30. jūlijs Veides ielas dārzā

 Rgb8336

Paldies visiem sveicējiem un Draugu kopas dalībniekiem! 🙂 Mēs arvien tiekamies ik trešdien 18:00 Veides ielā 2, kur dzīvojam. Ikviens drīkst atnākt! Info: https://www.ticu.lv/?page_id=155

 Rgb8327
 Rgb8697

 Rgb8449
 Rgb8521
 Rgb8490

 Rgb8760
 Rgb8553
 Rgb8768
 Rgb8397

© Foto: Guntis Bukalders,
vairāk attēlu: www.koralis.lv un www.draugiem.lv – Valters Korālis

Atskats uz radošo ekskursiju ESMU 2008 Dikļos

2008.07.20 12-18-03 2
Silvija_Adamoviča_par_ESMU_2008_.doc
Krista_un Ieva_par nometni ESMU_2008 2oo8.doc
KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES
2008.07.20 13-34-17 2

To, ka zāle ir zaļa, zina visi. Bet pilsētnieks to ierauga dziļos laukos. Pie īstiem lauku cilvēkiem ir tā īstā vasaras sajūta. Mums ļoti paveicās ar siltu un saulainu laiku divu nometnes dienu garumā. Tas bija kā brīnums — lietus mākoņi savilkās virs “Žagarīšu” mājām, kad braucām prom no nometnes vietas, visu aiz sevis novākuši un no mājas saimnieka Mārtiņa atvadījušies. Visvairāk man patika mūsu nometnes brīvā un nepiespiestā gaisotne — varējām pasākumos piedalīties brīvprātīgi, dažiem nometnes dalībniekiem daļa laika pagāja, vienkārši atpūšoties no pilsētas ikdienas. Pasākumi tika uzņemti ar sajūsmu, jo katrs varēja piedalīties — diskusijās runājām un dalījāmies savā dzīves pieredzē. Te sapratām, ka krīze ir katra cilvēk dzīves neatņemama sastāvdaļa, vai viņš to gaida, vai nē. Brīnišķīgs bija Dr. Jura Cālīša stāstījums, aizraujoša diskusija starp lektoru un klausītājiem. Pašu gatavots ēdiens un sirsnība nometnes dalībnieku starpā bija nometnes patīkamakās lietas, ko ilgi atcerēsies lieli un mazi, kam bija tā laime tur būt. “ESMU” — tas, protams, skan pašapzinīgi! (G.Korāle)

Img 0020
Img 0022

2008.07.20 13-59-47
2008.07.20 09-15-52 2

© Guna Korāle, Kultūras biedrība ESMU
© Foto: Valters Korālis & Alnis Kaļāns
vairāk attēlu: www.koralis.lv
un www.draugiem.lv – Valters Korālis

“Krīze un Evaņģēlijs.” Dr. Juris Cālītis. Lekcija nometnē ESMU 2008

Img 0141-1
Dr._J.Cālītis_Krize_un_Evaņģēlijs_lekcija_Dikļos
KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES – KLAUSIES un DOMĀ LĪDZI!
2008.07.19 19-49-56
2008.07.19 19-49-48
2008.07.19 19-50-31
2008.07.19 20-52-52
2008.07.19 21-07-14
2008.07.19 19-48-23
Img 0082
2008.07.19 20-40-04
2008.07.19 22-09-21
© Foto Alnis Kaļāns & Valters Korālis
© “Krīze & Evaņģēlijs” Dr. J.Cālīša lekcija nometnē ESMU 2008 Dikļos
vairāk attēlu: www.koralis.lv un www.draugiem.lv

“Nāc uz manām trepēm spēlēties!”

2008.07.23 18-09-40-1

Attēlā: Sv. Sīmaņa draudzes locekļu kopa 23. jūlija vakarā atstāti aiz slēgtām durvīm kāpņu telpā

