Jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas…

Nupat draudzes pagaidu pārvalde un plašāka sabiedrība ir bijusi spiesta secināt, ka iepriekš presē izdaudzinātā SIA “SVĒTĀ SĪMAŅA PASTORĀTS” dokumentu viltošanas KRIMINĀLLIETA PRET V.KORĀLI IR ATTEIKTA, jo TAI NAV TIESISKA PAMATA! Visa Valmieras TV un I.Būmenes iepriekšējā ažiotāža ir kā vējā izkūpējusi. Tikpat muļķīgi un prettiesiski ir Bīskapu kolēģijas izplatītie apgalvojumi par V.Korāļa personīgo dzīvi un “mistiskajiem nodarījumiem”, neminot neko konkrētu un liedzot ar apsūdzību iepazīties pašam “darītājam” un viņa juristiem. Vai tiešām “cietušajām” personām būtu kauns pašām nonākt tiesā un pietiek dūša vienīgi anonīmi gorīties preses slejās? Vai varbūt vidutāja klātbūtnē vēlreiz pārjautāt Laurai (vārds esot izdomāts, “DIENA”) un pierādīt, kā tad patiesībā bija? Bet visdrīzāk kādam(-iem) bija ļoti izdevīgi nodarboties ar ekonomiski ienesīgu ažiotāžu. Nepārpotami ir skaidrs, ka kāda cilvēka vainu mūsu valstī var pierādīt izmeklēšana un atzīt tikai un vienīgi LR Tiesa.

Pēc Valmieras TV vietējo uzņēmēju–žurnālistu mērķtiecīgi tendenciozi veidoto raidījumu sērijas, kur Virsvaldes piejaucētie – Sv. Sīmaņa draudzes priekšniece I.Būmane u.c. viņas izpalīgi izsakās par V.Korāļa “izšķērdību SIA Sv.Sīmaņa Pastorāts”, varētu padomāt, ka LELB bankrota draudi ir vienīgi Korāļa vaina. Arvien skaidrāk Valmieras un Latvijas sabiedrība sāk saprast, ka tas ir pārāk lēts scenārijs, kas iecerēts, attiecīgiem uzņēmējiem cenšoties netraucēti piekļūt zemēm Valmierā G.Apiņa ielā 12/12a (zeme zem Valmieras pašvaldībai pašreizējās izīrētās veikala ēkas / zem veikala “MAXIMA”), Patversmes ielas (rūpnieciskām un darījuma teritorijām), Matīšu šoseja 1, Raiņa 6b (stratēģiskām darījuma zemēm), plašas abpūves zemēm abās ielas pusēs pie Valmieras ZET, neizcirstam mežam pie Dzelzs tilta (Kaugurvēris apm. 20 ha) u.c. ļoti vērtīgiem un dārgiem iepriekšējos gadsimtos draudzei dāvinātiem zemes gabaliem. Bija iecerēts, ka Korālis būs kluss un kautrīgs, bet Virsvaldei un tās sabiedrotajiem jāpiedzīvo pavisam pretējais. Sabiedrības interese par šo jautājumu nenoplok un skatījums vairs sen nav tik plakans, kā to ar “ceļa rulli” (D.Lemešonoks, Liesma) iecerējuši panākt “gludināmā ceļa brigāde” = LELB Virsvaldes aģitatori + sauja Valmieras vietējo uzņēmēju + atsevišķi pašvaldības deputāti + Vidzemes TV.

LELB Virsvaldes J.Vanaga ieceltie padomnieki rīkojas steidzīgi un mērķtiecīgi, lai tauta nespētu pagūt attapties šajos materiālās dabas jautājumos. Reklāmas kampaņām draudzēs tiek nozīmēti daiļrunīgais retors, palīgmācītājs, LELB bīskapu kolēģijas sekretārs A.Eglītis, ventspilnieku pretrunīgi vērtētais uzņēmējs un nu jau NĪ komisijas vadītājs R.Ganiņš, diplomātiski škelmīgais draudžu lietu korektors Dz. Laugalis u.c. Visiem labas algas, komandējumi iekšzemē un ārzemēs2007. gadā LELB Virsvaldes budžetā ienāk apm. 500 tūkst. Ls, bet izdevumi krietni pārsniedz 1 miljonu!

2008.g. finansu aina būs vēl dramatiskāka un novedusi vasaras vidū Virsvaldi pie maksātnespejas draudiem. It īpaši kliedzošs ir tas fakts, ka no LELB Virsvaldes pēdējo gadu izplānotajiem k o p b u d ž e t i e m, mācītāju bruto atalgojums u.c. ar tiem saistītie izdevumu piesaukšana ir nieks. Šie jautājumi arī turpmāk būs vienīgi iegansts t.s. acu aizmālēšanai , lai LELB “saemā” – Virsvaldē varētu turpināt dārgi reprezentatīvus pasākumus un klasiski inscenētus nepaklausīgāko mācītāju sodīšanas/atbrīvošanas uzvedumus. Skumja ir LELB amatpersonu garīgā tuvredzība, akli izrēķinoties ar tiem, kuri domā citādi nekā arhibīskapa J.Vanaga izvirzītie un ieceltie speciālisti. Šobrīd noris LELB radošās inteliģences pretspars nomenklatūrai. Viņi domā patstāvīgi un savstarpēji sazinās. LELB Virsvalde arvien mazāk nākotnē spēs šo procesu kontrolēt. Ir vēl daudzi cilvēku, kuri par šo visu mērķtiecīgi veidoto zemju- finansu – mācītāju klaušu shēmu atļaujas šaubīties.
______________________________________________
Piedāvājam ieskatīties vienā no opozīcijas mācītāju veidotā neatkarīgā portālā www.sinode.info:

