Bet tagad nopietni (VII)

Screen Shot 2020-03-08 At 21.03.09

BET TAGAD NOPIETNI (VII)
Kad man kāds pajautā, kā man iet, es atbildu- kā padomju laikā! Vai arī kā pie patafona, kam nemitīgi pārlec adatiņa, bet es nevaru aizsniegt, lai pārliktu uz priekšu. Avīzes vairs nelasu, t.i. rītus vairs nesāku ar ziņu portālu pārlūkošanu. Jo tā pa lielam, tur vairs nav nekā jauna – vieni vienīgi virsraksti par “galma jeb kroņa kaiti”. Visādos locījumos un rakursos. Jo nevienas citas slimības uz pasaules tikpat kā vairs nav. Toties visi tiek aicināti sacensties “sociālistiskā sacensībā”- kurš ilgāk izturēs … dīkstāvē. Kā bērnībā ar aizturētu elpu, turot viens otra snīpi. Un pieskatot, lai otrs nekrāpjas un neelpo caur muti. 🙂

Līdzīgi kā savā laikā laikraksta “Cīņa” tukšvārdīgajās slejās aicināja pārspēt kaimiņpilsētas brigādi. Toreiz “pie dzīvības” bija jānotur Ļeņins (vakar viņam jau 150!) un viņa frāžainie uzsaukumi. Tie, kas domāja citādi, bija tautas ienaidnieki. Mūsdienās kanonisks svars ir pasaules ietekmīgākiem valūtas un to radītiem para-fondu līderiem kā sava veida ekspertiem un vadoņiem. Viņus citē rītā un vakarā. Toties, ja kāds kaut ko ierunājas pret šo pastāvošo unisonu, tad ātri var tikt nosūtīts uz “sibīriju”, t.i. izslēgts no dažu sociālo tīklu lietotāju saraksta, par intervijām vispār nerunājot. Pa dienu klausos Latvijas Radio 1, tur dīvainā kārtā runā vienīgi tie, kas ir PAR šo mūsdienu “sociālistisko sacensību”. Arī šajās dienās var labi uzzināt kas kurš ir pēc rakstura un kāda ir [latviešu] tauta kopumā.

Padomju laiks iznīcināja mazās lauku saimniecības un apvienoja kolhozos un vēlāk sovhozos. Līdzīgi bija ar mazajiem amatniekiem. Nebija vairs atsevišķas kurpnieku vai šuvēju darbnīcas. Tās visas katrā pilsētā nokļuva zem vienota tresta nosaukuma “Sadzīves pakalpojumu kombināts”.
Gaisā nojaušams, ka drīz notiks tas pats. Jau tagad armija kaismīgi aicina bezdarbniekus savās rindās (kamēr vēl nav paspējuši nodzerties un nejauc debess puses…). Nebūs arī ilgi jāgaida valsts programmas bankrotējošo uzņēmumu īpašniekus aicinās pieslieties lielākām cunftēm (jau zināmiem pasaule koncerniem). Laba un angažēta reklāma sekos drīzāk tiem. Mazie cīnīsies pārdot savu caur ss.com un tamlīdzīgiem. 🙂

Ak, ja Ļeņins savulaik būtu zinājis, cik ietekmīgi ir pabalsti! Daudz ietekmīgāki par karātavām un pagrabiem. Priekš kam gan pagrabi, ja katru var rātni nosēdināt savās mājās, kamēr visu “skatuvi” pārkārto jaunam vēstures uzvedumam? Baznīcas klusē, jo arī beidzot uzsēdinātas uz pabalstu “adatas”. Mācītāji atkal dzied to pašu dziesmu ko karaļnamā.

Ja kaut ko pateicu ne tā un parīt nenotiks šādi, kā es saku, droši ziņojiet. Šodien atkal kopšu zemi, jāsēj labība. Arī “totālos”(vārdu izlokat paši) laikmetos cilvēkiem ir vēderi. Bet šo manu ciklisko pārdomu dienasgrāmatu, protams, nelasīs radio… 🙂

/Valters Korālis, brīvi ticīgo mācītājs/
#līdzība #laikmets #atkārtošanās #zemnieks #amatnieks #mācītājs #bettagadnopietni
Attēlā: II Pasaules kara laikā ASV rūpnīcās darbs atradās arvien vairāk bezdarbniekiem /bilde- @historypictures/

Ceļš uz Balto svētdienu (I)