Pārbraukuši no nometnes “ESMU 2008”, Korāļu ģimene atklāja, ka viņu 2 dienu prombūtnes laikā gandrīz visām durvīm Sv. Sīmaņa Draudzes namā un palīgēkās izurbtas un nomainitas slēdzenes. Pirmdienas rītā draudzes nama kalpotāji zināja stāstīt, ka sestdien, 19. jūlijā ap visām durvīm cītīgi darbojies draudzes priekšnieces I.Būmanes izpalīgs Valerijs Vilčinskis. Ko tad šis darbīgais cilvēks ir paveicis? Viņš pēc Sv. Sīmaņa draudzē ieceltās pārvaldes komisijas formāli pieņemta lēmuma ir noslēdzis Korāļu ģimenei pieeju pie elementārām lietām, kas nepieciešamas sadzīvei. Kopš pirmdienas rīta vairs nav iespējams sasildīt ģimenei (vismaz bērniem) nepieciesamo karsto ūdeni, jo aizslēgta kurtuve un malkas šķūnis, kur glabājas SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” (SIA īpašnieki: Sv. Sīmaņa draudze un V.Korālis) iegādātā un tai piederošā malka. Aizslēgtā angāra dēļ liegta līdzšinējā pieeja arī novietot SIA iegādāto automašīnu, kura, pagalmā atstājot, tiek pakļauta lielākam drošības riskam. Pats amizantākais ir pirmā stāva aizslēgtās gaiteņa durvis un otrā stāva nodarbību telpas, vienīgās koplietošanas tualetes u.c. Otrdien, 22. jūlija vakarā Anonīmo Alkoholiķu kustības dalībnieki vairs netika ierastajās pulcēšanās telpās, kas viņiem bija ierādītas un par ko tie maksā nelielu īri draudzei. Trešdien, 23. jūlija vakarā likumsakarīga palikšana ārpus sev (nams pieder draudzei, tātad, visiem draudzes cilvēkiem!) piederošām telpām palika arī Draudzes mājas grupa “Draugu kopa” (skat. https://www.ticu.lv/?page_id=155), kuras dalībnieki nekad nav piekrituši absurdajām LELB Virsvaldes un draudzes amatpersonu nesenajām darbībām Sv. Sīmaņa draudzē, un tomēr mīl savu Baznīcu kā ceļu uz Dievu. I. Būmane telefonsarunā atzina, ka viņai “nepatīk tie cilvēki, kuri tur pulcējas”. Nav jau nekāds brīnums! Jo pēdējā laikā vairums vadošās LELB amatpersonas nemitīgi rīkojas pēc subjektīvā principa “patīk – nepatīk”, pieņem satversmes un instrukcijas, lai attaisnotu savu liekulīgo viduslaiku garu, atbrīvojoties no cilvēkiem.
2008.07.23 18-15-43
Attēlā: dažreiz “Draugu kopa” būs spiesta pulcēties dārzā.
Telefonsarunā ar draudzes priekšnieci I.Būmani izdevās noskaidrot, ka Virsvaldes ieceltā pagaidu pārvaldes komisija esot tā nolēmusi un “viņa tur neko nevarot mainīt”. Kad V.Korālis kārtējo reizi piedāvāja sarunas ar augsti godājamajiem pārvaldes cilvēkiem, tad Būmanes kundze atzina, ka tie visi esot vai nu atvaļinājumā vai vasaras nometnēs un nav pašlaik sastopami. Trešdien, 23. jūlijā izdevās panākt, ka tiek izsniegta vismaz kurtuves atslēga, lai piekļūtu aukstajam ūdenim dārza laistīšanai tik ļoti karstajā laikā. Neziņa paliek par karsto ūdeni vismaz bērnu higiēnai. Ja draudzes amatpersonas nemainīs savu viedokli, ūdens sildīšanai ģimene būs spiesta iegādāties un lietot elektrisko sildītāju.

Jāpiezīmē, ka par elektrības un ūdens apmaksu pēc līgumiem, kā arī par draudzes nama apkuri, telpu un teritorijas uzkopšanu vēl ar vien rūpējas SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”, kas pēdējā laikā spiests strādāt saspringtās psiholoģiskās attiecībās ar Sv. Sīmaņa draudzes ieceltiem pārvaldes cilvēkiem, kuri izplata melīgu informāciju par SIA darbu un slēpj I.Būmanes u.c. draudzes amatpersonu nolaidību un neizdarību savos pienākumos. Piemēram, tas, ka ilgstoši Draudzes nams nav ierakstīts Zemesgrāmatā un fiksēta tā sasaiste ar zemes īpašumu, kā arī citi elementāri tiešie amata pienākumi. Vēl interesants jautājums varētu būt, kā šādas aizslēgtas koplietošanas koridora durvis (otrajā stāvā pastāvīgi dzīvo mazgadīgi bērni un intensīvi apmeklētajā draudzes namā nav uzstādīti dūmu detektori) traucētu ugunsnelaimes vai citas stihijas gadījumā? Bet tas tā kā vairāk būtu citu instanču preventīvi izpētāms jautājums.

