Atkalsatikšanās Valmierā

Atkalsatiksanas Valmiera 13
Atkalsatikšanās Valmierā. Kopš šiem Ziemassvētkiem esam atjaunojuši tikšanās tradīcijas šajā pilsētā. Kuros datumos tas notiks Valmierā un citviet, skat. www.ticu.lv kalendārā. Dsc4185

Valmierā cilvēkus vieno senāki vai ne tik seni notikumi Valmieras Sv. Sīmaņa vai citās draudzēs, kurās cilvēki piedzīvojuši mobingu, reliģisku autoritārismu, mantkārību vai ko citu, kas saistīts tieši ar reliģiskajām organizācijām. Viņi tur nevēlas atgriezties, bet tomēr šad un tad vēlas sanākt kopā, lai palūgtos un pabūtu kopā.

Atkalsatiksanas Valmiera 1

Mūsu tikšanās reizēs dažreiz ierodas pa kādam ciemiņam. Pie kam, ikvienam drīkst vairāk vai mazāk atšķirties viedoklis par Kristus mācību vai citiem reliģiskiem jautājumiem.
Mūsu norunātā satikšanās gaita ir šāda:

1) kopīgs dievkalpojums pēc senās luterāņu liturģijas (konkrētāk- nekopējot saturā vai liturģiskos tērpos Romas katoļus);
2) kopīgs mielasts, sarunas, dziesmas, joki un atkalredzēšanās prieks 🙂
Starp citu, Latvijas vēsturē jau ir bijušas t.s. Brāļu draudzes, kurās sapulcējās ticīgi cilvēki, kuriem bija iekšējas domstarbības to vai citu iemeslu dēļ ar pastāvošo baznīcu. Tās savā darbībā bija neatkarīgas un pozitīvi ietekmējušas Latvijas vēsturi, kultūru. Tajā darbojušies ļoti daudz pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku vai viņu vecāku. Piemēram, Vidzemē mācītājs Juris Neikens (ipaši viņa tēvs), kas vēlāk radīja Dziesmu svētku kustību, rakstnieki Reinis un Matīss Kaudzītes un ļoti daudz citu ievērojamu personību. Mēs savā darbībā cenšamies neaizmirst šos vēstures piemērus un praksi arī mūsdienās,
Atkalsatiksanas Valmiera 2

1Ar īpašu cilvēku gādību izveidots neliels altāris kristīgās tradīcijās, aizlūguma svecīšu galdiņš, arī viss nepieciešamais Svētā Vakarēdiena saņemšanai. Vieta iekārtota mājīgās telpās pēc tā Gara, kas lasāms Jaunajā Derībā, kura atrodam mājas saiešanas tradīciju gan Kristus dzīves laikā, gan arī pēc Viņa Nāves un Augšāmcelšanās. Tomēr, atšķirībā no reliģisko organizāciju loģikas un prakses, šī saiešana sastāv no cilvēkiem, kas to vai citu iemeslu dēļ nevēlas atrasties nevienas reliģiskas organizācijas sastāvā un nekādā institucionālā draudzē.

Atkalsatiksanas Valmiera 5

1Starp citu, Latvijas vēsturē jau ir bijušas t.s. Brāļu draudzes, kurās sapulcējās ticīgi cilvēki, kuriem bija iekšējas domstarbības to vai citu iemeslu dēļ ar pastāvošo baznīcu. Tās savā darbībā bija neatkarīgas un pozitīvi ietekmējušas Latvijas vēsturi, kultūru. Tajā darbojušies ļoti daudz pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku vai viņu vecāku. Piemēram, Vidzemē mācītājs Juris Neikens (ipaši viņa tēvs), kas vēlāk radīja Dziesmu svētku kustību, rakstnieki Reinis un Matīss Kaudzītes un ļoti daudz citu ievērojamu personību.
Mēs savā darbībā cenšamies neaizmirst šos vēstures piemērus un praksi arī mūsdienās.
1Pašlaik tikšanās notiek Valmierā un Limbažos. Bet ja arī citviet būtu kādi, kas vēlētos ko līdzīgu, tad jānolemj kur un kad, kādam jāparūpējas par telpām, un tad jau viss notiktu. 🙂
Kuros datumos kas konkrēti notiks Valmierā un citviet, skat. www.ticu.lv kalendārā.