2010.04.12 17-10-59
CEĻŠ UZ BALTO SVĒTDIENU (I)

Un redzi, divi no tiem gāja tai pašā dienā uz kādu pilsētiņu, tā bija sešdesmit stadijas no Jeruzālemes, vārdā Emava. Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un gadījās, kad tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Bet viņu acis tapa turētas, ka tie Viņu nepazina. Un Viņš tiem sacīja: “Kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa?” Un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm. /Lk. 24:13-17/

Iespējams, ka nav nekā grūtāka par ceļu nevis uz svētkiem, bet drīzāk no tiem – uz dzīves parastību, vienmuļumu un ierastajiem darbiem. Daudziem no mums nākamais rīts pēc lieliskas teātra izrādes, skaistām kāzām vai brīnišķīgi pavadītu vakaru ar dārgu viesi liekas pelēks un neinteresants. Interesantumu varbūt piešķir vien aprunāšanās par to, kas bijis. Pagātnes izteiksmē, jo šķiet, ka viss interesantākais tikai bija un nekas labs, vismaz tuvākajā laikā, nav gaidāms.

Mūsu ikdienas sarunas ir tās, bez kurām mēs nevaram iztikt. Jo arī sarunas par dienišķo maizi un izdzīvošanu, it īpaši tagad, kad daudziem piespiedu kārtā jāsēž mājās, nav mazsvarīgas. Līdzīgi kā tas, ko raksta avīzes, klāsta TV un izziņo modernā interneta lapaspuses. Jo tie jau tagad sendienu karaļu taurētāju jeb ziņnešu vietā, lai visi vaļā mutēm ausītos un lasītpratēji- lasītu. Un katram pašam izlemt, kas no šīm ziņām patiesas, bet kas ir tikai un vienīgi valdnieku interesēs.

Līdzīgi jau notika pirms vairāk kā 2000 gadiem. Romas provinces “pašvaldība” bija radījusi veiklu stāstu, ka Kristus kaps ir tukšs tieši tādēļ, ka karavīri mirušo nozaguši un sazin kur aiznesuši. Tādā veidā “pašvaldībai” bija iespējams izvairīties no jauna mirušo kulta (vai mazums dīvainu reliģiju!) un nodrošināt mieru tā laika pasaulē. Citiem vārdiem, – lai labāk tauta sēž mājās un nodarbojas ar dzīves ikdienu, kamēr visas lietas tiek “pareizi”sakārtotas.

Šim iepriekš citētajam Jaunās Derības stāstam ir turpinājums, tomēr nolēmu to pārtraukt tieši tajā vietā, kur mācekļiem vēl neatpazīstamais, iespējams ceļu putekļu klātais un pavisam parastais cilvēks nepavisam neliekas pazīstams. un kur nu vēl Kristus!!! Un teksts saka, ka “viņu acis tapa turētas”- tas nozīmē, ka ar nolūku šeit tāds Dieva noslēpums. Ir tāds kristiešu latīņu termins, kuru bieži lieto pat netulkojot “Deus absconditus” (apslēptais Dievs), kas nāk no Jesajas grāmatas tekstiem un apzīmē cilvēka nespēju atskārst Dieva būtību vai pat atpazīt Viņu sev visapkārt un apjaust Viņa pārlaicīgo lomu notiekošajā. Izskatās, ka arī šajā tekstā un jebkur, kur tikai vēlāk savā dzīvē esam nojautuši, ka Dievs ir gājis kopā ar mums.

Karaspēks konkrēti šajā teksta fragmentā nav pieminēts, toties vairākās vietās iepriekš ļoti skaidri. Ja nebūtu tā laika Romas impērijas karaspēka klātbūtnes tā laika “karantīnā”, kur droši vien tika skaidrots, ka tas ir cilvēku drošības dēļ utt., tad visdrīzāk nebūtu mums arī tik spraiga Jaunās Derības teksta, kādu pazīstam mēs šobrīd. Militārpersonas visās valstīs parasti vienmēr ir labāk atalgotas par citiem un to klātbūtne ne tikai tad, bet arī šodien daudzās vietās, izsauc ne tik daudz mieru, cik nemieru. Un tas ir dabiski, jo viņu rokās nav bērnu rotaļlietas, bet ieroči un vara. Un viņi visi kā viens apgalvo, ka tie ir tikai lai aizsargātu, palīdzētu un nevis kādam uzbruktu. Jā, protams…