Laikam jau elementāri un likumsakarīgi ir tas, ka 19. jūlijā, kad daudzi inteliģenti cilvēki devās uz Cēsīm Imantdienās klausīties izcilo I.Kalniņa mūziku, daži pavisam darbīgi cilvēki turp vis nedevās. Komponista dziesmu “Nāc uz manām trepēm spēlēties!” ir sapratuši burtiski un darījuši visu, lai Draudzes nama kāpnes ir pilnas cilvēku. Bet tie, kuri atnāk Valmierā uz Veides ielas namu, vairs ne par ko nebrīnās, jo zina, ka dažam cilvēkam viena seja baznīcā krustus metot, pātarus skaitot vai sapulcēs viszinīgā guru stilā apstrādājot pārvaldes komisiju un uzņēmējus par zemes nomas līgumu laušanu. Toties pavisam cita – saviebta, kad urbj kopīpašuma – lūgšanu nama durvju stenderes, kur nekad neko nav ne būvējis, ne remontējis. Sazin, no kurienes pēkšņi uzradies un sazin uz kurieni tas ved?…

Izziņai: Šobrīd turpinās divi tiesas procesi, kuros Valmieras Sv. Sīmaņa dr. mācītājs V.Korālis un mācītāja sekretāre G.Korāle ir apstrīdējuši dr. priekšnieces I.Būmanes parakstīto lēmumu par darba attiecību izbeigšanu ar viņiem.
Pretenzija.doc

KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES
© Foto: V.Korālis, www.ticu.lv

Kādu dziesmu dziedās Valmierā?

 Rgb8853

Attēlā: Cēsu Sv. Jāņa baznīcas fasāde ir galēji kritiskā stāvoklī. Tās restaurācijai draudze būtiskus līdzekļus ziedojumos nav saņēmusi. Varbūt ziedos ASV… ?

A1
KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES!

Laikraksts “Dienas Bizness” raksta par to, ka Cēsu Sv. Annas draudze atdos SIA “PASTORĀTS” iztirgošanai visus savu zemes īpašumus. Kādu dziesmu draudze dziedās vēlāk, kad būs nepieciešami līdzekļi varenās Cēsu katedrāles restaurācijai un citiem būtiskiem draudzes uzturēšanas izdevumiem, to neviens nezina. LELB Virsvaldē un atsevišķās draudzēs jau sen ir ierasts uz šādiem neērtiem jautājumiem atbildēt ar ticīgo leksikā ierasto frāzi “Dievs gādās!”. Cik labi, ka Dievs vēl neiebilst pret šādu Viņa vārda staipīšanu pāri vērienīgajiem dāvināto zemju izpārdošanas projektiem.

Tai pašā laikā presē lasam analītiskus rakstus par vietējo un globālo ekonomiku. Piemēram, par ASV finansu tirgu, caur ko LELB Virsvalde enerģiskā runasvīra Arta Eglīša vadībā ļausies novirzīt ceramos ienākumus, ko gūs no draudžu zemju izpārdošanas.

Palasām, ko raksta speciālisti: “Analītiķi: ASV bankas turpinās bankrotēt”http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=2f16da58-a376-4bf0-aeb9-19a6579a53c5

 Rgb8844

Hmm.. Ja jau Cēsu Sv. Annas draudze labprātīgi atdod iztirgošanai visu savu zemes īpašumu, tad interesanti draudzīgs varētu izvērsties LELB Visrvaldes un tās ieceltās Sv. sīmaņa draudzes Pagaidu pārvaldes (vairums vietējo uzņēmēju + vēl pāris statiskas garīgas personas) dialogs. Iepretī tam, kas tika norunāts ar Virsvaldes darbinieku Romānu Ganiņu iepriekš, varētu tomēr notikt lielākās daļas (no kopplatības 67 ha zemes Valmierā) atsavināšana. Pie kam, ne tikai pārdodot, bet arī arī mainot. Pilsapulce, visdrīzāk, tieši tādēļ netiek izziņota un visi, kas interesējas, tiek apklusināti ar ārišķīgi dievbijīgām atrunām par draudzes vienprātību. Mācītājs Valters Korālis un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” šajā tuvāko gadu vietējo uzņēmēju un Virsvaldes darbinieku savstarpējā ķimijā izrādījās lieki reaģenti. Visu pravietiski noteiks visuvarenā Virsvalde un dažu ieinteresetu uzņēmēju materiālās ambīcijas. To visu viņi jau šobrīd veic sava iedomātā dieva vārdā, kas vņuprāt par viņiem “gādās”. Kas gādās par citiem, tam jau vairs viņu acīs nebūs nozīmes. Mazdārziņu ne tie turīgākie pilsētu iedzīvotāji ir un būs viena daļa no ekonomisko reformu upuriem bez jebkādām tiesiskām garantijām. Rietumu Baznīcas vēsture ir pilna ne mazums dīvainu un ne visai žēlīgu notikumu. Rādās, ka arīdzan LELB zemju reforma būs ļoti interesants process, kur seno vācu baronu vietā(kuri ziedoja) radīsies jauni baroni un noteicēji draudzēs (viņiem pašiem no sevis neieguldot ne melnuma aiz naga). Viennozīmīgi, ka par to sabiedrības interese būs liela. Laikrasti rakstīs un arī www.ticu.lv neko būtisku garām nepalaidīs. Uz sazināšanos!

