BET TAGAD NOPIETNI (II)


BET TAGAD NOPIETNI (II)

Kristīgā institucionālā Baznīca, it īpaši Rietumu modernizētās konfesijas, kuras lielākoties un arvien kalpo savu valstu politiskajām varām, un ne tikai tādēļ, lai salāpītu savus baznīcu jumtus, neatzīst bulgāru pareģi Vangu. Baznīcas atzīst savus Bībeles praviešus un daudzus kanonizētos svētos(Romas katolicisms), bet arī tie neko pārāk vieglu laikmeta beigās neparedz. Jāņa Atklāsmes grāmatu baznīcās citē arvien retāk. Un ja citē, tad attiecina drīzāk uz pagātni vai kā citādāk teoloģiski atvieglo šīs grāmatas smagos paredzējumus, kas klājas pār lasītāju zīmju un simbolu valodā un tomēr visai skaidri norāda, ka viegli nebūs. Bet cik zināms, arī Medžugorjes (uz turieni daudzi dodas svētceļojumos) Dievmātes vēstījumi trim mazajiem ganiņiem satur visai daudz brīdinājumu par nākotni, bet Vatikāns vēl arvien nav atklājis visu informāciju par šiem vēstījumiem. Tie vēl dus neizpausto vēstījumu plauktos un failos. Iespējams, ar nolūku, jo tie var tiklab attiekties pat uz pašas Baznīcas (šoreiz visvairāk kā institūcijas) ievainojamību un ietekmes mazināšanos Eiropā islāma invāzijas priekšā.
Bet ja tieši par Vangu, tad, iespējams, ir savi iemesli, jo šī aklā laikmetu zīmju zinātāja jau pagājušā gadsimta 60-ajos gados paredzēja Eiropas ekonomisko galu un humāno krīzi saistībā ar bēgļu invāziju.
Jā, protams, šo materiālu var arī uzskatīt par kaut kādu Krievijas ideoloģijas daļu, bet ikvienam tuvākajos gados ir ir iespējas pierādīt pretējo šiem vai citiem vēstījumiem vai konkrētākiem to atšifrējumiem. It īpaši, šorīt atkal savās automašīnās ielejot Krievijas izcelsmes degvielu…. Un ne tikai tur, pat arī armijas tankos un smagajās automašīnās, jo Eiropas valstīm ir palicis visai maz enerģētisko izrakteņu (ja neskaita Briseles papīru kalnus). 🙂

Latvija un latvieši turpinās nest Eiropas krustu, protams. Un izskatās ka tas nebūs viegls vēl vairākām paaudzēm.

To aizkapa balsi un psiholoģiskos efektus gan video nevajadzēja, jo šo visu var pateikt arī normālā balss tembrā un izteiksmē. Bet pašlaik viss izskatās, ka viss rit pēc šī scenārija, ko viņa paredz. To pat rīdītiem optimistiem būs grūti noliegt, ja paskatās savos ziņu ekrānos.

I-neta vietnēs var atrast arī vēl senākus datumus un gadus, kad ievietoti tieši Vangas vēstījumu video. Lai visiem veselība, vaļā acis un dzīvesprieks vērot realitāti ārpus sapņu burbuļiem.

Lai tomēr ticība Dievam un labajam, jo Dievs savējos atpazīs tikpat vienkārši kā II Mozus grāmatā. Bet par to citreiz. Jā, ir atšķirība starp praviešiem un pareģiem. Bet ir cilvēki, kas neklausās ne vienos, ne otros. Un pat veselas tautas un kontinenti…
Vēlos vien piebilst, ka Dievs mani iepriekš zīmīgā veidā ir atsvabinājis no reliģiskām konfesijām, lai es par šim tēmām drīkstētu izteikties brīvāk, nekā tie, kas vēl tajās atrodas un ir saistīti ar paklausības reglamentu. Kaut cieņu un svētību it visiem labas gribas cilvēkiem! Un labu šī Gavēņa laika turpinājumu!
Valters Korālis, mācītājs
#vanga #pareģe #pravietojumi #gavēnis #mūžiba #pārdomas #vēstījums #bettagadnopietni

Atbildēt