Vai Saules aptumsuma ietemē?

 Dsc1553

Ceturtdien, 31. jūlijā pl. 18:00 Guna un Valters Korāļi devās pie LELB Virsvaldes ieceltās Pārvaldes komisijas runāt par sadzīviskiem sarežģījumiem, ko radījis tās nesen pieņemtais lēmums noslēgt gandrīz visaas iespējamās draudzes nama ēku un telpu durvis. Līdz pat šodienai (3.08.2008) ir neiespējami piekļūt daudzām personiskajām mantām un svarīgām SIA lietām, uzsildīt karsto ūdeni (ģimenes cilvēkiem ar ko mazgāties), draudzes nama apmeklētājiem (t.sk draudzes locekļiem)piekļūt koplietošanas tualetēm u.c.

Kvīts Par Ikgadējo Ziedojumu-2

Pretenzija-1.doc

KLIKŠĶINI un LASI DOKUMENTUS

Neko no cerētā par sadzīves apstākļiem noskaidros neizdevās. Atliek vien gaidīt kādu rakstisku atbildi uz šo pretenziju. Pārvaldes komisija nepiedāvāja nekādu risinājumu par turpmāko Korāļu dzīves vietu. Arī Korāļu ģimenei tādas vietas, kurp, nesadalot ģimeni, varētu doties, šobrīd nav. Komisijas loceklis A. Miķelsons ieteica nākt ar konkrētu rakstisku priekšlikumu par citu dzīves vietu. Savukārt, komisijas loceklis A.Smilga vaicāja vai V.Korālis gaidot kādas dāvanas? V.Korālis atbildēja, ka nekādas dāvanas neviens negaida, toties sagaida sarunas par trim lietām vienlaicīgi: par atlaišanas likumību, dzīves vietu un turpmāko dalībnieku rīcību SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. A. Smilga norādīja, ka draudzes koris “Avots” un vēl citi draudzes locekļi jūtoties neērti, ka Korāļu ģimene dzīvojot draudzes namā un tāpēc turp neejot… Par šo visu Guna un Valters var paraustīt neizpratnē plecus un cerēt, ka kora dziedātāji varētu minēt ko konkrētu tad viņi ir viņiem nodarījuši, ka tas ir tā? Visnegaidītāk un visagresīvāk no visiem komisijas locekļiem uzvedās jaunieceltais Sv. Sīmaņa dr. mācītājs Kārlis Zikmanis, kurš svinīgā patosā paziņoja: “Ja Valters Korālis nevēlas publiski atsaukt visas publiski paustos uzskatus par LELB un maldināt cilvēkus, tad viņš izslēdz Valteru Korāli un Gunu Korāli no draudzes.” Mācītājs Valters Korālis paziņoja, ka viņš neatsauc savus izteikumus un nevienu nav apzināti maldinājis!!! Jo uzskata, ka www.ticu.lv un www.koralis.lv un iepriekšējos mēnešos presē viņa paustie uzskati par LELB nesatur necenzētus izteikumus vai gānīšanos par Dievu, sakramentiem, ticīgo kopu – Baznīcu u.c., bet ir viņa viedoklis, kontruktīva LELB vadības satura kritika un notikumu hronika, lai lasītājs pats spētu izvērtēt “kas ir kas”. Guna gan pauda neizpratni par loģiku – ja jau viens kaut ko neatsauc, par ko tad vienā dienā izslēdz abus? Tomēr viņa nekādu loģikai draudzīgu atbildi neguva. Komisija zināja teikt, ka rakstisks dokuments par izslēgšanas faktu būšot nosūtīts pa pastu tuvākajās dienās. Jāpiezīmē, ka izslēgšana no kādas draudzes pēc LELB Satversmes nozīmē arī izslēgšanu no visas LELB. Gaidīsim un lasīsim!

