BET TAGAD NOPIETNI (V)

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Dsfsdf-1162949844 I 6619 Full

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Parunāsimies par ļoti neērtu un sāpīgu tēmu- vecāko cilvēku pašizolāciju un atteikšanos no dažām egoisma formām. Jo radio vēsta – šī karantīna, lūk, esot tieši priekš tiem, kam vairāk par 60…

Izklausīsies sāpīgi un šokējoši, bet opīšus un omītes var pasargāt vislabāk, VIŅUS izolējot. Nevis, izolējot jaunākos, kā tas notiek šobrīd pasaulē. Jo jaunākie pārslimos viegli. Daudzi jau pārslimojuši (es arī). Pilnīgi ačgārni un hipnotiski – histēriski šobrīd tiek iekārtota sabiedrība mums visapkārt. Kā reiz geto laikos, kad ganīja tautu caur radio un megafoniem…

Pagājušonedēļ savās mācītāja gaitās tikos ar dēlu un viņa māti. Dēls bija mammu izolējis atsevišķā mājiņā. Viņa pati spēja vēl par sevi parūpēties. Dēls pārtiku apmēram reizi nedēļā atstāj pie mātes durvim. Un katru dienu ar viņu sarunājas. Bet to dara caur loga rūti. Todien caur aizvērta loga rūti sarunājāmies ar mammu arī mēs. Mums nevajadzēja nekādas maskas. Es- no ārpuses, viņa no iekšpuses. Lūk, tā ir karantīna, kādai redzu jēgu!

Godājamie cilvēki gados, ieskaitot ļoti turīgos, untumainos pasaules fondu turētājus vai pavisam vienkāršos,- lūdzu pašizolējieties un neturiet atkarībā it visu pārējo pasauli ar savām nāves fobijām! Lai cik skaudri tas neskanētu un lai arī kā jūs tuvinieki mānītu, ka jūs nemirsiet, tad tomēr mans mācītāja pienākums ir atgādināt- mēs diemžēl visi reiz mirsim! Nāksim pie prāta un no pareizā sabiedrības gala- no cilvēku paaudzes, kas jau redzējuši karus un dažādus laikus! Nepraktizēsim egoismu, jaunāko paaudzi turot gūstā savu baiļu un fobiju dēļ! Jo kad tad vēl nāksim pie prāta, ticības un Dieva(it visās nozīmēs), ja ne vecumā?! Lūdzu atlaidiet brīvībā no ieslodzījuma savus mīļos jaunos cilvēkus, ja viņus patiesi mīlat un paš-izolējaties! Tas, iespējams, būs Jūsu mūža pēdējais cēlais darbs uz šīs zemes, ko tuvākie pieminēs kā varoņdarbu.

Es pagājušonedēļ apciemoto dēla māti aiz loga pieminu savās lūgšanās bieži. Viņu laikam visu mūžu atcerēšos. Bez tam, viņa vēl arvien ir dzīva un vesela. Un viņai nav bail ne no sevis, ne Dieva, jo viņa sevi ir pārvarējusi. Savu tuvāko brīvības dēļ, jo viņa tos ir atlaidusi brīvībā. Un sevi arī.

/Valters Korālis, savu darbu arī šajās dienās un arī klātienē praktizējošs mācītājs/
Bilde- no tīkla dzīlēm
#covid #corona #metode #veselība #pašizolācija #egoisms #seniors #vecscilvēks #viedums #drosme #patiesība #patiesamīlestība #mīlestība #jaunāpaaudze #bettagadnopietni #mācitājs

Atbildēt