BRĪVTICĪBA (personiskā ticība ārpus institucionālās baznīcas)

 Rgb6080-1

Esam izveidojuši jaunu diskusiju grupu www.draugiem.lv. Tās nosaukums domubiedru sadaļā – BRĪVTICĪBA (personiskā ticība ārpus institucionālās baznīcas)….

Nosaukums kādam liksies izaicinošs, ambiciozs, paštaisns, tomēr gana tiešs un, mūsuprāt, godīgs. Jo ir taču skaidrs, ka vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāju nepiedalās regulārās reliģiskās aktivitātēs (svētdienas dievkalpojumos utml.) Un pat tad, ja tīri formāli kāds pieder pie kādas draudzes., tad reti tur ierodas. Pie kam, šeit NAV runa tikai par kristiešiem.

Tomēr redzam, ka mēs katrs noteikti kaut kam ticam un mums ir ļoti bagāta garīgā dzīve sažādos tās izpratnes līmeņos. Kad intervijās jautā par ticību tam vai citam cilvēkam, kam viņs tic, tad visizplatītākā atbilde ir apmēram šāda: “Katrs jau kaut kam tic!”. Pareiza vai nepareiza ticība no cita cilvēka skatupunkta? Pilnīgi noteikti kādam kaut kas liksies pieņemams, bet cits cīnīsies kā traks, lai to visu apkarotu.

Tomēr tā ir saruna ar un par LIELĀKO ticīgo kopienu Latvijā par to, ko mēs ar šo savu individuālo ticību darām? Ko iesakām citiem? Kam esam gājuši cauri ar savu pieredzi un uz ko skaistu aicinām citus? Iespējams, ka šī ir diskusiju lapa arī Tev ne tikai tāpēc, ka esam “slinki” pret tā vai cita sociuma izveidotu reliģisku shēmu un praksi, bet tādēļ, ka ārpus pūļa eiforijas esam sapratuši ko vairāk? Jo katra cilvēka personīgā pārliecība un ticība taču ir cienījama. Gan tās vienreizīgumā un nereti pat dziļumā, gan godīgumā pret sevi un Augstāko.

Picture 4-16

Ņemot vērā, ka “rūdītiem” baznīcā gājējiem šī diskusiju lauka lasītāji varētu būt “salds aģitācijas un misijas kumoss”, lūdzam nereklamēt un neizvietot atklātu vai slēptu reklāmu par nevienu no reliģiskajām kopienām- konfesijām, draudzēm, reliģiskajām grupām, kas ir šo konfesiju “meitas organizācijas”, bet runāt tieši un tikai par saviem personiskajiem uzskatiem un individuālo pieredzi.

Diskusiju grupas administratori:
brīvmācītājs Valters Korālis, Guna Korāle

Atbildēt