Savukart, draudzes locekļi Teodors Gaiķis, Jānis Dobelnieks un Mudīte Medne ceturtdien devās noskaidrot, kādēļ mājas grupai Draugu kopa vairs nav pieejams draudzes nams, ka jāpulcejas kāpņu telpā vai zālienā, beet nekādu jēgpilnu atbildi neguva. Pērminderi Pāvils Točs un Niks Ērglis zināja stāstīt, ka saņēmuši mācītāja K. Zikmaņa brīdinājumu, ka viņu kalpošana šajos amatos vairs nebūšot nepieciešama, jo draudzē šie (luterismā tik tradicionālie un svarīgie!) altāra kalpošanas amati draudzē tiekot likvidēti. Toties divas citas draudzes locekles (korekti būtu uzvārdus neminēt), kuras apmeklē DRAUGU KOPAS ik trešdienas tikšanos liecināja, ka viņām sadzīviskajās grūtībās pavisam nesen piedāvāta materiāla palīdzība. Vienai – finansiāli nezināmas izcelsmes naudas banknotes aploksnē, bet otrai – oficiāli no draudzes kases. Sievietes atteikušās to pieņemt no esošās draudzes vadības.

 Dsc1536
Pagaidu pārvaldes komisijas (ceturtdienas sēdes) sastāvs ceturtdienas (31.07) sēdē :
Kārlis Rūdolfs Zikmanis, nesen Sv. Sīmaņa draudzē ieceltais mācītājs;
Andrejs Miķelsons, uzņēmējs , zooveikalu tīkla “LIEPA” īpašnieks;
Andis Smilga, uzņēmējs, ķīmiskās tīrīšanas firmas “SANO” īpašnieks;
Viola Vilčinska, pārvaldes revidente, uzņēmēja, zobārstniecības klīnikas īpašniece;
Iveta Būmane, LELB Virsvaldes norīkota draudzes priekšniece;

Ko gan mēs par to visu varam rezumējot teikt?
1) Bijām devušies konstruktīvi sarunu ceļā risināt pavisam parastus sadzīviskus jautājumus, nevis tiesisku faktu par apmešanās likumību draudzes iepriekš ierādītajā dzīvoklī.

2) Galēji radikālais solis – izslēgšana no draudzes (Baznīcas) tikai par izteikumiem pret LELB liecina par LELB amatpersonu nevēlēšanos uzklausīt nekādu kritiku par savu augstprātību un vadības stilu un neko labu neliecina par jauniecelto mācītāju K.R.Zikmani, kuram jau Valmieras karjeras sākumā draudzē jāsāk ar izslēgšanu. Mācītājs V.Korālis visos deviņos kalpošanas gados sarežģītajā un lielajā Sv. Sīmaņa draudzē nevien nepārdeva un nemainīja nevienu kvadrātmetru zemes, bet arī NEKAD neizslēdza nevienu no draudzes pie jebkuriem cilvēku uzskatiem, izteikumiem vai pat klaji nekaunīgas rīcības!!!

3) Izslēgšana no draudzes notika tūlīt pēc tam, kad tika samaksāts Satversmē notiktais ziedojums pret kvīti. Guna vēl atgādina, ka tā ir LELB savdabīga reakcija un pateicība par abu laulāto ikmēneša iemaksāto desmito tiesu (no bērnu naudas un visiem saviem algas ienākumiem) un nokalpotiem gadiem draudzēs nesenos 20 gadus.

4) Vārdi “aizslēgt”, “noslēgt”, “izslēgt” arvien turpina būt raksturīga LELB garīgās vadības vadlīniju raksturojoši.

5) Jebkādas turpmākās sarunas būs iespējamas, ja abas puses vēlēsies satikt viens otru puslīdz cilvēciskā līmenī, nevis “uzrāpsies tronī” un uzvedoties histēriski augstprātīgi.

Secinājuma vietā:
Oficiālās kristiešu dogmātikas paniski neatzīst astroloģisko likumsakarību ietekmi cilvēku likteņos, tomēr šī savdabīga pagaidu pārvaldes pasniegtā Vārda dienas izslēgšanas dāvana Valteram Korālim liek aizdomāties par to, vai nesenais labi redzamais Saules aptumsums ietekmējis šādus ne visai gaišus lēmumus? Ja nē, KĀDS SPĒKS TAD beigu beigās bīda un virza šos cilvēku prātus rikoties tik ciniski? Atliek vien pacietīgi abām pusēm mācīties ieklausīties un gaidīt nākamo sarunas sesiju un savstarpējās sarakstes rezultātus.

