Kristības Dikļos Vika Pasaku parkā Saulgriežos (21.06.2009.)

 Rgb3771 Rgb3437P6210013
 Rgb3528P6210020P6210029
 Rgb3403 Rgb3659 Rgb3558
KILKŠĶINI & SKATIES!

Šīs vasaras Saulgrieži – 21. jūnija sestdiena bija tiešām bija ļoti saulaina. Pie Vika Pasaku parka avotiņa kristību dāvājām brīvticīgajai meitenei Evai Marijai. Viņai, vecākiem, krustvecākiem un visiem klātesošajiem arī Svēto Vakarēdienu. Kristību liturģija (un dievkalpojums kopumā) notika pēc luterāņu tradicionāli ierastā rita. Visi tā dalībnieki šobrīd drīkst brīvi izvēlēties turpmāk savu reliģisko virzienu, jo mūsu Kristību pasākumi un dievkalpojumi neveido kādu noteiktu draudzi vai reliģisku organizāciju. Ikviens cilvēks ir Dieva uzrunāts un tiek kristīts brīvprātīgi un neatkarīgi no jebkādu reliģisko organizāciju un to draudžu pasūtījuma.

Pēc Kristību notikuma visi kopā dziedājām dažas tautasdziesmas, izbaudījām pikniku un pastaigas pils apkārtnē.

Lai viss labi izdotos, sirsnīgs paldies Dikļu pagasta vadītājai Renātei Zīderei! Liels paldies arī Antai Gudinai, Brigitai Roziņai, Jānim Beldavam, Teodoram Gaiķim, Jānim Dobelniekam un visiem, kas palīdzēja kā vien prata! Vislielākais paldies šoreiz – Maijai Dobelniecei! 🙂

Lasi šeit par brīvi ticīgo Kristību vairāk!

Šeit vari izlasīt par brīvi ticīgo Laulībām!
_________________________________________________________________
 Rgb3800 Rgb3787 Rgb3682
 Rgb3783 Rgb3795 Rgb3413
 Rgb3793 Rgb3794 Rgb3673
KILKŠĶINI & SKATIES!

Dikļu pils, tā dārzs un netālais Vika Pasaku parks ir lieliski piemērota gan atpūtai, gan lieliem dveseles svētkiem – KRISTĪBĀM, LAULĪBĀM u.c. Nepaliec mūros! Ieskaties un izvēlies būt tuvāk Latvijas dabai, tās skaitākajām vietām!

Piedzīvo Kristības notikumu dabā, kā to skaidri apraksta Bībele! Svini laulību reliģisko ceremoniju turpat, kur kāzu valsi un turpmāko vakara daļu un Tev nebūs jādomā par to, ko darīt ar viesiem, kamēr jūs pārbraucat no vienas vietas uz otru! Nokārtosim šos notikumus pietiekmi ātri un sekmīgi! Jebkurā gadījumā ātrāk, nekā Tev zināmajās draudzēs. Zvani un pārliecinies! 🙂

Valters Korālis, 29107312;
e-pasts: valters.koralis@gmail.com
www.koralis.lv
www.ticu.lv

© Foto: Jānis Dobelnieks
© Foto: Toms & Valters Korāļi

Atbildēt