© Foto: V.Korālis, www.ticu.lv

RADOŠĀ EKSKURSIJA DIKĻOS

Picture 2-2

 Rgb4157

Attēlā: Nometnes galvenie darbinieki (no kreisās) – Jānis, Mudīte un sētas saimnieks Mārtiņš.

 Rgb4324

Attēlā: Pa ceļam uz “Žagarīšiem” – mājas vieta “Fabrikas”, kur piedzima un agrīno bērnību pavadīja mākslinieks, kultūras un reliģiskais dabinieks un mans (V.K.) radinieks no mātes puses – Ernests Brastiņš

 Rgb4047

Žagarīšu sēta un pirmā sakopšanas darba grupa attēlos sadāļās draugiem.lv- Valters Korālis http://www.draugiem.lv/?aid=14733974 un www.koralis.lv

“ESMU 2008” IEVADS. Vārds “krīze” ir tāds, kuru nelabprāt lietojam un vēl jo mazāk vēlamies piedzīvot. Un tomēr, tieši pateicoties krīzēm, mēs dzīvē kaut ko vispār esam sasnieguši. Parunāsimies par krīzi vairāk kopīgi veidotā divu dienu radošā ekskursijā!

“ESMU 2008” MĒRĶIS – sastapties cilvēkiem, kuriem bija, ir un, visdrīzāk arī vēl būs krīzes un dalīties par to, kas piedzīvots, stiprinot vienam otru.

“ESMU 2008” NORISES VIETA – Žagarīšu sēta, Dikļu pagasts, Valmieras rajons. Precīzāk – 2,5 km no t.s. Dikļu krustojuma Jaunburtnieku (Bērzaines) virzienā.

“ESMU 2008” NORISES LAIKS – 2008. gada 19. un 20. jūlijs.

“ESMU 2008” NORISES FORMAradošā ekskursija, t.i. tā satur sevī statiskas nometnes un pārgājiena elementus. Būtiski, ka bērni ierodas savu vecāku vai pilnvarotas personas vadībā. Nometnes forma nav “armijas reglaments”. Tieši pretēji – ļoti brīva un voluntāra norise. Tā nav plānota kā reliģisks pasākums.

“ESMU 2008” VADĪBA. Radošās ekskursijas galvenais vadītājs un satura koordinators Valters Korālis (t.29107312), saimniecības lietu vadītājs Jānis Dobelnieks (t. 29113605), saimniecības lietu vadītāja palīdze Mudīte Medne (t. 26585225), kasieris Teodors Gaiķis (t. 64235625)u.c.

“ESMU 2008” DALĪBNIEKI – jebkurš cilvēks neatkarīgi no vecuma, tautības, politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.

“ESMU 2008” PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI

* Piedalīties drīkst jebkurš pilngadīgs cilvēks.
* Nepilngadīgie bērni ierodas vecāku vai pilngadīgas pilnvarotas personas vadībā.
* Dalībnieki brīvprātīgi un nepiespiesti piedalās piedāvātajos pasākumos. Drīkst nepiedalīties kopējos pasākumos, eskursijās u.c.
* Dalībnieki nekritizē citas nometnes, organizācijas un cilvēkus.
* Dalībnieki ievēro drošības tehnikas, savstarpējās palīdzības u.c. tehniskās drošibas un ētikas normas.
* Dalībnieki pakļaujas “kultūras biedrība ESMU” valdes lēmumiem un mutiskiem, rakstiskiem rīkojumiem.
* Dalībnieki brīvprātīgi atbalsta kopējos nodomus un pasākumus.