© Citē un atsaucies droši uz www.ticu.lv
Materiāls sadarbā ar www.koralis.lv
© Saules aptumsuma foto: Imants Cakuls

7 thoughts on “Vai Saules aptumsuma ietemē?

  1. ir dīvaini dzirdēt no cilvēka, kurš sevi uzskata par kristieti un vēl jo vairāk – par Mācītāju vārdus , ka Baznīcai ir jābūt pateicīgai par mūsu desmito tiesu… manuprāt ziedojums ir kautkas tāds par ko pateicība ne no viena nav jāgaida

  2. irita! Lasi taču tekstu uzmanīgāk: “Guna vēl atgādina, ka tā ir LELB savdabīga reakcija un pateicība par abu laulāto ikmēneša iemaksāto desmito tiesu (no bērnu naudas un visiem saviem algas ienākumiem) un…” To saka Guna un viņa ir sieviete. Viņa nav ordinēta mācītāja, bet līdz šim bija iesvētīta par LELB lektori un kalpoja Dievam ar to draudzē. Tu arī esi PAR sievietes vietu mācītāja amatā, ja viņu tā nosauc?

  3. Kāpēc tad devāt tos ziedojumus? Ja jau nostājāties PRET institūciju, tad aplami ir dot ziedojumus tās uzturēšanai! Vai tad cerējāt, ka neizslēgs, ja samaksāsiet ziedojumu? Tā tāda neskaidra pozīcija.
    Apsveicami, ka pats V.Korālis nevienu neslēdza ārā, tas nav viegli, ja cilvēki nekaunīgi rīkojas.

  4. Mēs neko tur vairs necerējām. Tomēr uzskatām, ka organizācijas kritika neatbrīvo no pienākumiem pret to. Piemēram, JA kādam nepatīk Latvijas Valsts vai kāda konkrēta iznstitūcija…, tad tas nenozīmē, ka pilsonis vai pat tikai tās iedzīvotājs būtu atbrīvots no likumu pildīšanas. Šajā konkrētājā gadījumā obligātais ikgadējais ziedojums ir noteikts ar LELB Satversmi. Represijas piemēro visas orgaizācijas, kas jebkad ir pastēvējušas, tomēr jautājumus vienmēr izsauc to smagums un pamatotība. It īpaši, ja mēs runājam par tādu komplicētu organismu kā Kristus Baznīca, kur ir TIK DAUDZ dažādu- pat diametrāli pretēju viedokļu par tik daudzām lietām. Man ir bijis gandarījums, ka par spīti manām kļūdām vai nepilnībām draudzes vadībā, Sv. Sīmaņa draudzē 9 gadu laikā neizslēdzu nevienu no draudzes pie jebkādiem atsevišķu cilvēku uzskatiem.

  5. Būt vai nebūt kādā organizācijā – tā ir diezgan brīvprātīga izvēle. Un kā ziedojums var būt OBLIGĀTS? Vai tas nav absurds? 🙂 Tad tā ir biedru nauda organizācijas uzturēšanai un nav ko izlikties!

  6. Kas tie par kristiešiem,kas viens otru no Dievnama dzen laukā?Kā vispār kādu var izslēgt no Baznīcas,tas taču ir pretrunā ar kristietības pamatvērtībām.Ziedojumiem ir jābūt labprātīgiem, nevis noteiktiem no LELB vadības,% ziņā.Vēl nedaudz, un ies vaļā ,grēku atlaižu tirgošana. Baznīca pieder Dievam,un cilvēkiem,kas iet Viņu pielūgt,bet priestera pienākums ir kalpot, kā vienam, tāOtram.Kas tā par publisku ķīvēšanos starp LELB un V.Korali,kur paliek kristiešu lēnprātība?LELB un V.Koralim iesaku vairāk pievērsties lūgšanām,lēnprātībai un mīlestībai vienam pret otru.

  7. Lēnprātība ir laba lieta, jo to iesaka Svētie Raksti. Tomēr tie mūs nemāca būt lētticīgiem. Gaidām atbildi mūsu sarunu piedāvājumam, bet nekā. Drīz svinēsim gada jubileju kopš šiem notikumiem 🙁

Atbildēt