Kristības un kāzas ārpus reliģiskām organizācijām

Dsc 0024
 Dsc8291
 Dsc1392
 Dsc3624
Strādāju ar VISIEM cilkvēkiem, neškirojot potētos vai nepotētos.

Augstākais, ko var izdarīt kādas būtnes labā, – ir darīt to brīvu. /Søren Kierkegaard, dāņu teologs/
* Tici Dievam, bet nevēlies mēnešiem ilgas klātienes mācības baznīcās?
* Tici Dievam, bet nevēlies visu mūžu būt saistīts ar reliģiskām organizācijām,- ziedojumi u.c. pienākumi?
* Tici Dievam un vēlies savas kāzas, sudrabkāzas, kristības u.c. svinēt tur, kur to nosapņoji?

Brīvticība – LR likumīgi reģistrēts un likumā aizsargāts zīmols mācītāja pakalpojumiem ārpus reliģiskām organizācijām.
Pie manis garīgā satura pakalpojumi ir dārgāki, jo manu darbu neuztur citi baznīcu un draudžu cilvēki vai ārzemju palīdzības fondi. Tas nozīmē, ka Tev arī nebūs jāuztur citu ģimeņu kristību vai kāzu notikumi.
Toties ir vairākas priekšrocības:
1) ) kristību un laulību gadījumā nevienam no vecākiem krustvecākiem vai laulājamiem un viņu lieciniekiem nepieprasu būt kristītiem vai iesvētītiem vai nākt kādās ieprieks’ējās mācībās klātienē vai neklātienē, jo nevervēju vecākus nekādā draudzē tikai tāpēc, lai viņi nokristītu bērniņu vai salaulātos;

2) laulāju un kristu cilvēkus (arī pieaugušos) ar ļoti dažādām reliģiskām pārliecībām un piederību aktīvāk vai pavisam neaktīvi kādai no reliģiskām denominācijām. Netraucē, ja kāds pieder vai nepieder kādai konfesijai vai ko praktizē, jo nevervēju un neveidoju kādu citu paralēlu konfesiju.

3) pie manis nav nekādu iepriekšēju mācību, jo 90 % mācību vielas baznīcās ir tieši baznīcu likumi, bet es nevēlos veidot rel. organizāciju un tāpēc neprasu arī obligātu kristību vecākiem un krustvecākiem. Līdz ar to Jūs ietaupāt laiku, līdzekļus un visu citus resursus, tās apmeklējot klātienē vai interneta tiešsaistē;

4) pēc kristībām neseko nekādi lūgumi pēc dievkalpojumu vai draudzes sapulču apmeklējuma, ziedojumiem, talkām un citām draudžu aktivitātēm, kurās daudzi pat neplāno piedalīties. Līdz ar to nepārmaksājat un nemelojat ne Dievam, ne cilvēkiem;

5) maksa par kristībām nemainās 1-2-3 kristāmajiem, un tad bieži nokristās arī kāds no krustvecākiem vai vecākiem, ja vēlas. Kaut tas nav obligāti;

6) sensitīvi personiski dati par vecākiem vai krustvecākiem un laulājamiem nenonāk reliģisko organizāciju datubāzēs, jo ar tiem nedalos. Neesmu nevienas reliģiskas organizācijas pārstāvis jeb atklāts vai slepens šādu organizāciju misionārs;

7) tas nozīmē arī to, ka Tev arī nebūs jāuztur citu ģimeņu kristību vai kāzu notikumi. Tu turpmākajā dzīvē vari ziedot un veltīt laiku Dievam un cilvēkiem tā kā pats uzskati par nepieciešamu;

8) atsevišķi vienojoties par finansiālo pusi, varam fotografēt arī manis vadītos kristību notikumus profesionālā līmenī, jo mūsu ģimens cilvēki un es sniedzam arī foto pakalpojumus;

9) strādāju latviešu, angļu un krievu valodās (par valodu lietojumu atsevišķi nekas nav jāmaksā).

10) Svētkos izsniedzu reliģiska ratura kristību vai laulību apliecību
Visiem maniem laulājamiem vispirms klātienē pašiem jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēsnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. To saņem Dzimtsarakstu nodaļā, ierodoties tur vēlreiz. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv laulību pakalpojumus, pirms vai pēc mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Laulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva), lai tur izņemtu juridisko dokumentu. Tas ir ātri, ērti un ļoti vienkārši. Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs (gaisa balonā), kādus nosapņojāt.
Savukārt, izniegtā kristību apliecība nevienā no baznīcām Latvijā NAV juridisks dokuments, tāda ir vienīgi Dzimšanas apliecība, ko saņemat Dzimtsarakstu nodaļā.

