SVĒTKU KALENDĀRS

Dsc 0060 Dsc 0050  Rgb4819 293219751 769302597760655 8910594107584753942 N  Rgb4965 - Version 2

Strādāju ar VISIEM cilkvēkiem, neškirojot potētos vai nepotētos.

Augstākais, ko var izdarīt kādas būtnes labā, – ir darīt to brīvu. /Søren Kierkegaard, dāņu teologs/ * Tici Dievam, bet nevēlies mēnešiem ilgas klātienes mācības baznīcās? * Tici Dievam, bet nevēlies visu mūžu būt saistīts ar reliģiskām organizācijām,- ziedojumi u.c. pienākumi? * Tici Dievam un vēlies savas kāzas, sudrabkāzas, kristības u.c. svinēt tur, kur to nosapņoji?

SVĒTKU KALENDĀRS

3. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – #KOPĪGĀS KRISTĪBAS Skultes jūrmalā (Vidlauči). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

3. septembris (svētdiena pl. 14:00 #Kāzas. Laulību liturģija  Skultes jūrmalā

5. septembris (otrdiena) pl. 13:00 – Kristības ģimenei Talsu novadā

7. septembris (ceturtdiena pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija Kuldīgā

12. septembris (otrdiena) pl. 12:00 – Kristības ģimenei  bērna Dzimšanas dienā Valmierā

14. septembris (ceturtdiena pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija Dobelē

17. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Skultes jūrmalā (Vidlauči). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

20. septembris (trešdiena) pl. 12:00 – Kristības ģimenei Valkas novadā

26. septembris (trešdiena) pl. 12:00 – Kristības ģimenei Ogres novadā

 

1. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Skultes jūrmalā (Vidlauči). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

4. oktobris (trešdiena) pl. 16:00 – Kristības ģimenes mājās Jūrmalā

13. oktobris (piektdiena)  pl. 13:00 Kāzas. Laulību liturģija Ventspilī

15. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Skultes jūrmalā (Vidlauči). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

18. oktobris (trešdiena)  pl. 17:00 Kāzas. Laulību liturģija Madlienā (Ogre) 

19. oktobris (ceturtdiena)  pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija  Skrundā (Saldus) 

25. oktobris (trešdiena)  pl. 17:00  Kristības ģimenes mājās  Liepājā

27. oktobris (piektdiena) pl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija  Rīgā

 

2. novembris (ceturtdiena) pl. 15:00  Kristības ģimenes jubilejā Dobeles novadā

5. novembris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Limbažu muzejā. Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

7. novembris (otrdiena) pl. 17:00  Kristības ģimenei Jēkabpilī

9. novembris ( ceturtdiena) pl. 13:00  Kristības. Kristību liturģija Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā (Rīga) 

11. novembris (sestdiena) pl. 12:00  Kristības ģimenei  Puzē (Ventpils) 

19. novembris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Limbažu muzejā. Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

24. novembris (piektiena) pl. 12:00  Kāzas. Zelta kāzu jubileja Smiltenē

 

3. decembris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Limbažu muzejā. Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

15. decembris (piektiena) pl. 13:00  Kāzas. Kāzu liturģija Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā (Rīga) 

22. decembris (piektdiena) pl. 12:00  Kristības  ģimenei Vidzemē (Siguldā? vieta tiks precizēta) 

24. decembris (Ziemassvētku vakars, svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Limbažu muzejā. Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

2024. GADS

7. jaunvāris (svētdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Limbažu muzejā. Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies izdecīgāk.

11. jaunvāris (ceturtdiena) pl. 16:00 Kristības ģimenes laulību jubilejā Ainažos.

 

9. februārī(piektdiena)  pl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Rīgā

12. aprīlis (piektdiena) (laiks-?)  Kāzas. Laulību liturģija Jūrmalā

 

20. jūnijs (ceturtdiena)  pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija Saldus novadā

5. jūlijs (piektdiena)  pl. 17:00 Kāzas. Laulību liturģija Skultes jūrmalā

9. jūlijs (ortdiena)  pl. 18:00 Kāzas. Zelta kāzu jubileja Madonas novadā 

18. jūlijs (ceturtdiena) (laiks-?)  Kāzas. Laulību liturģija Meinarda salā (Ikšķilke)

 

2. augusts (piektdiena)  pl. 17:00 Kāzas. Laulību liturģija Līlastes jūrmalā

15. augusts (ceturtdiena) (laiks-?)  Kāzas. Laulību liturģija Cēsu pilī

29. augusts (ceturtdiena) (laiks-?)  Kāzas. Laulību liturģija  Sudrabkāzās Gulbenē

______________________________________________________________

Strādāju arī bērēs, privātajās fotosesijās, savā saimniecībā u.c. darba pienākumos. Tādēļ daži datumi ir ierakstīti manā personīgajā plānotājā. Lai uzzinātu, kāds datums vēl ir droši brīvs, visērttāk būs sazināties zvanot: LMT 29107312 vai rakstot: valters.koralis@gmail.com

Paspēj pieteikties un rezervēt savu nosapņoto datumu savalicīgi!

