Valmieras brīvticīgie kopā sanāk jaunās telpās

 Rgb3088 1
Attēlā: Valmieras brīvticīgie telpās L.Paegles ielā 9

Valmieras brīviticīgo (ārpus draudzēm ticošo) Draugu kopa ir nosvinējuši Jurģus, izvākuši visas savas mantas no Sv. Sīmaņa draudzes nama un kopš 4. novembra kopā sanāk L. Paegles ielā 9. Pirmajā reizē lūdzām Dieva svētību pār telpām un bijām kopā pirmajā dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu. Kā jau līdz šim iegājies, tradicionālais luterāņu rits ar Bībeles perikopju lasījumiem no trimdas Latviešu luterāņu gadagrāmatas.

Jāatzīst, ka telpas L.Paegles ielā jau šobrīd ir pašauras. Ja Valmierā kāds piedāvās mazliet plašākas telpas (varbūt pat ar malkas apkuri) padomāsim par citu īres variantu.

Šādi dievkalpojumi un tikšanās arvien turpmāk būs veids kā cilvēkiem emocionāli un garīgi pārvarēt krīzi, kas skārusi sabiedrību, ieskaitot vairākas tradicionālo konfesijas, kuras strauji politizējas un norobežojas no dialoga, kas to vadītājiem nešķiet ērti un izdevīgi. Kamēr Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca pirms pievienošanās Romas katoļu baznīcai tuvākajā Sinodē grasās balsot par sieviešu ordinācijas aizliegumu (līdz šim tas bija vienpersonisks arhibīskapa viedoklis) un kārtējiem Satversmes labojumiem, vēl drastiskāk nostiprinot bīskapu varu, Valmieras Draugu kopā aicina pulcēties dažādu ieskatu cilvēkus, kuriem neinteresē garīgā vara vienam pār otru.

Draugu kopas dalībnieki ikdienā cenšas apmeklēt slimnīcā, palīdz viens otram diakoniski ar pārtiku, kristīt bērnus un pieaugušos, laulāt, pavadīt mūžībā, svētīt māju vai auto u.c., toties atsakās kontrolēt personīgo dzīvi vai vervēt jaunus dalībniekus reliģiskas organizācijas veidošanai, jo tāda netiek veidota. Šī ir viena no jaunākajām reliģiskajām kustībām Latvijā ar ļoti liberāliem organizatoriskiem principiem. Valmieras grupa sastāv no ļoti drosmīgiem, pašapzinīgiem un darbīgiem cilvēkiem. Tāpēc vairāki draugu kopas dalībnieki ar organizatorisku pieredzi 4. novembrī uzņēmās veikt atsevišķus pienākumus kopienā. Visi, ieskaitot mācītāju V.Korāli, šajā ziemā savu kalpošanu veiks uz sabiedriskiem pamatiem.

Paldies visiem, kas izturējuši līdzšinējo baznīcas mobingu! Īpašs paldies par tehnisko palīdzību pārvākšanās laikā jāsaka Saukumu ģimenei, kā arī Brigitai Roziņai un Jānim Beldavam!

Nākamā tikšanās trešdien, 18. novembrī pl. 14:00 Valmierā, L.Paegles ielā 9 (ieeja no Ziedu Lejas puses) Visi gaidīti! 🙂

Foto: V.Korālis

Atbildēt