Dzīve sākas tikai pēc 40!

Kamēr LELB bīskapu kolēģija Valteram dāvājusi “brīvlaišanu” no mācītāja gaitām, tikmēr daži tuvākie draugi jau gadu iepriekš – četrdesmitajā ieejot, pravietiski uzdāvāja šo naudaszīmi ar skaidru definīciju: “Dzīve sākas tikai pēc 40”. Un taisnība, vai ne? 🙂

Sirsnīgs paldies draudzes cilvēkiem, Lavijas Nacionālo Karavīru Valmieras nodaļai! Paldies represēto vīru korim “Baltie Bērzi” par solidarītāti! Paldies ikvienam, kas atcerējās un atnāca!

Valters Korālis

Vairāk attēlu skaties www.koralis.lv

Atbildēt