Aicinu- neapstāsimies bēdu pilnām sirdīm! Turpināsim dzīvot, sarunāties un dzīvot! Dažreiz droši vien arī kļūdīties, jo mēs esam tik vien cilvēki. Ar ierobežotām maņām (tieši tāpēc mums apkārt ir tūkstošiem mēraparātu kaut vai tikai fizikāli- ķīmiskiem procesiem…). Ar tiem var mēģināt izmērīt matēriju, kaut daži zinātnieki apgalvo, ka tādi mērījumi dāvā iespēju kaut ko nojaust arī par vēl pagaidām neredzamo. Un iespējams, ar īpašo maņu- intuīciju, par kuru arvien vairāk runā modernā psiholoģija.

Jā, mēs kļūdāmies cilvēkos. Bieži ar cilvēkiem sastrīdamies arī tā iemesla dēļ, ka tos vēl īsti nekad neesam pazinuši. Un visdrīzāk ar Dievu tāpat. Līdz nonākam pie dziļas sarunas un izlīguma.

Ja ticam šim tekstam arī vēsturiski, tad varam nojaust, ka Dievu varam satikt varbūt turpat savā netālajā gājumā, kas sākumā pat nebija plānots kā svētceļojums, bet pārsteidzošā kārtā par tādu izvērtās tad, kad Dievs uz mums sāka runāt. Nākamais teksta fragments (aiz citētā) ir tieši par to. Bet par to nākamreiz.

Piezīmes:
daži cilvēki man ir lūguši lai es internetā laiku pa laikam uzrakstu savas domas arī par Mūžības lietām, jo es esot viņu (brīvi ticošo – t.u. ārpus reliģiskām organizācijām ticīgo) cilvēku mācītājs. Ja arī tev liekas, ka man kaut kas šāds jāraksta vai jāierunā, tad vari atbalstīt (kaut nospiežot “patīk” šajās mūsu tautas un visas pasaules apjukuma dienās. Drīksti arī iebilst kādām domām. 🙂
2) Es savus sprediķus nekad neesmu pierakstījis pilnībā, bet vienīgi tēzes. Ar to man vienmēr pieticis, lai runātu savā mācītāja darbā. Un tas man ir mīļākais veids, kā pierakstīt daudz ko svarīgu. Lai mums mierīgs Ceļš no svētkiem uz ikdienu!
Valters Korālis, brīvticīgo mācītājs
Attēlā: parasts graudains telefonfoto ar pelēku ceļu un negaidīti skaistu divkāršu varavīksni 🙂
#bettagadnopietni #ceļš #amava #emau #ceļzemau #evaņģēlijs #pārdomas #baltagaisma #varavīksne

Kristības un kāzas ārpus reliģiskām organizācijām

 Rgb7001
Attēlā: Kāzās Dikļu pilī
Dsc 0080
Attēlā: Kristības Vidzemes jūrmalā
Dsc 0022
Attēlā: Kristības ģimenes sētā
Vai arī kristības un kāzas dabā no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Dažiem- dabā pat ziemā. Toties telpās – visu cauru gadu.Latvijā un ārzemēs.

Augstākais, ko var izdarīt kādas būtnes labā, – ir darīt to brīvu. /Søren Kierkegaard, dāņu teologs/

* Tici Dievam, bet nevēlies mēnešiem ilgas klātienes mācības baznīcās?
* Tici Dievam, bet nevēlies visu mūžu būt saistīts ar reliģiskām organizācijām,- ziedojumi u.c. pienākumi?
* Tici Dievam un vēlies savas kāzas, sudrabkāzas, kristības u.c. svinēt tur, kur to nosapņoji?

Brīvticība – LR likumīgi reģistrēts un likumā aizsargāts zīmols mācītāja pakalpojumiem ārpus reliģiskām organizācijām.

IK “Valters Korālis” – individuālā komersanta reģistrēta uzņēmējdarbība LR Uzņēmumu Reģistrā un ietver visus galvenos virzienus mācītāja pakalpojumu jomā.

Valters Korālis – Latvijā vienīgais privātprakses mācītājs, kurš piedāvā kāzas, kāzu jubilejas, kristības u.c. svarīgus dzīves notikumus svinēt gan telpās gan dabā ārpus jebkādas piesaistes reliģiskajām organizācijām. Tūkstošiem attēlu internetā rāda, ka tā ir lieliska alternatīva arī Latvijas dzimtsarakstu nodaļu darbinieču piedāvātām svinībām ārpus to telpām.

