Annas diena. Kristības Dikļos un aktrises Vijas Artmanes atcere (26.07.2009.)

 Rgb6333-1 Rgb6348 Rgb6351 Rgb6360-1 Rgb6418-1 Rgb6448
KLIKŠĶINI & SKATIES!

Vairums no šiem brīvi ticīgajiem draugiem ir ļoti talantīgie Valmieras teātra aktieri un mazākums – viņu tuvinieki un labvēļi. Rasa Estere dabū vēl klāt savu Debesu vārdiņu. Kristīts tika arī krusttēvs Mārtiņš.
_______________________________________________________


KRISTĪNE un EDGARS

KĀ TAS VISS RADĀS
Annas dienā Dikļos pie Vika Pasaku parka avotiņa bērniņu kristot, īpaši palūdzām arīdzan par latviešu izcilās aktrises Vijas Artmanes Mūžības ceļiem. Jo viņai šajās dienās viņai paliktu 80 gadi…

Pagājušā gs. 70-ajos gados uzņemta Filma “Salna Pavasarī” – latviešu kinoklasikas darbs, kas veidots pēc R.Blaumaņa noveļu motīviem.

Tosvētdien iegājām paskatīties tās vietas, kur filma veidota, un pēkšņi manī radās ideja izveidot fotostāstu! Tā nu sanāca, ka Kristīnes un Edgara lomas atveidoja Anda un Vigo no Valmieras brīvi ticīgo draugu kopas.

 1-1 2-1 3-1
 4-1 6-1 5-1
 7-1 8-1 9-1

KLIKŠĶINI VISU PĒC KĀRTAS un SKATIES FOTOSTĀSTU:

KRISTĪNES MOTĪVS


neizsakāmi
dziļi un mulstoši izsāpēt,
stāvēt pret vēju un valodām asām,
kārām mūs saplosīt, salīmēt atkal pa smieklam.
Bet tumšajos vakaros izsapņot roku, kas silstoši sameklē, glāsta,
Lai viegli es lidotu, nezinot sāpju vai naivuma maldu un nopūtu, nicinot Tevi!
Vai zini?- Es sevi vien zaudēju žēli, tā lēnam, kad pārnāci lūgties,
man ceļgalus skūpstot, un raudot par kritieniem.
Apņemot Tevi tik cildeni laimīgu,
rītos kad dziedināts
Mīlamais –
Tu!
 11-1 12-1 13-1
EDGARA MOTĪVS

Nē!
Tik balta
Tu pagāji garām
Ar skatienu cēlu un tālu,
Tā kā steidzinot nākotnes vārdus,
vairoties liliju smaržas caur asarām sāļām,
Pirms pasmaidīt prātīgam liktenim vienmuļi bālam,
Cēlajās ērģelēs izzūdot saprātam manam.
Vien domās tāds izauklēts maigums.
Kā zibsnis un pieļāvums
Dunoši sitīsies ausu
velvēs Tavs
“Jā!”
 17-1 15-1 19-1

Dzejoļi “Krīstīnes motīvs” un “Edagara motīvs” manī radās pagaju šogad un tos šajā stāstā iecēlu no savas Dienasgrāmatas, kas publicēta e-vidē: www.draugiem.lv (profils: Valters Korālis).

© Teksts:Valters Korālis
© Foto Toms & Valters Korāļi
© Fotomodeļi: Anda & Gvido Pēkšēni

Atbildēt