Aicinājums uz sarunām

V.Korālis un atstādinātā Sv. Sīmaņa draudzes padome aicina Arhibīskapu Jāni Vanagu, bīskapu kolēģiju, prāvestu Arni Bušu, draudzes priekšnieci Ivetu Būmani u.c. konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda, lai visus jautājumus risinātu mierīgā veidā un pēc būtības. Ceram uz Kristus mācībā pamatotu izlīgumu, pārrunājot visus juridiskos, saimnieciskos un citus jautājumus. Gaidām priekšlikumus par tikšanās laiku un vietu, un aicinām abpusēji pārtraukt turpmākas publikācijas masu informācijas līdzekļos sarunu laikā.

V.Korālis, tālr. 29107312.
e-pasts: valters.koralis@gmail.com

Atbildēt