Ciemos pie Kurzemes mācītāja Sigurda Sproģa

2007.12.11 18-10-12
Attēlā(no kreisās) 2 rindā : Teodors Gaiķis, Rūta Sproģe, Sigurds Sproģis, Valters Korālis; priekšplānā Guna un Natālija Korāles.

Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes vecākais pērminderis Teodors Gaiķis jaunības gadus pavadīja Aizputē. Viņš jau ilgākus gadus nav bijis savā dzimtajā pusē. 11. decembrī izdevās paviesoties Kurzemes pusē, kur Aizputes, Valtaiķu, Cīravas un Lipaiķu draudzēs kalpo mācītājs Sigurds Sproģis. Viņš gan pēdējos 20 gadus nav LELB sastāvā, tomēr ir krietns luterāņu mācītājs, kurš ar lielu talantu un augstām darba spējām kalpo Kurzemes cilvēkiem. Draudžu dievnami (kuri arī ir ārpus LELB īpašumā), ir sakopti un draudzes cilvēki ar garīgo maizi pabaroti. Mācītāja Sigurda Sproģa īpašumā ir reformatoram Mārtiņam Luteram piederējis gredzens ar iegravējumu, ko viņš ieguvis no kāda vācu kareivja. Gredzena autentiskumu būtu grūti apstrīdēt, kaut arī luterāņu domāšanā nav svarīgs priekšmetu jeb svētlietu kults. Un tas jau arī nav pats galvenais… Bija prieks redzēties ar mācītāju Sigurdu un viņa tuvāko palīgu – sievu Rūtu. Tā bija pārrunāt kalpošanas lietas Kurzemē, gaidot ciemos Rūtu Sproģi, kura kopj savu atgūto īpašumu Cēsīs. Ceram, ka drīz ar Dieva palīgu būs iespēja satikties Vidzemē. Vēlam Dieva palīgu un svētību!

2007.12.11 18-34-27

Sigurds un Teodors vakariņu sarunā par jaunības dienām. 🙂

2007.12.11 17-58-28
Attēlā: Sakoptais Aizputes dievnams vakara krēslā
2007.12.11 17-34-05
Attēlā: Aizputes kapliča, kura uzcelta mācītāja S.Sproģa tiešā vadībā.
2007.12.11 17-43-33
Attēlā: Aizputes karavīriem veltītā piemiņas vieta.

Citē un atsaucies droši –
© draudzes INFO grupas vārdā, Guna Korāle
Foto: Valters Korālis

One thought on “Ciemos pie Kurzemes mācītāja Sigurda Sproģa

  1. Precizējums par mācītāja Sproģa īpašumā esošo Lutera gredzenu: to viņam uzdāvināja latviete Elza Ozola nevis vācu karavīrs. Šo faktu apstiprina pats mācītājs intervijās ar Inetu Lipšu avīzes “Diena” pielikumā “Nedēļa” (1994. gada 19. – 25. XII un 1995. gada 20. – 26. III).

Atbildēt