Brīvticība – LR likumīgi reģistrēts un likumā aizsargāts zīmols mācītāja pakalpojumiem ārpus reliģiskām organizācijām. Pie manis garīgā satura pakalpojumi ir dārgāki, jo manu darbu neuztur citi baznīcu un draudžu cilvēki vai ārzemju palīdzības fondi. Tas nozīmē, ka Tev arī nebūs jāuztur citu ģimeņu kristību vai kāzu notikumi.
Toties ir vairākas priekšrocības:

1) kristību un laulību gadījumā nevienam no vecākiem krustvecākiem vai laulājamiem un viņu lieciniekiem nepieprasu būt kristītiem vai iesvētītiem vai nākt kādās ieprieks’ējās mācībās klātienē vai neklātienē, jo nevervēju vecākus nekādā draudzē tikai tāpēc, lai viņi nokristītu bērniņu vai salaulātos;

2) laulāju un kristu cilvēkus (arī pieaugušos) ar ļoti dažādām reliģiskām pārliecībām un piederību aktīvāk vai pavisam neaktīvi kādai no reliģiskām denominācijām. Netraucē, ja kāds pieder vai nepieder kādai konfesijai vai ko praktizē, jo nevervēju un neveidoju kādu citu paralēlu konfesiju.

3) pie manis nav nekādu iepriekšēju mācību, jo 90 % mācību vielas baznīcās ir tieši baznīcu likumi, bet es nevēlos veidot rel. organizāciju un tāpēc neprasu arī obligātu kristību vecākiem un krustvecākiem. Līdz ar to Jūs ietaupāt laiku, līdzekļus un visu citus resursus, tās apmeklējot klātienē vai interneta tiešsaistē;

4) pēc kristībām neseko nekādi lūgumi pēc dievkalpojumu vai draudzes sapulču apmeklējuma, ziedojumiem, talkām un citām draudžu aktivitātēm, kurās daudzi pat neplāno piedalīties. Līdz ar to nepārmaksājat un nemelojat ne Dievam, ne cilvēkiem;

5) maksa par kristībām nemainās 1-2-3 kristāmajiem, un tad bieži nokristās arī kāds no krustvecākiem vai vecākiem, ja vēlas. Kaut tas nav obligāti;

6) sensitīvi personiski dati par vecākiem vai krustvecākiem un laulājamiem nenonāk reliģisko organizāciju datubāzēs, jo ar tiem nedalos. Neesmu nevienas reliģiskas organizācijas pārstāvis jeb atklāts vai slepens šādu organizāciju misionārs;

7) tas nozīmē arī to, ka Tev arī nebūs jāuztur citu ģimeņu kristību vai kāzu notikumi. Tu turpmākajā dzīvē vari ziedot un veltīt laiku Dievam un cilvēkiem tā kā pats uzskati par nepieciešamu;

8) atsevišķi vienojoties par finansiālo pusi, varam fotografēt arī manis vadītos kristību notikumus profesionālā līmenī, jo mūsu ģimens cilvēki un es sniedzam arī foto pakalpojumus;

9) strādāju latviešu, angļu un krievu valodās (par valodu lietojumu atsevišķi nekas nav jāmaksā).

10) Svētkos izsniedzu reliģiska ratura kristību vai laulību apliecību
Visiem maniem laulājamiem vispirms klātienē pašiem jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēsnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. To saņem Dzimtsarakstu nodaļā, ierodoties tur vēlreiz. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv laulību pakalpojumus, pirms vai pēc mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Laulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva), lai tur izņemtu juridisko dokumentu. Tas ir ātri, ērti un ļoti vienkārši. Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs (gaisa balonā), kādus nosapņojāt.
Savukārt, izniegtā kristību apliecība nevienā no baznīcām Latvijā NAV juridisks dokuments, tāda ir vienīgi Dzimšanas apliecība, ko saņemat Dzimtsarakstu nodaļā.

______________________________________________________________________


Iespējams pieteikties kristībām vai laulībām jebkurā no Latvijas pilīm, viesu mājām, savās mājās, uz jūras vai upes kuģa, gaisa balonā un jebkur, kur esi to sev vai savam bērnam nosapņojis. Arī dienu un laiku vari piedāvāt savu. Pakalpojums iespējams arī ārzemēs. Latviešu, angļu un krievu valodā.  VISOS GADALAIKOS!

 

Dsc 0088 Attēlā: Bieži strādāju arī kāzās un kristībās Brīvdabas muzeja koka baznīcās un citās, kas pieder valstij.

Par kāzām un laulību ritu lasi vairāk: https://www.ticu.lv/?page_id=3742 Par kristību piedāvājumu lasi: https://www.ticu.lv/?page_id=1481

Dsc 0268

Kāzas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

IESPĒJAMI ARĪ FOTOKAPALPOJUMI.

Paspēj rezervēt savus svētkos šim vai nākamajam gadam! 🙂

Dsc 0058

 

mācītājs Valters Korālis
pirmais un vienīgais
privātprakses mācītājs Latvijā,
t.i. brīvs no reliģisko organizāciju pasūtījuma

t. 29107312,