RADOŠĀ EKSKURSIJA DIKĻOS

Picture 2-2

 Rgb4157

Attēlā: Nometnes galvenie darbinieki (no kreisās) – Jānis, Mudīte un sētas saimnieks Mārtiņš.

 Rgb4324

Attēlā: Pa ceļam uz “Žagarīšiem” – mājas vieta “Fabrikas”, kur piedzima un agrīno bērnību pavadīja mākslinieks, kultūras un reliģiskais dabinieks un mans (V.K.) radinieks no mātes puses – Ernests Brastiņš

 Rgb4047

Žagarīšu sēta un pirmā sakopšanas darba grupa attēlos sadāļās draugiem.lv- Valters Korālis http://www.draugiem.lv/?aid=14733974 un www.koralis.lv

“ESMU 2008” IEVADS. Vārds “krīze” ir tāds, kuru nelabprāt lietojam un vēl jo mazāk vēlamies piedzīvot. Un tomēr, tieši pateicoties krīzēm, mēs dzīvē kaut ko vispār esam sasnieguši. Parunāsimies par krīzi vairāk kopīgi veidotā divu dienu radošā ekskursijā!

“ESMU 2008” MĒRĶIS – sastapties cilvēkiem, kuriem bija, ir un, visdrīzāk arī vēl būs krīzes un dalīties par to, kas piedzīvots, stiprinot vienam otru.

“ESMU 2008” NORISES VIETA – Žagarīšu sēta, Dikļu pagasts, Valmieras rajons. Precīzāk – 2,5 km no t.s. Dikļu krustojuma Jaunburtnieku (Bērzaines) virzienā.

“ESMU 2008” NORISES LAIKS – 2008. gada 19. un 20. jūlijs.

“ESMU 2008” NORISES FORMAradošā ekskursija, t.i. tā satur sevī statiskas nometnes un pārgājiena elementus. Būtiski, ka bērni ierodas savu vecāku vai pilnvarotas personas vadībā. Nometnes forma nav “armijas reglaments”. Tieši pretēji – ļoti brīva un voluntāra norise. Tā nav plānota kā reliģisks pasākums.

“ESMU 2008” VADĪBA. Radošās ekskursijas galvenais vadītājs un satura koordinators Valters Korālis (t.29107312), saimniecības lietu vadītājs Jānis Dobelnieks (t. 29113605), saimniecības lietu vadītāja palīdze Mudīte Medne (t. 26585225), kasieris Teodors Gaiķis (t. 64235625)u.c.

“ESMU 2008” DALĪBNIEKI – jebkurš cilvēks neatkarīgi no vecuma, tautības, politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.

“ESMU 2008” PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI

* Piedalīties drīkst jebkurš pilngadīgs cilvēks.
* Nepilngadīgie bērni ierodas vecāku vai pilngadīgas pilnvarotas personas vadībā.
* Dalībnieki brīvprātīgi un nepiespiesti piedalās piedāvātajos pasākumos. Drīkst nepiedalīties kopējos pasākumos, eskursijās u.c.
* Dalībnieki nekritizē citas nometnes, organizācijas un cilvēkus.
* Dalībnieki ievēro drošības tehnikas, savstarpējās palīdzības u.c. tehniskās drošibas un ētikas normas.
* Dalībnieki pakļaujas “kultūras biedrība ESMU” valdes lēmumiem un mutiskiem, rakstiskiem rīkojumiem.
* Dalībnieki brīvprātīgi atbalsta kopējos nodomus un pasākumus.

“ESMU 2008” VIESI – dzejniece Saulessvece, rakstniece Ilze Freimane, dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš), teologs Dr. Juris Cālitis u.c.

“ESMU 2008” DISKUSIJAS – Diskusiju grupām piedāvātās tēmas vistuvākajā laikā tiks precizētas.

“ESMU 2008” EKSKURSIJAS. Svētdien (20.07.) paredzētajā ekskursijā –
* Ernesta Brastiņa bērnības mājvieta “Fabrikas”,
* dzejnieka un rakstnieka Vika Pasaku taka,
* Zundas rija (pirmās teātra izrādes Šillera “Laupītāji” latviešu valodā norises vieta),
* Dikļu baznīca (savulaik kalpojis māc. Juris Neikens u.c.),
* Mācītāja J.Neikena kalns un estrāde (notika I Latviešu Diesmu svētki),
* Dziesmu svētku muzejs,
* Grebu kalns

“ESMU 2008” SADZĪVES APSTĀKĻI. Nakšņošana paredzēta teltīs. Vecākiem cilvēkiem- Žagarīšu mājās (8 gultas) un kūtsaugšā. Nometnes dalībnieki ierodas Žagarīšu mājās ar savu personisko transportu vai maršruta autobusu Valmiera – Dikļi, līdzi ņemot visu nepieciešamo divu dienu pārgājienam, gulēšanai utt.

“ESMU 2008” PIETEIKŠANĀS VEIDS UN LAIKS. Pieteikties var personīgi, saņemot pieteikšanās anketas tiekoties vai pa e-pastu: valters.koralis@gmail.com Pieteikšanās – no 30. jūnija līdz 14. jūlijam Valmierā, Veides ielā 2 II stāvā, iepriekš piezvanot – t. 29107312 (Valters)

“ESMU 2008” DALĪBAS MAKSA & ZIEDOJUMI. Dalības maksu nometnes dalībnieki aprēkinājuši un nobalsojuši paši. tā ir Ls 15,– pieaugušjiem un bērniem līdz 12 g. (ieskaitot) Ls. 7,-. Bērni līdz 5 g.v. no maksas atbrīvoti. Dalības maksa ietver sevī divu dienu kopīgās ēdināšanas un elementārās saimnieciskās sagādes izdevumus. Dalības maksa neietver transporta izdevumus līdz norises vietai un ekskursijā. “ESMU 2008” dalības maksu un ziedojumus k/b “ESMU” iespējams veikt ar pārkaitījumu bankā (i-bankā) vai personīgi, saņemot iemaksas kvīti no “ESMU 2008” kasiera. Ikviens mīļi lūgts un aicināts brīvprātīgi atbalstīt radošās ekskursijas “ESMU 2008” norisi ar papildus ziedojumu. (Skat informāciju tālāk tekstā.)

“ESMU 2008” DARBA KĀRTĪBA.Drīz būs šeit lasāma. Seko informācijai!

+159

“ESMU 2008” ZIEDOJUMI & ATBALSTS: Biedrība – kultūras biedrība “ESMU”, Veides iela 2, Valmiera; Reģ. # 40008119562; VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Valmieras filiāle; SWIFT kods: LHZB LV22; konts: LV17LHZB4200148275001

PALDIES PAR GARĪGU & PRAKTISKU ATBALSTU KOPĒJOS MĒRĶOS! 🙂

© kultūras biedrības ESMU vārdā,
Valters Korālis, t.
29107312
valters.koralis@gmail.com
skype: valterskoralis

Atbildēt