Brīvi ticīga cilvēka Ciešanu laika pārdomas

Attēlā: Ar šādu kadru sākas neviennozīmīgi vērtētā filma “ZEITGEIST” (Laikmeta Gars)- meklē interneta resursos!
Daudzas lietas mums ir pedagoģiski iemācītas. Arī vārdu savienojums “Dieva sods”. Esam to dzirdējuši gan no ienaidniekiem, gan pavisiem tuviem un mīļiem cilvēkiem. Uzskatu, ka visas lietas cilvēks pats nosauc vārdos. Viss, kas ir ārpus viņa, dod gultni domai, toties viņš pats komunicē ar apbalvotāju/sodītāju. Vairums no “Dieva (dievu) sodu” veidiem ir cilvēku pašu radīti un izpildīti. Sākot no sodu pamatveidiem ciltīs līdz pat moderniem ieslodzījumam geto kamerās vai mobinga metodēm mūsdienās.

Ar to vēlējos pateikt, ka visi t.s. sodi, kas neskaitās t.s. nepārvaramā vara (zemestrīces, plūdi, vētras…), ir sociāli pielāgoti attiecīgā laikmeta vadošajai cilvēku saujai (pūlim?) . Skat. muzejos soda (invizīcijas) rīkus, bez kuriem Baznīcas vēsture vispār nav iedomājama.

Lasīsim mūsdienu bīskapu apkārtrakstus un izteikumus presē un pavērosim reliģisko līderu uzvedību stadionos un grāmatu dedzināšanas “izrādēs”… un secināsim, cik bīstami būtu paplašināt institucionālās baznīcas (jebkuras reliģiskās organizācijas) ideoloģisko un faktisko (politisko) varu, iedodot atpakaļ politisko varu ar visiem pieejamiem moku un pazemojuma rīkiem.

Vienu tādu vēsturisku un uzskatāmu “dieva soda” rīku – kauna stabu var aplūkot Rīgā Brīvdabas muzejā pie Usmas baznīcas ieejas. Kāpēc šos rīkus lika pie baznīcām? Tādēļ, lai pakļaujamajām tautiņām iegalvotu, ka tas, kas ar viņiem notiek, ir nevis cilvēku, bet “nenovēršamais Dieva sods”. Lai neviens pat NEDOMĀTU atšķirties no bara.

Un beigu beigās, taču arī Kristu pienagloja pie staba (I Pēt. 1:2). Daži šūpoja galvas un teica, ka tas Viņam esot Dieva sods…

Mācītājs Valters Korālis

Atbildēt