Eksprezidente izsakās par reliģijas jautājumiem

Žurnālā “IEVA” (12.11.2008.) 10.lpp. lasāmas eksprezidentes V.V.Freibergas domas arīdzan par reliģijas jautājumiem:
“… kur tad paliek priesteri, arhibīskapi, kardināli un viņu autoritāte? Ja katrs sāks sev uzstādīt ”personisko savienojumu“ ar dievišķiem spēkiem, kur paliks starpnieki, ko viņi iesāks?

Bet runa ir par katra individuālo pārdzīvojumu. Organizētā reliģija arī balstās uz atklāsmi, bet tikai tādu, ko piedzīvojuši oficiāli atzītie svētie un apustuļi. Viss, kas jāzina, ir jau reizi par visām fiksēts Svētajos Rakstos. Tas ir autorizēts, ar ķieģeli virsū, un tas ir pareizi… Viduslaikos nebija joki, ja bija aizdomas par vismazāko novirzi no tā brīža ”pareizās“ ticības, tad cilvēku nežēlīgi mocīja. Un tomēr cilvēki atļāvās arī meklēt paši savu patiesību. Dieva mīlestība, par kuru Jēzus mācīja, ir katram jāatmodina savā sirdī. Un tas nav tas pats, kas izlasīt oficiālu ticības deklarāciju un parakstīties- jā, es mīlu savu tuvāko kā sevi pašu. Ja tu to nejūti sirdī un savā apziņā, tas neko nedod. Tas ceļš jānoiet katram savām kājiņām, soli pa solītim. Kamēr tas nav dziļi iesēdies sirdī, tas nekas nav, tā ir tikai ticības glazūra, kas uzlieta virsū.”
________________________________

Mums patika Aivas Kanepones veidotās intervijas gaita arīdzan citos jautājumos. Piemēram, par V.V.Freibergas meditāciju, latvisko dievatziņu, viņas izglītību, brīvo laiku u.c. personiskajiem ieskatiem. Prezidentes gados vņa, protams, tik atklāti nevarēja izteikties… Lasījāt?

Guna & Valters Korāļi

Atbildēt