Draugu kopa ciemos Aizputē un Valtaiķos

2008.08.03 12-13-33
Attēlā: Mūsu grupiņa un draudzes kalpotāji pie Aizputes baznīcas altāra.

Svētdien, 3. augustā Sv. Sīmaņa draudzes DRAUGU KOPAS vairāki dalībnieki viesojās pie mācītāja Sigurda Sproģa un divās viņa vadītās Kurzemes draudzēs. Liepājas un Saldus pusē gandrīz katram pazīstamais mācītājs S.Sproģis vada četras garīgi un juridiski autonomas tradicionālās liturģijas rita luterāņu draudzes, kas nav pakļautas LELB Virsvaldes lēmumiem un rīcībai.

Šī mums bija kopīga iespēja iepazīt darbīgo mācītāju S.Sproģi viņa svētdienas kalpošanas straujajā ritmā. Žēl, ka mums maz sanāca laika, lai mazliet apstātos starp diviem dievkalpojumiem un diviem Kapu svētkiem, ieklausoties Saulessveces dzejā un dziļākās sarunās. Tomēr labi bija tas, ka daļa Draugu kopas dalībnieki tomēr spēja pārvarēt attālumu un veidot vēl vienu mīlestības saiti mūsu kalpošanas nākotnei. Gan jau atkal tiksimies un piepildīsim iecerēto. Šoreiz vislielākais paldies Aizputē dzimušajam mūsu sirmajam virspērmindrim Teodoram Gaiķim par iniciatīvu un atbalstu!
Silvija_Adamoviča.KURZEMES _CEĻĀ.doc

KLIKŠĶINI un LASI!
Sigurds Sprogis Dzied Aizputes Baznica
KLIKŠĶINI un KLAUSIES!
Mācītāja Sigurda Sproģa balss ieraksts dievkalpojuma dziesmā
 Dsc2378
Attēlā: Kopā ar māc. Sigurdu Sproģi (no labās) viņa aprūpētajā Aizputes baznīcā.
māc.V.Korāļa u.c. sprediķu audioieraksti pieejami sadaļā:
sprediķi & teoloģija
 Dsc2370
Attēlā: Inta un Silvija starp skaudīgajiem mirkļiem un dzejas skaistumu.
2008.08.03 11-22-49
2008.08.03 11-39-41
Attēlos: Dieva dāvāto žēlastību Kristībā un Iesvētībā saņēma gandrīz 40 cilvēku- lieli un mazi.
 Rgb9090
Attēlā: Mācītāja S.Sproģa garīgā aprūpē ir padsmitiem kapsētu apmeklētāju. Viņa vadītie Kapu svētki ir īsi un lakoniski, tomēr ļoti sirsnīgi un saturiski saprotami ikvienam.

© Guna Korāle, Sv. Sīmaņa Draugu kopa & Kultūras biedrība ESMU
© Foto: Guna Korāle
vairāk attēlu: www.koralis.lv
un www.draugiem.lv – Valters Korālis

3 thoughts on “Draugu kopa ciemos Aizputē un Valtaiķos

 1. Ko tas nozīmē – “četras garīgi un juridiski autonomas tradicionālās liturģijas rita luterāņu draudzes, kas nav pakļautas LELB Virsvaldes lēmumiem un rīcībai”? Kopš kura laika tādas ir Latvijā un kā tās izveidojās?

 2. Tagad visu pēc kārtas:
  1) četras tāpēc, ka draudzes (+dievnami) ir Aizputē, Valtaiķos, Cīravā un Svēpelē;
  2) garīgi neatkarīgas- nav pakļautas LELB vai citai “cepurorganizacijai”, juridiski – reģistrētas Tieslietu Ministrijā kā patstāvīgas vienības.
  3)tradicionālā rita- tas nozīmē lieto to pašu liturģiju, kas luteriskajā baznīcā bija līdz liturģiskajai reformai, kad šobrīd vairumā draudžu lieto no Romas katoļiem pārņemto kārtību. Šie ticīgie vēl lieto luteriskai teoloģijai un praksei it atpazīstamo t.s.”Prūsijas” liturģiju;
  4) draudzes ir izveidotas Arhibīskapa Matuļa laikā (pirms Arh. J. Vanaga), tām atšķeļoties no LELB un reģistrētas 80-o gadu beigās.
  Ar māc. S.Sproģi Atmodas laika sākumā laikrakstos bija vairākas plašas intervijas. Iespējams, ir arī kaut kas internetā.

 3. Paldies! Nu tagad skaidrs, kā radušās. Varbūt varat paskaidrot vēl kādu jautājumu – ar ko t.s. Augsburgas luterāņi atsķiras no LELB un no šīm te četrām minētajām draudzēm?
  Vai nav par daudz šķelšanās luterāņu vidū?

Atbildēt