Farizeju raugs (pārpublicēts)

 Rgb2693 2
Attēlā: Smiltenes kapliča. Priekšplānā uz nelielā postamenta – piemineklis aizvestajiem.
+526
Andas Līces raksts “Farizeju Raugs”
KLIKŠĶINI & LASI!

Ik gadus 14. jūnijā pieminam Sibīrijā izsūtītos. Viens no Sibīrijas bērniem – dzejniece un publiciste Anda Līce ļoti drosmīgi turpina rakstīt. Viņa ilgus gadus sadarbojas arī ar laikrakstu “Svētdienas Rīts”. Šo nelielo rakstu izlasot, var tikai pabrīnīties par to, kā tas nodrukāts oficiāla laikraksta lapaspusēs. Vēlam veselību raksta autorei un drosmi arvien ieraudzīt būtisko, ko ietērpt vārdos! Lai tautā kļūstam redzīgāki, ļaujot Dievam modināt mūsos pašcieņu unn patiesu ticību.

Guna & Valters Korāļi

© Anda Līce “Farizeju raugs”
© “Svētdienas Rīts”, 6. jūnijs, 2009
© Foto: V.Korālis

Atbildēt