Pilīs, viesu mājās, Tavās mājās, jūras vai okoāna krastā, gaisa balonā, uz kruīzkuģa. Latvijā un ārvalstīs. Arī darba dienās + pēc tradicionālā darba laika beigām vai pat naktī(!). Latviešu, angļu, krievu saziņas un liturģiskajā valodā. + KĀZU FOTO + KRISTĪBU FOTO, ja vien nepieciešams. Tā tu ietaupi ceļa izdevumus citam fotogrāfam, jo es un mūsu ģimene strādājam arī šajā jomā. Latvijā un ārvalstīs.

REZERVĀCIJA: ar sarkanu vai zilu krāsu – skaidri rezervētie datumi, par kuriem iemaksāta drošības nauda.
Pirmais drošibas naudu iemaksājošais droši un skaidri rezervē attiecīgā datuma diennakts laiku. Ja svētkus attiecīgajā datumā vēlas vēl kāds (ja vien to ir iespējams attāluma un laika ziņā savienot), tad otrais rezervējošais pielāgojas tam, kurš datumu un laiku rezervējis pirmais. Tādēļ nevilcinies un svini savus svētkus skaisti, savlaicīgi tos saplānojot! (sun)

_____________________________________________________________________
PASĀKUMU KALENDĀRS

12. maijs (otrdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Smiltenē
14. maijs (ceturtdiena) 12:00 Kāzas. Laulību liturģija pie Baltezera (Bukulti, Saulstaru iela)

12.jūnijs (piektdiena) 13:00 Kāzas. Laulību liturģija Grobiņā (Liepāja) // pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija Siguldā
20. jūnijs (sestdiena) pl. 17:00 – #Kristības ģimenei Jūrmalā
21. jūnijs (svētdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Zosēnos (Jaunpiebalga)
27.jūnijs (sestdiena) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija Bēršās (Sigulda)

4. jūlijs (sestdiena) pl. 15:00 – #Kristības ģimenei Salacgrīvā
5. jūlijs (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

5. jūlijs (svētdiena pl. 15:00 – #Kristības ģimenei Lavandu laukos Vainižos(Limbaži)
11. jūlijs (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija viesu namā Bernātos(Liepāja)
19. jūlijs (svētdiena) pl. 14:00 – #Kristības ģimenei pie Veczemju klintīm (Salacgrīva)
5. jūlijs (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

23. jūlijs (ceturtdiena) pl. 14:30 #Kāzas. Laulību liturģija Usmas baznīcā Brīvdabas muzejā(Rīga)
25. jūlijs (pirmdiena) lpl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija v.n. “Ungurmalas” (Cēsis)
29. jūlijs (trešdiena) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija jūras krastā Jūrmalā

1. augusts (1.08.2020) (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija. vieta tiks precizēta
2. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

8. augusts (8.08.2020) (sestdiena) pl. 16:00 #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī (Ķekava, Rīga) angļu valodā
16. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

22. augusts (sestdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Skules jūrmalā (Vidlauči)
28. augusts (28.08.2020) (piektdiena) laiks-? #Kāzas. Laulību liturģija
21. augusts (21.08.2020) (piektdiena) pl. 12:00 #Kāzas. Laulību liturģija Mencendorfa namā
28. augusts (28.08.2020) (piektdiena) laiks-? #Kāzas. Laulību liturģija v.n. Jāmaņi (Kurmale, Kuldīga)
30. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

22. augusts (sestdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Skules jūrmalā (Vidlauči)

2. septembris (trešdiena) pl. 18:00 – Kristības ģimenes mājās Saulkrastos
4. septembris (ceturtdiena) 18:00 Kāzas. Laulību jubileja Skrīveros
6. septembris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
6. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

20,. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

30. septembris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Talsos

4. oktobris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
4. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

10. septembris (ceturtdiena) pl. 18:00 – Kristības ģimenei bērna Dzimšanas dienā Rojā
14. oktobris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Madonā

18. oktobri (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

2021.gads
24. aprīlis (24.04.2021) (sestdiena) laiks- ? #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī (Ķekava)
26. jūnijs (21.06.2021) (sestdiena) laiks–? #Kāzas. Laulību liturģija Cēsu apkārtnē (vieta tiks precizēta)
21. augusts (21.08.2021) (sestdiena) laiks–? #Kāzas. Laulību liturģija Cēsu apkārtnē (vieta tiks precizēta)

Strādāju arī bērēs, privātajās fotosesijās u.c. darba pienākumos, tādēļ daži datumi ir ierakstīti manā personīgajā plānotājā. Lai uzzinātu, kāds datums vēl ir droši brīvs, visērttāk būs sazināties zvanot: LMT 29107312 vai rakstot: valters.koralis@gmail.com

Paspēj pieteikties un rezervēt savu datumu savalicīgi 2020. gadam!

