Mobings* turpinās jeb V.Korāļa atstādināšana IV

* Kas ir mobings? Latviešu valodā ir pieejama grāmata –
Konstance Halta. Veiksmīga karjera vai mobings– psiholoģiskais terors darbā. // Jumava, Rīga, 2003.

Mobings – psiholoģiskais terors, horizontālā vardarbība, tiranizēšana – ir specifiska veida attiecības darbavietā, kad viens vai vairāki darbabiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret kādu savu kolēģi. Līdz ar to cilvēks tiek nostādīts bezpalīdzīgā un neaizsargātā situācijā.” (Ansis J. Stabingis, psihologs – psihoterapeits)
Grāmatas autorei Konstancei Haltai vairāku gadu garumā nācies piedzīvot nepārtrauktu mobingu, kas sagrāva viņas veselību. Mobings izplatās kā sērga, un tā izpausmes kļūst arvien nepatīkamākas. Ikviens cenšas iezāģēt kāju kolēģa krēslam. Slimības, dzīves un darbaprieka zudums, nevēlēšanās atbalstīt savu uzņēmumu ir trauksmes signāls. Apmēram 50% slimību rodoties mobinga dēļ. Tas izmaksā dārgi gan tautsaimniecībai vispār, gan uzņēmumam atsevišķi. Zviedrijā veikti pētījumi rāda, ka aptuveni 10-20% pašnāvību gadā tiek izdarītas tieši mobinga dēļ. Autore saistoši apraksta, kā izlauzties no apburtā loka, kā mainīt izturēšanos jaunā darbavietā un attiecībās ar cilvēkiem, kā izvirzīt mērķus, iedvesmot sevi un gūt panākumus, turklāt saglabājot labu veselību!
_______________________________________________________________

Specifiska mobinga tehnoloģija ir vairums pasaules reliģiskajās organizācijās, jo tieši tajās ir vislielākās iespējas totalitārai attieksmei pret indivīdiem, viņu dzīvi, uzskatiem, kā arī rakstura un ētiskajām nepilnībām. Tieši “dvēseles kailums un vājums” , “nepilnības un vainas sajūta” , “spontāna emocionāla atvērtība” , “nevērtīguma un grēcīguma apziņa” , “nepareiza seksuālitāte”, “maldīgi uzskati” utml. nav ticīgajiem sveši jēdzieni. Tādēļ jau pašā sākumā tiek izveidots mobinga terora psiholoģiskais pamats, kas ļauj plaši manipulēt ar šo cilvēku vainas apziņu, pašcieņu un pakļaut viņu viedokļus orgnizācijas vai to vadītāju intersesēs. Sabiedrības (pūļa) sajūsma un alkas pēc “taisnīga soda” jau kopš Viduslaikiem ir palīdzējusi inkvizīcijai veikt publiskos sodus tirgus laukumos, netaupot fantāzijai grūti aptveramus spīdzināšanas rīkus “reliģisko ideju vārdā”. Nav svarīgi kā sauc konfesiju līderus un kāds ir viņu reitings sabiedrībā. Tikai paši tuvākie cilvēki zina šo līderu patiesākās rakstura īpašības un bieži vien baidās, jo paši kļūst garīgi slimi un materiāli atkarīgi no viņiem. Nereti tie paši cilvēki, kuri agrāk vērsušies pret reliģiski citādi domājošajiem jeb sektām, paši drīzi vien kļūst par sektantiem un līdzcilvēki pat nenojauš, ka kļuvuši par reliģiskas un mantiskas manipulācijas līdzdalībniekiem.

Latvija šajā ziņā nav izņēmums. Līdzcilvēki aizdomāsies par to, kam tad īsti kalpo ar katru mēnesi arvien dzelžainākā reliģiskā disciplīna LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā)? Šis portāls turpinās stāstīt par mobingu LELB politiskās un mantiskās varas dēļ. Šis stāsts nav abstrakta teoretizēšana, lai radītu zinātnisku disertāciju. Šis ir konkrēts stāsts par septiņu cilvēku ģimeni, kas liecinās plašākai sabiedrībai par jaunākajiem notikumiem, kas notiek tieši ar viņu dzīvi reālā laikā un vietā.

Stāsts šajā gadījumā ir par mobingu pret diviem Sv. Sīmaņa draudzes un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” vadošajiem darbiniekiem un viņu kolēģiem. LELB Virsvalde to apņēmīgi īsteno tiešā un netiešā sadarbībā ar Valmieras prāvestu A.Bušu, vairākiem redzamiem Valmieras pašvaldības politiķiem un amatpersonām, t.s. “vietējiem kristīgajiem uzņēmējiem”, Valmieras uzņēmējiem un “Vidzemes TV”. Par vairākiem konkrētām amtpersonām, uzņēmējiem, viņu specifisko lomu šajos notikumos materiālus palīdz krāt ne tikai teologi, psihologi, bet arī žurnālisti, mediķi, juristi un darba tiesību speciālisti. Saprotamu iemeslu dēļ juridiska satura materiāli šeit netiks publicēti.

Kā jau tas šados gadījumos notiek, cilvēki nostājas vienā vai otrā pusē, citi ieņem latviešu nacionāli izslavēto neitralitātes pozu. Arī labi! Jo katram ir savas tiesības un sava patiesība. Arī mums. Absolūtās tiesības un patiesība pieder vienīgi Dievam. Mēs esam pirmie reliģisko kopienu piederīgie Latvijā, kuri par šo problēmu runā skaļi. Mēs šo tēmu noteikti turpināsim. Vienalga, ko par to domā apkārtējie. Seko līdzi!

Lasi līdzšinējo rakstu apkopojumu par šo tēmu: https://www.ticu.lv/?cat=18

VĒLOT PATIESAS un DIEVAM ATVĒRTAS SIRDIS SVĒTĀ GARA SVĒTKOS,
Guna & Valters Korāļi

Atbildēt