“Sinodes darba kārtībā paredzēts spriest par GASN – mācītāju atalgojuma fondu. Prezentācijās prāvestu iecirkņos ir ticis stāstīts par kredītu, kurš paredzēts mācītāju algām. Šim pašam gatavotajam līgumam ar Luterāņu Baznīcu Misuri Sinode ir otra daļa – tāda paša apmēra kredīts Virsvaldes darba nodrošināšanai. Virsvaldes finansējumā ir komisijas, Lutera Akadēmija u.c. Iezīmīgi ir vērot, ka Virsvaldes un komisiju algoto darbinieku skaits pēdējos gados ir vairākkārt pieaudzis. Lai arī ir stāstīts, ka GASN finansējums netiks izmantots Virsvaldes darba finansēšanā, bet Virsvalde sevi nodrošinās pati, ir pamats par to šaubīties. Īpaši tāpēc, ka mācītājus paredzēts pieņemt darbā Virsvaldē (lai arī nav paredzēts slēgt darba līgumus, bet ”pilnvarojuma līgumus“), GASN līdzekļus apsaimniekos Virsvaldes finansisti. Un ja Virsvalde būtu, piemēram, ekonomiskās grūtībās, vai tas neietekmētu GASN? Un ja Virsvaldes finansisti savā saimniecībā pielaiž rupjas kļūdas, vai viņi pratīs apsaimniekot LELB draudžu ziedotos īpašumus? Kā veicies ar virsvaldes saimniekošanu, par to nākamajā lapā.

Strādājot LELB komisijās, komisiju locekļiem radās mazliet savāds iespaids. Komisijas tika mudinātas pieprasīt visus vajadzīgos līdzekļus to darbam. Uz jautājumu, ”cik mēs drīkstam prasīt“, tika atbildēts, ka mēs nevaram saimniekot ”pa vecam“. Tagad ir jāsaka tas, ”cik vajag“, jo naudas mums pietiek. Un blakus dzirdējām, cik Finansu komisija labi strādā.

Jāatzīst, ka ļoti naivi bija pabrīnīties, jo patiesībā vienkārši tika ”noēsta“ gadu gaitā iekrāto depozītu, kuri bija veidojušies pārdodot vairākus vērtīgus īpašumus, nauda. Pirms 2006.gada Ziemassvētkiem biju klāt grupas Kosmoss koncertā, kurš tika organizēts tikai Virsvaldes darbiniekiem. Milzums apmaksātu ceļa izdevumu komisiju locekļiem, apmaksātas pusdienas komisiju locekļiem utt. Minētie piemēri ir tikai daži novērojumi, droši vien būtiskākie tēriņi ir citur. Reizē to visu varētu vērtēt, kā labas lietas, ja vien tiešām LELB būtu tam atbilstoši ienākumi.

Ja tērējam vairāk kā ieņemam, tad ietaupījumi drīz tiek izlietoti un seko smagas problēmas. Pagājušā gada sinodē revizijas komisija ziņoja par vairāk par 51% budžeta deficītu. Pēc sinodes budžets tika vēl vairāk palielināts.” Skati un vērtē jaunizveidoto portālu pats!

Atsevišķu Latvijas TV kanālu un preses izdevumu pievēršanās LELB PATIESAJIEM TĒRIŅIEM un PERSONĀLA ANALĪZEI ir tikai sākums tam, ko nespēs atsvērt nekādi “jubilejas raksti un pašslavināšanās teksti”. Vairāki cits no cita neatkarīgi cilvēki šobrīd strādā pie rakstiskām liecībām par Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes pašreizējās vadības (arī sadarbības uzņēmēju) un LELB Virsvaldes darbinieku mantisko stāvokli, dzīves un biznesa ētiku. Jāpiezīmē, ka minētās liecības un materiāli tiek iegūti legālā veidā un tiek nopietni gādāts par attiecīgo cilvēku tiesisko aizsardzību un personīgo drošību, saziņā ar valsts augstākajiem dienestiem un privātajiem izmeklētājiem.

© Guna & Valters Korāļi

7 thoughts on “Jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas…

  1. Paldies, ka ir tadi cilvēki, kas rīkojas! Ja jau būtu iespēja Baznīcas iekšienē atklāti un radoši izrunāties vai vismaz radīt “megaportālu” atklātām diskusijām” (izņemot no tiem vienīgi necenzētus un rupjus komentārus), tad nepastāvētu šis un vairāki citi privāti un neatkarīgi reliģiska satura portāli. Gan https://www.ticu.lv, gan http://www.sinode.info, gan daudzi citi pastāv pastāv tāpēc, ka ir pietiekami plašs atbalsts – ikdienas lasītāju loks.

  2. Cik nu cenzūriņa… Nav daudz komentāru šajā lapā (matemātiski uz 10 rakstiem tikai 1). Noraidījis esmu 4 visā tās pastāvēšanas laikā. Ja portāls attīstīsies, neizslēdzu foruma atvēršanu.

  3. btw sānos Mājas lapas iesaku refrešot..
    pēc e-ntuazistu aiziešanas no VB, tas ir pamiris, bet zvans vispār rtu tūu..

    bet e-BAZNICA gan griežas un nekas to neapstādinās

    boomp3.com

Atbildēt