ESMU 2008 Rudens saiets un radošā ekskursija

Kultūras Biedrība Esmu Logo (Bez Fontiem)

Dsc 0105
Attēlā: Ģendertu mājas saimes istabā
________________________________________________________________
“ESMU 2008 Rudens” DZIĻO SARUNU saieta tēma ir “Latviskā dievatziņa un Kristietība. Kopīgais un atšķirīgais”. Šī būs Latvijā pirmā kristiešu – dievturu tikšanās. Starp citu, pirms dažiem gadiem ko līdzīgu bija ieplānojis Talsu draudzes mācītājs Maris Ludvigs, tomēr kaut kādu iemeslu dēļ tā nenotika. Latviešu sabiedrībā ārpus Latvijas šāda vaida sarunas ir bijušas vairākas.

“ESMU 2008 Rudens” IEVADS.
Jēdzieni “kristietība” un “latviskā dievatziņa” (vai folklora kā tāda) ir mūsos bieži savstarpēji konkurējoši un pretrunīgi. Parasti mēs strikti piekrītam vienam no šiem pasaules uzskatiem, krasi noraidot otru, kaut arī ir bijuši vairāki mēģinājumi Latvijā apvienot šos jēdzienus vai vismaz tuvināt (piemēram, 30-to gadu luterāņu dievnamu interjeri, Dziesmu un deju svētki u.c.). Zem vārda “kristietība” Latvijā bijis pieejams drīzāk tā vāciskotais variants. Toties mūsdienās – arvien vairāk jūtam anglosakšu vai pat amerikanizēto evaņģelikāļu versijas un to ietekmi uz tradicionālajām konfesijām. Bez tam, pašos pēdējos gados ievērojamāka vieta latviešu inteliģencē spēlējusi kristietības mistiskās pareizticības un Romas katoļu formas (kas acīmredzami daudz pārņēmušas no pagānisma mitoloģijas). Bet bez tā un vēl jo vairāk – pagānismā sakņoti mistikas un ezotēriskas priekštati un dzīves prakse. Bet kā ir ar saknēm? Vai kāds tās meklē un atklāj un kopj?
Tuvākos gados Latvijā paredzama citu tautu (neizēgami arī mitoloģiju un reliģisko sistēmu) klātbūtne. Kamēr liela daļa latviešu dzīvo kosmopolītajā pasaulē, kura nu jau sen caur satelītu TV, MTV u.c. ienākusi mūsu kultūrā, veidojot t.āsaucamo subkultūru. Kā jēdzieni “kristietība” un “foklora” iekārtojas šajā transkultūru laikmetā? Vai mums nebūtu jārunā tiklab par “neopagānismu”, gan savdabīgo “neokristietību”!? Cik lielā mērā iepriekšminētie jēdzieni ir kultūrnesoši un cik otrā ziņā – ekspluatēti un nobružāti rāmji nežēlīgai komercijai? Vai bez tā, kas ir neizbēgami antagonisks un iznīcininošs, kristietības un pagānisma dialogā ir arī kas cildenāmi liels?… Šie un citi jautājumi mūsu saietā “ESMU 2008 Rudens” Dziļajās sarunās Ģendertu mājās.
Dsc 2462
Dsc 0117
Attēlos: Pirmās Latvijā izdotās t.s. Glika Bībeles oriģināls otro reizi mūžā manās (VK) rokās. / Kara laikā cauršauts Latvju Dainu sējums.

“ESMU 2008 Rudens” MĒRĶIS – sastapties cilvēkiem, kuriem iepriekšminētie jautājumi ir saistoši un interesanti, lai sarunātos par tiem, reizē iepazīstot vienam otru. Šoreiz mērķis nav augsti ņemts. tikai un vienīgi SATIKTIES.
“ESMU 2008 Rudens” NORISES VIETA – Ģendertu sēta, Skaņkalnes pagasts (Mazsalaca), Valmieras rajons (drīz šeit būs pieejama karte).

“ESMU 2008 Rudens” NORISES LAIKS – 2008. gada 27., 28. septembris (sestdiena, svētdiena).

“ESMU 2008 Rudens ”NORISES FORMAradošā ekskursija, t.i. tā satur sevī saieta un pārgājiena elementus. Būtiski, ka bērni ierodas savu vecāku vai pilnvarotas personas vadībā. Norises forma nav “armijas reglaments”, bet ieši pretēji – ļoti brīva un voluntāra. Tā nav plānota kā reliģisks pasākums. Ar sētas saimnieka atļauju droši drikstēs sēņot un ogot viņam piederošajā mežā. 🙂

“ESMU 2008 Rudens” VADĪBA. Radošās ekskursijas galvenais vadītājs un satura koordinators Valters Korālis (t.29107312), saimniecības lietu vadītāji Guna Korāle (t. 29357779) un Jānis Dobelnieks (t. 29113605), kasieris Teodors Gaiķis (t. 64235625)u.c.

“ESMU 2008 Rudens” DALĪBNIEKI – jebkurš cilvēks neatkarīgi no vecuma, tautības, politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.

“ESMU 2008 Rudens” PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI
* Piedalīties drīkst jebkurš pilngadīgs cilvēks.
* Nepilngadīgie bērni ierodas vecāku vai pilngadīgas pilnvarotas personas vadībā.
* Dalībnieki brīvprātīgi un nepiespiesti piedalās piedāvātajos pasākumos. Drīkst nepiedalīties kopējos pasākumos, eskursijās u.c.
* Dalībnieki nekritizē citus saietus, organizācijas un cilvēkus.
* Dalībnieki ievēro drošības tehnikas, savstarpējās palīdzības u.c. tehniskās drošibas un ētikas normas.
* Dalībnieki pakļaujas “kultūras biedrība ESMU” valdes lēmumiem un mutiskiem, rakstiskiem rīkojumiem.
* Dalībnieki brīvprātīgi atbalsta kopējos nodomus un pasākumus.

