Līdzjūtība

Sakļautiem spārniem putni pret debesīm sitas,
Tomēr tās dzirnas, tās griežas it lēni bez mitas…
/Silapuķe/
___________________________________________
Izsakām līdzjūtību uzņēmējam Jurģim Ābelem,
tēvu pavadot Mūžībā!

Trešdienu tikšanās Draugu kopa Sv. Sīmaņa draudzē

Atbildēt