“Nāc uz manām trepēm spēlēties!”

2008.07.23 18-09-40-1

Attēlā: Sv. Sīmaņa draudzes locekļu kopa 23. jūlija vakarā atstāti aiz slēgtām durvīm kāpņu telpā

Pārbraukuši no nometnes “ESMU 2008”, Korāļu ģimene atklāja, ka viņu 2 dienu prombūtnes laikā gandrīz visām durvīm Sv. Sīmaņa Draudzes namā un palīgēkās izurbtas un nomainitas slēdzenes. Pirmdienas rītā draudzes nama kalpotāji zināja stāstīt, ka sestdien, 19. jūlijā ap visām durvīm cītīgi darbojies draudzes priekšnieces I.Būmanes izpalīgs Valerijs Vilčinskis. Ko tad šis darbīgais cilvēks ir paveicis? Viņš pēc Sv. Sīmaņa draudzē ieceltās pārvaldes komisijas formāli pieņemta lēmuma ir noslēdzis Korāļu ģimenei pieeju pie elementārām lietām, kas nepieciešamas sadzīvei. Kopš pirmdienas rīta vairs nav iespējams sasildīt ģimenei (vismaz bērniem) nepieciesamo karsto ūdeni, jo aizslēgta kurtuve un malkas šķūnis, kur glabājas SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” (SIA īpašnieki: Sv. Sīmaņa draudze un V.Korālis) iegādātā un tai piederošā malka. Aizslēgtā angāra dēļ liegta līdzšinējā pieeja arī novietot SIA iegādāto automašīnu, kura, pagalmā atstājot, tiek pakļauta lielākam drošības riskam. Pats amizantākais ir pirmā stāva aizslēgtās gaiteņa durvis un otrā stāva nodarbību telpas, vienīgās koplietošanas tualetes u.c. Otrdien, 22. jūlija vakarā Anonīmo Alkoholiķu kustības dalībnieki vairs netika ierastajās pulcēšanās telpās, kas viņiem bija ierādītas un par ko tie maksā nelielu īri draudzei. Trešdien, 23. jūlija vakarā likumsakarīga palikšana ārpus sev (nams pieder draudzei, tātad, visiem draudzes cilvēkiem!) piederošām telpām palika arī Draudzes mājas grupa “Draugu kopa” (skat. https://www.ticu.lv/?page_id=155), kuras dalībnieki nekad nav piekrituši absurdajām LELB Virsvaldes un draudzes amatpersonu nesenajām darbībām Sv. Sīmaņa draudzē, un tomēr mīl savu Baznīcu kā ceļu uz Dievu. I. Būmane telefonsarunā atzina, ka viņai “nepatīk tie cilvēki, kuri tur pulcējas”. Nav jau nekāds brīnums! Jo pēdējā laikā vairums vadošās LELB amatpersonas nemitīgi rīkojas pēc subjektīvā principa “patīk – nepatīk”, pieņem satversmes un instrukcijas, lai attaisnotu savu liekulīgo viduslaiku garu, atbrīvojoties no cilvēkiem.
2008.07.23 18-15-43
Attēlā: dažreiz “Draugu kopa” būs spiesta pulcēties dārzā.
Telefonsarunā ar draudzes priekšnieci I.Būmani izdevās noskaidrot, ka Virsvaldes ieceltā pagaidu pārvaldes komisija esot tā nolēmusi un “viņa tur neko nevarot mainīt”. Kad V.Korālis kārtējo reizi piedāvāja sarunas ar augsti godājamajiem pārvaldes cilvēkiem, tad Būmanes kundze atzina, ka tie visi esot vai nu atvaļinājumā vai vasaras nometnēs un nav pašlaik sastopami. Trešdien, 23. jūlijā izdevās panākt, ka tiek izsniegta vismaz kurtuves atslēga, lai piekļūtu aukstajam ūdenim dārza laistīšanai tik ļoti karstajā laikā. Neziņa paliek par karsto ūdeni vismaz bērnu higiēnai. Ja draudzes amatpersonas nemainīs savu viedokli, ūdens sildīšanai ģimene būs spiesta iegādāties un lietot elektrisko sildītāju.

Jāpiezīmē, ka par elektrības un ūdens apmaksu pēc līgumiem, kā arī par draudzes nama apkuri, telpu un teritorijas uzkopšanu vēl ar vien rūpējas SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”, kas pēdējā laikā spiests strādāt saspringtās psiholoģiskās attiecībās ar Sv. Sīmaņa draudzes ieceltiem pārvaldes cilvēkiem, kuri izplata melīgu informāciju par SIA darbu un slēpj I.Būmanes u.c. draudzes amatpersonu nolaidību un neizdarību savos pienākumos. Piemēram, tas, ka ilgstoši Draudzes nams nav ierakstīts Zemesgrāmatā un fiksēta tā sasaiste ar zemes īpašumu, kā arī citi elementāri tiešie amata pienākumi. Vēl interesants jautājums varētu būt, kā šādas aizslēgtas koplietošanas koridora durvis (otrajā stāvā pastāvīgi dzīvo mazgadīgi bērni un intensīvi apmeklētajā draudzes namā nav uzstādīti dūmu detektori) traucētu ugunsnelaimes vai citas stihijas gadījumā? Bet tas tā kā vairāk būtu citu instanču preventīvi izpētāms jautājums.

Laikam jau elementāri un likumsakarīgi ir tas, ka 19. jūlijā, kad daudzi inteliģenti cilvēki devās uz Cēsīm Imantdienās klausīties izcilo I.Kalniņa mūziku, daži pavisam darbīgi cilvēki turp vis nedevās. Komponista dziesmu “Nāc uz manām trepēm spēlēties!” ir sapratuši burtiski un darījuši visu, lai Draudzes nama kāpnes ir pilnas cilvēku. Bet tie, kuri atnāk Valmierā uz Veides ielas namu, vairs ne par ko nebrīnās, jo zina, ka dažam cilvēkam viena seja baznīcā krustus metot, pātarus skaitot vai sapulcēs viszinīgā guru stilā apstrādājot pārvaldes komisiju un uzņēmējus par zemes nomas līgumu laušanu. Toties pavisam cita – saviebta, kad urbj kopīpašuma – lūgšanu nama durvju stenderes, kur nekad neko nav ne būvējis, ne remontējis. Sazin, no kurienes pēkšņi uzradies un sazin uz kurieni tas ved?…

Izziņai: Šobrīd turpinās divi tiesas procesi, kuros Valmieras Sv. Sīmaņa dr. mācītājs V.Korālis un mācītāja sekretāre G.Korāle ir apstrīdējuši dr. priekšnieces I.Būmanes parakstīto lēmumu par darba attiecību izbeigšanu ar viņiem.
Pretenzija.doc

KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES
© Foto: V.Korālis, www.ticu.lv

Atbildēt