BĒRES

_RGB2183

RITUĀLIE PAKALPOJUMI, BĒRES
* Mirēja un tuvinieku apciemojums mājās, pansionātā vai slimnīcā vēl pirms cilvēka aiziešanas – grēksūdze, Svētais Vakarēdiens.
* Lūgšanas pie mirēja iezārkošanas un vāķēšana nomodā līdz rītausmai (sena tradīcija).
* Atvadu vārdi jeb sēru ceremonijas vadīšana no lauku sētas vai pilsētas privātmājas.
* Atvadu vārdi jeb sēru ceremonijas vadīšana kapličā, krematorijā un kapsētā.
* Sēru jeb piemiņas mielasta norises vadīšana pie kapsētas vai restorānā mājās u.c.
* Pelnu urnas zemē guldīšana.
* Pelnu izkaisīšanas ceremonija no kuģa, gaisa balona vai upes stāvkrasta utml.;
* Sadarbība ar jebkuru izvadīšanas firmu un kapu apsaimniekotāju visā Latvijā;
* Kapraču darba koordinēšana no kapa izrakšanas līdz pat aizrakšanai (ja tuvinieki izšķiras apbedīt aizgājēju, neizmantojot apbedīšanas firmu);
* Tuvinieku apmeklējums mājās pēc bēru notikumiem, arī mājas svētīšana pēc bērēm;
* Izvadīšana iespējama arī angļu un krievu valodā.

* Izvadīšanas pakalpojumi dzīvnieku kapsētās.

Visā Latvijā + neiesaistot tuviniekus nekāda veida reliģiskā organizācijā.

Mācītājs Valters Korālis, LMT 29107312

_RGB1748 Piedalīšanās Veļu atceres pasākumā Mazsalacas Ģendertos

Atbildēt