Kristiešu un latviešu dievestības pārstāvju pirmā satikšanās Ģendertos

Ar lielu prieku varam sacīt, ka ir noticis Saiets & radošā ekskursija “ESMU 2008 rudens”, ko veidoja kultūras biedrība “ESMU” sadarbībā ar folkloras pētnieku Austri Grasi. Saietā piedalījās cilvēki no Valmieras, Cēsīm, Rūjienas, Mazsalacas, Rīgas, Liepājas u.c. Latvijas vietām. Neviens neko oficiāli nepārstāvēja, Drīzāk identificēja sevi kā kristieši, senticības pārstāvji, folkloristi un atsevišķu jogas skolu sekotāji. Klausies šeit audioierakstus, vēro bildes un raksti atsauksmes! 🙂

 Dsc6010


 Dsc6131
 Dsc6236