Vēsas atbildes uz karstiem jautājumiem, par LELB ekonomiku

KLIKŠĶINI un LASI:

Būsim jau droši vien ievērojuši, ka kādu ilgāku laiku bez jebkādiem paskaidrojumiem ir slēgta web lapa www.sinode.info. Tā līdz šim pauda dažādus neatkarīgus viedokļus par LELB finanšu situāciju, tās iespējamiem riskiem, kā arī LELB nekustamā īpašuma jomas darījumu tiesiskumu u.c. Šajās svētku dienās LELB oficiālajā laikrakstā “Svētdienas Rīts” varam lasīt kādu interviju, kuras uzdevums, acīmredzot, ir mierināt satrauktos prātus – t.i. tās vairs gluži nedaudzās draudzes valdes un mācītājus, ka vēl nav parakstījuši bezierunu paklausības dokumentu paketi vai arī tos, kas parakstījuši un tagad platām mutēm skatās uz lielajām pasaules ekonomikas krustvārdu mīklām.

Uzmanīgs lasītājs ievēros, ka laikraksta “Svētdienas Rīts” intervija ir laba kompilācija. Izvēloties trīs intervējamos, var it kā panākt lielāku ticamību. Tomēr uzmanīgāk iedziļinoties, redzam, ka visu trīs darbinieku atbildes sastāv no izteikti izvairīgām un aptuvenām skaitļu atsaucēm. Tajā nav skaidri iezīmēta atšķirība starp t.s. “mācītāju algu fondu” un “Virsvaldes darbinieku algu fondu”, sevišķi skaitļu valodā. Jo, diemžēl uzkrītoši, ka intervijā neparādās NEKĀDA skaitļu diagramma. Atcerēsimies, ka tādas ļoti bieži varam redzēt LELBāL draudžu atskaitēs un gadagrāmatās un iepriekšējo gadu LELB draudžu gada pārskatos, ko valsts lika publicēt laikrakstā. Bet NEKAD neesam neredzējuši laikrakstā publicētu Virsvaldes budžetu. Kāpēc?

Intervijas virsrakstā izteiktais sauklis “Arī finansēs paļauties uz Dieva vadību!” atsauc atmiņā pionieru gājiena politkorektās sasauksmes. Atcerēsimies, ka šādas sasauksmes parasti labi izdevās, ja pionieru gājienā soļoja ne tikai patriotiski kliedzošs pionieru bariņš. Kolonas priekšgalā bija jābūt trim pārliecinošiem personāžiem – karognesējam, bundziniekam un taurētājam. Sasauksmes ideja bija pionieru bariņam sasaukties ar vienības komandieri. Pēdējais izcēlās ar skaļu balsi un gājiena kopskatam vajadzēja izskatīties pēc “pareizā kursa”.

Ar Pasaules Luterāņu Federāciju LELB attiecības nesenā vēsturē ir veidojušās visai interesantas ļoti atšķirīgo teoloģisko uzskatu dēļ. Vai gana stiprs dievs izrādīsies Pasaules Luterāņu Federācijas Izpildkomiteja ar ļoti pieklājīgo, bet reāli neko nepasakošo pastorālo apkārtrakstu? Tās tulkotais paziņojums, kas tapis ASV finansu jucekļa viducī kopā ar šo augšminēto speicālistu izteikumiem, vērtējams kā LELB vietējo ekspertu intervijas stute patētiskajā bezskaitļu finansiāli- filozofiskajā uzsaukumā tautai. To pēc brīvas izvēles valsts svētkos draudzēs var lasīt četru dienu garumā. Tomēr jautājumu tik un tā būs vairāk, nekā atbilžu.

Publikācija vērtējama kā kārtējā dievbijīgā izrunāšanās, piesedzot savus + Virsvaldes komisiju + apakškomisiju locekļu stabilo algu portfelīšus un iedvešot labticīgas nākotnes prognozes 295 lokālajām Latvijas draudzēm un apmēram 100 to mācītājiem. Lieki netērējot laiku, paliek viens vienīgs jautājums – kur un kurš tad īsti ir tas LELB Dievs, uz kuru Virsvaldes eksperti ik pa laikam atsaucas? Jo publikācijā sastopam vien reālu atsauci uz Misūri Sinodes partnerbaznīcas finansiālajām garantijām. Ne par kādu citu no Tā Kunga nākušu “īpašo vai vispārējo atklāsmi” finanšu lietās dotajā intervijā neko nelasām. Izrādās tomēr, viss tik un tā paliek nevis ar Dieva garantijām, bet ar daudzsološu, gaužām cilvēcisku nosacījumu – “ja…”

© V.Korālis
© foto no laikraksta “Svētdienas Rīts”

Atbildēt