Mājas dievkalpojums Lizdēnos (13.12.2009)

 Rgb3963

III Advents.
Vectēva Herberta atceres dievkalpojums Liepiņu ģimenē (attēlā) Lizdēnos. Šī ir ģimene, kur daudzus gadus man ir bijis patīkami ciemoties un sarunāties ar visu paaudžu mājas iemītniekiem. Atjaunojam senāku laiku tradīciju Vidzemes sētās ar mājas dievkalpojumiem.

Sāpīga replika
Diemžēl, nesen Liepiņu ģimenei, pavadot vectēvu, nācās sastapties ar Burtnieku draudzes vadītāju Daces un Alda Kalcenavu ļoti nelaipnu attieksmi. Bēru laikā tika atteikts baznīcā zvanīt. Un tikai tāpēc, ka izvadītājs neesot no LELB vai citas viņiem draudzīgas reliģiskās organizācijas!!!

Jāpiezīmē, ka bērēs Burtnieku Vecajā vai Jaunajā kapsētā, vēsturiski nekad nav bijuši pieejami kapsētu zvani. Baznīcas tuvums vienmēr ir nodrošinājis labu baznīcas zvana dzirdamību (Ziemeļvidzemē līdzīgi ir Liepupē, Umurgā un citviet).

Pēdējo 17 gadus laikā gadus esmu sastapies ar daudziem Burtnieku novada iedzīvotājiem, kuri ir spiesti vietējo draudzi pieciest kā tādu savdabīgu ģimenes uzņēmumu. Sākot no tā, ka draudzes vadībā ir vieni un tie paši Kalcenavu ģimenes cilvēki līdz pat ļoti ētiski un juridiski apšaubāmajām Kalcenavu ģimenes nekustamā īpašuma darījumam. Daudzi pagasta cilvēki zina, ka kāda kundze Burtnieku draudzei ar testamentu novēlēja māju, zemi un mežu Lizdēnos. Bet dīvainā kārtā tas kļuvis par Alda Kalcenava ģimenes īpašumu ar visu ierakstu Zemesgrāmatā. Protams, ka šis un daudzi citi šādi vietējās draudzes darījumi ir piesegti ar Rīgas Virsvaldes un virsgana gādību. Šāda sadarbība ir bijusi ļoti rezultatīva, pēc latviešu sakāmvārda “roku roku mazgā” principa, Rīgas kungiem ir garantēta iespēja Burtnieku mācītājmuižā rīkot plašas nometnes un saietus, bet Aldim Kalcenavam – pa šiem gadiem kļūt par mācītāju bez jebkādām nopietnām un akadēmiskām teoloģijas studijām.

Paši pagasta ļaudis redz un zina kas notiek, tādēļ dodas uz dievkalpojumiem citās vietās vai arī klusi nopūšoties nosaka: “Tā jau tāda vasaras tūristu draudze, kur toni nosaka viena vienīga ģimene”.

Un tālāk?
Liepiņu ģimene un daudzi citi Burtnieku, Lizdēnu, Jaunburtnieku iedzīvotāji nebūt nav neticīgi. Viņi tikai zina, ka iet baznīcā un ticēt Dievam nereti ir divas un ne pārāk savienojamas lietas. Bez tam, Liepiņu ģimene Lizdēnos ir viena no senākajām Burtnieku dzimtām, kuras, līdztekus citām, tic Dievam arī ikdienā.

Šādi mājas dievkalpojumu praksi turpināsim tur, kur baznīcas nav tālu tikdaudz fiziskā, bet garīgā attālumā. Ne tik daudz auksta, cik salta. Vēsturē redzam, ka ar optimismu latviešu cilvēks ne tādas valdīšanas vien ir pārlaidis. Un tādēļ www.ticu.lv piedāvā nevis cīnīties ar korupciju pustukšajās Latvijas draudzēs, bet daudz aktīvākus risinājumus. Mājas dievkalpojumi būs viens no tādiem veidiem. Šī ticīgo metode jau bija izplatīta padomju gados. Un arī mūsdienās ļoti labs paņēmiens kā, baznīckungu netraucētiem, katram savā īpašumā veidot ģimenes tradīcijas sev un bērniem, nezaudējot pašu būtiskāko- ticību Dievam.

Lai radošs un tradīcijām bagāts Adventa laiks!

Māc. Valters Korālis

Atbildēt