_____________________________________________________________________

SVĒTKU KALENDĀRS
15. augusts (pirmdiena) pl. 16:00 #Kāzas. Laulību liturģija Tūjas jūrmalā (Limbaži)
18. augusts (ceturtdiena) vieta, laiks- ? #Kāzas. Laulību liturģija
19. augusts (piektdiena) laiks- ? #Kāzas. Laulību liturģija Vitrupes jūrmalā
20. augusts (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija Embūtē;
28. augusts (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlaučos pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
30. augusts – 3. septembris MĀCĪTĀJA un FOTOGRĀFA DARBS ITĀLIJĀ (datumi nepieejami Latvijā)

6. septembris (otrdiena ) laiks-? – Kristības ģimenes mājās Brenguļos (Valmiera)
11. septembris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlaučos pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
12. septembris (pirmdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Valmierā
13. septembris (pirmdiena) pl. 14r:00 – #Kristības ģimenei Baldonē
15. septembris (ceturtdiena) pl. 15:00 Kāzas. Laulību liturģija Cēsu pilī
17. septembris (tceturtdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Usmas Baznīcā Nrīvdabas muzejā (Berģi, Rīga)
21. septembris (trešdiena) pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija . Zelta kāzas Stāmerienā (Gulbene)
25. septembris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlaučos pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
29. septembris (ceturtdiena) pl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Rīgā.

2. oktobris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlaučos pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
7. oktobris (ceturtdiena) pl. 15:00 Kāzas. Laulību liturģija viesu namā Liepājas novadā
12. oktobris (otrdiena ) laiks-? – Kristības ģimenes mājās Jēkabpil
16. oktobris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlaučos pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
18. oktobris (otrdiena ) pl. 16:00 – Kristības bērna Dzimšanas dienā Venstpils novadā
27. oktobris (ceturtdiena) pl. 13:00 Kāzas. Laulību liturģija. Sudrabkāzas ģimenes mājās Jūrmal

2. novembris (trešdiena ) pl. 18:00– Kristības ģimenes mājās Madonā
3. novembris (ceturtdiena) pl. 12:00 Kāzas. Laulību liturģija Nurmuižā (Talsi)
6. novembris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlauču viesu namā pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
8. novembris (otrdiena ) laiks-? – Kristības bērna Dzimšanas dienā Saldū
20. novembris (svetdiena) pl. 12:00 – KOPĪGĀS KRISTĪBAS Vidlauču viesu namā pie Lauču akmens (Skulte, Saulkrasti). Ģimenes ar bērniem var pieteikties. Daudziem tas liksies visādā ziņā izdecīgāk.
24. novembris (ceturtdiena) pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija Rīgā

3. decembris (ceturtdiena) pl. 13:00 Kāzas. Laulību liturģija Jūrmalā

2023. GADS

14. janvāris (sestdiena) pl. 12:00 Kāzas. Laulību liturģija Jēkabpilī
30. marts (ceturtdiena) laiks-? – Kristības bērna Dzimšanas dienā Madonā

25. miajs (ceturtdiena) pl. 12:00 Kāzas. Laulību liturģija Ropažu novadā
20. jūnijs (otrdiena) pl. 16:00 Kāzas. Laulību liturģija Rīgā

13. jūlijs (ceturtdiena) pl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija Usmas naznīcā Brīvdabas muzejā

26. jūlijs (trešdiena) pl. 17:00 Kāzas. Laulību liturģija Liepājas pludmalē

10. augusts (tceturtdiena pl. 18:00 Kāzas. Laulību liturģija Skultē
30. augusts (ttresdiena pl. 19:00 Kāzas. Laulību liturģija Dubultos (Jūrmala)

Strādāju arī bērēs, privātajās fotosesijās, savā saimniecībā u.c. darba pienākumos. Tādēļ daži datumi ir ierakstīti manā personīgajā plānotājā. Lai uzzinātu, kāds datums vēl ir droši brīvs, visērttāk būs sazināties zvanot: LMT 29107312 vai rakstot: valters.koralis@gmail.com

Paspēj pieteikties un rezervēt savu datumu savalicīgi 2022. gadam!

______________________________________________________________________

Iespējams pieteikties kristībām vai laulībām jebkurā no Latvijas pilīm, viesu mājām, savās mājās, uz jūras vai upes kuģa, gaisa balonā un jebkur, kur esi to sev vai savam bērnam nosapņojis. Arī dienu un laiku vari piedāvāt savu. Pakalpojums iespējams arī ārzemēs. VISOS GADALAIKOS!

Saskaņā ar LR Civilstāvokļa aktu likumu(grozījumi, JEBKURIEM laulājamiem, vispirms klātienā jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv kāzu pakalpojumus, pirms mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Lulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva) Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs, kādus nosapņojāt. Vairāk informāciju par šo skat.
https://www.ticu.lv sadaļā INTERVIJAS.

Dsc 0088
Attēlā: Bieži strādāju arī kāzās un kristībās Brīvdabas muzeja koka baznīcās un citās, kas pieder valstij.

Par kāzām un laulību ritu lasi vairāk: https://www.ticu.lv/?page_id=3742
Par kristību piedāvājumu lasi: https://www.ticu.lv/?page_id=1481

Dsc 0268
Kāzas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

IESPĒJAMI ARĪ FOTOKAPALPOJUMI.

Paspēj rezervēt savus svētkos šim vai nākamajam gadam! 🙂

Dsc 0058
mācītājs Valters Korālis
pirmais un vienīgais
privātprakses mācītājs Latvijā,
t.i. brīvs no reliģisko organizāciju pasūtījuma

t. 29107312,
http://www.koralis.lv
https://www.ticu.lv
valters.koralis@gmail.com

Atbildēt