______________________________________________________________________

Iespējams pieteikties kristībām vai laulībām jebkurā no Latvijas pilīm, viesu mājām, savās mājās, uz jūras vai upes kuģa, gaisa balonā un jebkur, kur esi to sev vai savam bērnam nosapņojis. Arī dienu un laiku vari piedāvāt savu. Pakalpojums iespējams arī ārzemēs. VISOS GADALAIKOS!

Saskaņā ar LR Civilstāvokļa aktu likumu(grozījumi no 1.01.2013), JEBKURIEM laulājamiem (arī tiem, kas to dara jebkurā reliģiskā organizācijā pie mācītājiem, vispirms klātienā jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv kāzu pakalpojumus, pirms mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Lulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva) Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs, kādus nosapņojāt. Vairāk informāciju par šo skat.
https://www.ticu.lv sadaļā INTERVIJAS.

Dsc 0088
Attēlā: Bieži strādāju arī kāzās un kristībās Brīvdabas muzeja koka baznīcās un citās, kas pieder valstij.

Par kāzām un laulību ritu lasi vairāk: https://www.ticu.lv/?page_id=3742
Par kristību piedāvājumu lasi: https://www.ticu.lv/?page_id=1481

Dsc 0268
Kāzas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

Varam vienoties arī par profesionāla līmeņa fotografēšanu svētku norsises laikā un īpašu svētku fotosesiju pirms vai pēc laulībām, kristībām u.c. Mūsu ģimenes veidotos foto skat. www.draugiem.lv vai facebook.com profilā – “Valters Korālis”.

Ja vēlies iedvesmoties savām svinībām ārpus reliģiskajām organizācijām, tad vairāk kā 5000 fotoattēlu no brīvticīgo svētkiem: http://www.draugiem.lv/www.ticu.lv/gallery/ Piedāvāju senas un ne tik senas vietas un fotogrāfijas no pasākumiem, kas raksturo manu piedāvājumu un cilvēku pieprasījumu pavisam individuāliem risinājumiem Kristībām: Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā, visu novadu pilīs , viesu mājās, ģimenes mājās un jebkur, kur vien to vēlies.

Daudziem būs svarīgi, ka Brīvticības (bez cilvēka saistības ar reliģiskajām organizācijām) Kristību/kāzu piedāvājumā ir 3 būtiski principi jomās, ko vēsturiski kontrolējušas reliģiskās organizācijas. Tādēļ Brīvticības piedāvājumā:
1. Galva (uzskati) – Bez iejaukšanās cilvēka personiskajās attiecībās ar Dievu (bez dogmātikas korekcijas un indivīda uzskatu apšaubījuma).
2. Sirds (simpātijas) – Bez liekas interses par cilvēka personisko dzīvi. Bez grēksūdzes un cilvēka pazemošanas kādas baznīcas varas priekšā.
3. Vēders (maks) – Bez liekas intereses par Tavu materiālo stāvokli, jo es neveidoju reliģisku organizāciju un nepretendēju uz ziedojumiem no Tevis.

Un vēl:
* Kristību vai Laulību liturģija, atsevišķi vienojoties, iespējama kopā ar mājas vai auto svētīšanu.
* Svētki var notikt jebkur Tevis izraudzītā un kopīgiem spēkiem iekārtotā vietā.
* Piedāvāju kāzu un kristību liturģijas latviešu, angļu un krievu valodās.