“ESMU 2008 Rudens” diskusiju rosinātāji – brīvmācītājs Valters Korālis, latviešu tautas kultūras pētnieks Austris Grasis, kā arī rakstniece Dace Priede.
“ESMU 2008 Rudens” DISKUSIJAS. Sestdien ( 27.09.) –
“Vai Dievs ir indiānis?” latviešu tautas kultūras pētnieks Austris Grasis
“Vai ir kas kopīgs latviešiem un indiāņiem?”
, rakstniece Dace Priede
“Bārenīte Bībelē un latviešu tautas dainās”
, brīvmācītājs Valters Korālis

“ESMU 2008 Rudens” EKSKURSIJAS. Svētdien ( 28.09.) paredzētajā ekskursijā – Skaņaiskalns u.c. skaistas mājas apkārtnes vietas
 Rgb9491
Attēlā: Salaca netālu no Ģendertu sētas.

“ESMU 2008 Rudens” SADZĪVES APSTĀKĻI. Nakšņošana paredzēta Ģendertu mājās un viesu namiņā. Romantiska rudens nakšņošana iespējama arī teltīs. Nometnes dalībnieki ierodas Ģendertu sētā ar savu personisko transportu vai maršruta autobusu. Līdzi ņemsim visu nepieciešamo pārgājienam, gulēšanai utt.

“ESMU 2008 Rudens” PIETEIKŠANĀS VEIDS UN LAIKS. Pieteikties var personīgi, saņemot pieteikšanās anketas tiekoties vai pa e-pastu: valters.koralis@gmail.com Pieteikšanās – no 20. augusta līdz 22. septembrim Valmierā, Veides ielā 2 II stāvā, iepriekš piezvanot – t. 29107312 (Valters)
 Rgb9303
 Rgb9259
Attēlā: Ģendertu pagalms

“ESMU 2008 Rudens” DALĪBAS MAKSA & ZIEDOJUMI. Dalības maksu nometnes dalībnieki aprēkinājuši un nobalsojuši paši. Tā ir sākot no Ls 20, – pieaugušjiem. Bērniem līdz 12 g. (ieskaitot) Ls. 8, –. Bērni līdz 5 g.v. (ieskaitot) no maksas atbrīvoti. Dalības maksa ietver sevī divu dienu kopīgās ēdināšanas un elementārās saimnieciskās sagādes u.c. izdevumus. Dalības maksa neietver transporta izdevumus līdz norises vietai un ekskursijā. “ESMU 2008 Rudens” dalības maksu un ziedojumus k/b “ESMU” iespējams veikt ar pārkaitījumu bankā (i-bankā) vai personīgi, saņemot iemaksas kvīti no “ESMU 2008 Rudens” kasiera. Ikviens mīļi lūgts un aicināts brīvprātīgi atbalstīt radošās ekskursijas “ESMU 2008 Rudens” norisi ar papildus ziedojumu.

“ESMU 2008 Rudens” ZIEDOJUMI & ATBALSTS: Biedrība – kultūras biedrība “ESMU”, Veides iela 2, Valmiera; Reģ. # 40008119562; VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Valmieras filiāle; SWIFT kods: LHZB LV22; konts: LV17LHZB4200148275001

 Rgb9383
Attēlos: Saviesīgi filozofiskās sarunās Austra Graša virtuvē. / ESMU darba grupa kopbildē ar Ģendertu mājas saimi (vidū ar suni Kriksi – saimnieks Austris Grasis).

ESMU 2008 Rudens Pieteikuma anketa-1.doc

KLIKŠĶINI PIETEIKŠANĀS ANKETU, aizpildi un atsūti uz e-pastu līdz 22. septembrim
Visi, kuri bija vai ir kaut ko dzirdējuši par ESMU 2008 Vasaras saietu Dikļos, nojautīs, ka arī šis saiets ar Dieva palīgu kļūs par brīvu un nepiesiestu sarunu un radošas atpūtas vietu visu vecumu un pārliecību cilvēkiem. Papildus reklāma presē nav plānota. Tā pieejama no sirds uz sirdi, šajā tekstā, ko lasi vai tieši pie ESMU saieta vadītājiem.

Vai tā nav pārdroša ideja nolikt par mērķi katrā no gadalaikiem rīkot pa vienai divu dienu saietam? Varbūt.. Tomēr tā ir iespēja piedzīvot vienam otru katrā gadalaikā par jaunu kādā no neatkārtojamiem veidiem, ko dāvā savstarpēja tikšanās un mijiedarbība. Tieši tādēļ kultūras biedrība ESMU vēlas katrā gadalaikā strādāt kādai noteiktai tēmai un to attiecīgi piepildīt saturīgās sarunās. Pirmā DZIĻO SARUNU saiets notika Dikļos, kur sarunas noritēja par tēmu “Krīze un risinājumi”.
Ilze Freimene Zurmals Saskarsme

KLIKŠĶINI un LASI – raksts žurnālā “SAKARSME

PALDIES PAR GARĪGU & PRAKTISKU ATBALSTU KOPĒJOS MĒRĶOS! 🙂

© kultūras biedrības ESMU vārdā,
Valters Korālis, t.
29107312
valters.koralis@gmail.com

© Foto: G. Korāle. A. Kaļāns
vairāk attēlu: www.koralis.lv
un www.draugiem.lv

Atbildēt