KORĀLIS

DSC_0058 2
Hronoloģiskā atskatā (2015 – 1968):

* Unikāla pēdējo gadu pieredze organizējot un vadot reliģiska satura svētkus (kāzas, kristības, mājas svētīšanu u.c.) cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevēlas saistīt savu dzīvi ar reliģiskajām organizācijām.

* Gandrīz 20 gadu darba & mobinga pieredze “tradicionālā” reliģiskajā organizācijā – LELB, kurā esmu ieņēmis vadošus amatus no pērmindera un svētdienas skolotāja, mācītāja, prāvesta v.i. līdz pat arhibīskapa prezidija padomniekam (1989 – 2008) – https://www.ticu.lv/?p=1580

* Rezultatīva un pozitīva vairāku gadu tiesvedības pieredze pret institucionālo reliģiskajām organizācijām – LELB Virsvaldi, Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi un valsts institūciju – KNAB.

* 3 gadu izglītība un ilgstoša prakse nekustamā īpašuma darījumu un apsaimniekošanas jomā. 4 gadu valdes priekšsēdētāja pieredze, vadot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumu.

* Dažu gadu pieredzes skola satiksmes ministra padomnieka un ostas valdes locekļa amatā.

* 9 gadu pieredze, vadot tobrīd Latvijā otro lielāko draudzi (1250 cilvēku lielu kolektīvu) – Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi un nodibinot efektīvu Zupas virtuvi trūcīgajiem bērniem Valmierā
+812
* Bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnēs, Latvijas Universitāte – Teoloģijas Fakultāte.

* Pieredzes skola, nodibinot un vadot reliģisko organizāciju – LELB Ainažu draudzi, periodiski aizvietojot mācītājus ļoti daudzās Ziemeļvidzemes draudzēs.

* 5 gadu fakultatīva izglītība reliģisko organizāciju kursos.

* Profesionāla autovadītāja izglītība (BE; C; D1) un stāžs kopš 1986.g. Profesionālas dažādu traktoru vadītāja tiesības.

* 3 gadu LPSR kolhoza biedra + ilgu gadu zemnieka stāžs savā privātajās zemēs un mežos.

* 2 gadi Saimnieciskajā vadā Padomju Armijā VDR (1986- 1988).

* Limbažu 1. vidusskola (1986)

* 7 pamatskolas gadi, Zvejniekciema vidusskola.

* Piedzimis Saulkrastos, bērnība Skultē.

Atbildēt