* Var tikt svētīti krustiņi, izvēlēts bērna (pieaugušā) otrs vārds.
* Pie kam, bez klātienes mācībām (ietaupīta degviela+ laiks), bez eksāmeniem un strīdiem par Tavu viedokli reliģiskos jautājumos ar vietējo garīdznieku.
______________________________________________

Mana darba līdzšinējā pieredze rāda, ka Brīvticības pakalpojumi ir ļoti ērti arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā ārzemēs un svētku dienās ierodas Latvijā, lai izdarītu dažas skaistas lietas. Tostarp, arī kaut ko nozīmīgu uzdāvātu sev laulībās un savam bērnam kristībās – brīvību ticēt Dievam, neatkarīgi no apārtējo cilvēku viedokļiem. Piedāvājums vienmēr izsaucis asas reakcijas no to cilvēku puses, kuriem piederēt reliģiskajām organizācijām un raizēties par to budžetu ir aicinājums vai pieradums. Toties mana piedāvājuma mērķauditorija ir patstāvīgi domājoši un ieksēji brīvi cilvēki. Latvijās brīvticīgo skaits, kas ikdienā neapmeklē baznīcas un dievkalpojumus, varētu būt lēšams ap 80% (saskatitiet svētdienās baznīcā gājējus un lielveikalu apmeklētājus savā pilsētā). Tāpēc tiem, kuriem iekšējais aicinājums ir kļūt par reliģisko organizāciju biedriem, lūdzu lieki nesatraukties un turpināt iesākto. Jo tieši tā mums lieliski palīdzat ! 🙂

Paspēj rezervēt savus svētkos šim vai nākamajam gadam! 🙂

Dsc 0058
mācītājs Valters Korālis
pirmais un vienīgais
privātprakses mācītājs Latvijā,
t.i. brīvs no reliģisko organizāciju pasūtījuma

t. 29107312,
http://www.koralis.lv
https://www.ticu.lv
valters.koralis@gmail.com

Vienu nedēļu bez…

Dsc 0137 - Version 2
BET TAGAD NOPIETNI (VI)
Lai jauka Pūpolsvētdiena ikvienam!
Līdz šim es esmu diezgan skaidri izteicis savu viedokli par šo laikmetu un norisēm. Esmu to nosaucis par mūsu laikmeta vienu no lielākajām afērām, aiz ieganstiem slēptu manipulāciju ar tautu utml. Līdzīgi kā Poncija Pilāta laikos, kur pūli vadīja kādi visai pelēki un citiem neredzami padomdevēji. jo tieši viņi jau patiesībā vienmēr visu vada. Valdnieki tikai izsludina likumus.. Un pie šī viedokļa es palieku. Pat arī tad, ja oficiālās baznīcas to izliekas neredzam. Jo kurš gan cits to skaidri izteiks, ja ne mācītāji? Vismaz tie, kas nekalpo visos laikmetos “galmam”.

Bet Klusajā nedēļā līdz pat Lieldienām un ieskaitot tās. es nēvēlētos iesaistīties kādās diskusijās, kas saturētu vārdus “covid”, “corona”, “pandēmija”, “epidēmija” vai tamlīdzīgus, kas ar šo saistīti. Ir gana daudz par to runāts.

Un tad nu piedāvājums- kā būtu ar vienu nedēļu brīvdienām strīdos par šīm tēmām? Vismaz es mēģināšu. Tas lai nu tad ir manas mutes un mana datora tastatūras Gavēnis! 🙂

Manuprāt, šīs pavasara īpašais laiks ir vairāk vērts, lai to piepildītu ar citām domām vai darbošanos. Tāpēc, ja man būs iedvesma, uzrakstīšu šajās dienās drīzāk ko tādu, ko vairāk vai mazāk tomēr varētu saukt par garīga satura domām.

Šādu pavasara gavēni ievēro gan kristieši, gan daudzi pagāni, gan arī pat citu reliģiju sekotāji, un visu cieņu ikvienam! Tomēr šogad mums visai pasaulei tiek uzdāvināts vēl nebijis Gavēņa laiks, kur cilvēki brīvprātīgā vai piespiedu kārtā ir nolikti savās mājās. Daudzi iemācīsies dzīvot taupīgāk, apdomīgāk. Daudzi savā dvēselē un tuvāko attiecībās saskarsies ar vēl nebijušiem pārbaudījumiem. Mācīsies sadzīvot daudz tuvāk fiziski, nekā līdz šim. Lai arī garīgi un dvēseliski sanāk vēl tuvāk! Un atrast to, ko citugad sevī vēl nebijām atraduši – Dievu, Dzīvu un neaprakstāmi Varenu!
Ja Tu vēlies, tad vari pievienoties vienā nedēļā bez…
Mācītājs Valters Korālis
#Gavēnis #Pūpolsvētdiena #sveicu