“ESMU 2008” VIESI – dzejniece Saulessvece, rakstniece Ilze Freimane, dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš), teologs Dr. Juris Cālitis u.c.

“ESMU 2008” DISKUSIJAS – Diskusiju grupām piedāvātās tēmas vistuvākajā laikā tiks precizētas.

“ESMU 2008” EKSKURSIJAS. Svētdien (20.07.) paredzētajā ekskursijā –
* Ernesta Brastiņa bērnības mājvieta “Fabrikas”,
* dzejnieka un rakstnieka Vika Pasaku taka,
* Zundas rija (pirmās teātra izrādes Šillera “Laupītāji” latviešu valodā norises vieta),
* Dikļu baznīca (savulaik kalpojis māc. Juris Neikens u.c.),
* Mācītāja J.Neikena kalns un estrāde (notika I Latviešu Diesmu svētki),
* Dziesmu svētku muzejs,
* Grebu kalns

“ESMU 2008” SADZĪVES APSTĀKĻI. Nakšņošana paredzēta teltīs. Vecākiem cilvēkiem- Žagarīšu mājās (8 gultas) un kūtsaugšā. Nometnes dalībnieki ierodas Žagarīšu mājās ar savu personisko transportu vai maršruta autobusu Valmiera – Dikļi, līdzi ņemot visu nepieciešamo divu dienu pārgājienam, gulēšanai utt.

“ESMU 2008” PIETEIKŠANĀS VEIDS UN LAIKS. Pieteikties var personīgi, saņemot pieteikšanās anketas tiekoties vai pa e-pastu: valters.koralis@gmail.com Pieteikšanās – no 30. jūnija līdz 14. jūlijam Valmierā, Veides ielā 2 II stāvā, iepriekš piezvanot – t. 29107312 (Valters)

“ESMU 2008” DALĪBAS MAKSA & ZIEDOJUMI. Dalības maksu nometnes dalībnieki aprēkinājuši un nobalsojuši paši. tā ir Ls 15,– pieaugušjiem un bērniem līdz 12 g. (ieskaitot) Ls. 7,-. Bērni līdz 5 g.v. no maksas atbrīvoti. Dalības maksa ietver sevī divu dienu kopīgās ēdināšanas un elementārās saimnieciskās sagādes izdevumus. Dalības maksa neietver transporta izdevumus līdz norises vietai un ekskursijā. “ESMU 2008” dalības maksu un ziedojumus k/b “ESMU” iespējams veikt ar pārkaitījumu bankā (i-bankā) vai personīgi, saņemot iemaksas kvīti no “ESMU 2008” kasiera. Ikviens mīļi lūgts un aicināts brīvprātīgi atbalstīt radošās ekskursijas “ESMU 2008” norisi ar papildus ziedojumu. (Skat informāciju tālāk tekstā.)

“ESMU 2008” DARBA KĀRTĪBA.Drīz būs šeit lasāma. Seko informācijai!

+159

“ESMU 2008” ZIEDOJUMI & ATBALSTS: Biedrība – kultūras biedrība “ESMU”, Veides iela 2, Valmiera; Reģ. # 40008119562; VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Valmieras filiāle; SWIFT kods: LHZB LV22; konts: LV17LHZB4200148275001

PALDIES PAR GARĪGU & PRAKTISKU ATBALSTU KOPĒJOS MĒRĶOS! 🙂

© kultūras biedrības ESMU vārdā,
Valters Korālis, t.
29107312
valters.koralis@gmail.com
skype: valterskoralis

Dienas Bizness par LELB īpašumiem (papildināts 30.06.2008.)

 Rgb4295

Lasi laikrakstu “DIENAS BIZNESS”, žurnālistes Irēnas Zanderes raksts par LELB Nekustamo īpašumu politiku un ar to cieši saistītām personālijām.

_________________________________________________________________

Baznīcas īpašumus tirgo izputinātājs / Publicēts: 26.06.2008
Autors: Irēna Zandere irena.zandere@db.lv

Baznīcas īpašumus pārdod SIA Pastorāts, kuras valdes loceklis Romāns Ganiņš baznīcai jau radījis tūkstošos mērāmus zaudējumus.

Ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) īpašumu apsaimniekošanu un tirdzniecību nodarbojas tai piederošā 1994. gadā dibinātā Pastorāts. Db rīcībā esošā informācija liecina, ka R. Ganiņš pirms dažiem gadiem neveiksmīgu finanšu darījumu dēļ radījis 17 600 Ls zaudējumus Ventspils evaņģēliski luteriskajai draudzei.

2002. gadā Ventspils luterāņu draudze noslēdza līgumu ar SIA Genesis V par draudzes īpašumu apsaimniekošanu. Puse no Genesis V piederēja R. Ganiņam un viņa sievai Ludmilai Ganiņai. 2004. gada pavasarī tika nodibinātas divas SIA: Degla, kuras 60% piederēja Genesis V, un BGW Agency, kuras 25% piederēja Genesis V. Uzreiz pēc jauno uzņēmumu dibināšanas Genesis V izsniedza BGW Agency četrus aizdevumus. Līdz 2005. gada sākumam tika aizdoti 3000 Ls, 2200 Ls, 10 tūkst. Ls un 3000 Ls. 2006. gadā par BGW Agency vienīgo īpašnieci kļuva Degla, kas parādos iestigušo uzņēmumu pārdeva kādai fiziskai personai. Pērn Valsts ieņēmumu dienests uzlika BGW Agency pārreģistrācijas aizliegumu nodokļu parāda dēļ, bet baznīca nolēma atzīt šī uzņēmuma parādu par bezcerīgu un norakstāmu.

R. Ganiņš Db atzina, ka kļūdījies, nenoliedza, ka zaudējumi bijuši, taču viņš noliedz tīšu ļaunprātību. Ļaunu nodomu nekonstatēja arī baznīcas Virsvalde. «Biju gatavs uzņemties iniciatīvu, bet Ventspils draudzes vadība neļāva,» atminas R. Ganiņš. Turklāt viņš norāda, ka kļūdainas naudas ieguldīšanas radītie zaudējumi ir tikai 1,5% apmērā no kopējiem ieguvumiem, ko Ventspils draudze saņēmusi R. Ganiņa un Genesis V sešu gadu darbības rezultātā. Tikmēr Pastorāts turpinās LELB īpašumu pārdošanu, par veiktajiem darījumiem, pēc R. Ganiņa sacītā, saņemot tikpat daudz, cik ikviens mākleris – 1% līdz 5% no summas. Šī starpniecības atlīdzība tikšot maksāta, lai stimulētu darījumu veikšanu. Vērienīgajos LELB darījumos ar Misūri Sinodi R. Ganiņš nepiedalīšoties. Visu finanšu darījumu pārraudzību veiks LELB Finanšu komisija un Virsvalde. Te jāpiezīmē, ka R. Ganiņam baznīcas Virsvaldē joprojām ir balsstiesības.
________________________________________________________________
Db publikācijas Baznīcas īpašumus tirgo izputinātājs un Luterāņi Amerikā aizņemsies miljonus par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) īpašumu pārdošanu izraisījušas garīdznieku diskusijas

 Images Article 2008 06 30 20Af362B-Fc46-4Cf7-9409-Dd2Efe7F0E3F

Interneta vietnē http://sinode.info diskutē luterāņu baznīcai piederīgie, no kuriem daudzi pauž neapmierinātību par Db žurnālistu uzzinātajiem faktiem.

«Kurš ir tas zaglīgais vilks avju drēbēs? Kurš atļaujas izstāstīt faktus, kuri būtu pa gabalu jātur ne tikai no preses, bet pat no daža laba klerka. Ne tāpēc, ka tajos ir kas slepens, bet tāpēc, ka tos izceļot dienas gaismā sliktuma ir vairāk nekā labuma. Tas neko nedod dvēselei un ja nedod dvēselei, tad par to nav jārunā, un viss,» tā komentētājs ar segvārdu Skaņa. Šim viedoklim oponē kāds diskusijas dalībnieks ar segvārdu Hermanis: «Atļaušos sevi nocitēt no lelb foruma – nevajag sūdus taisīt, tad neviens neteiks, ka esat sūdos līdz ausīm. Uztraukums par to, kurš ir, vai nav pateicis teicējiem pēc būtības ir otršķirīgs, svarīgi ir noņemt rozā brillītes un pamanīt to bedri, kurā lelb pašlaik atrodas.»
Db vēlas pateikties lasītājiem, kas joprojām sūta e-pastus, informējot par LELB īpašumu pārdošanas gaitas aizkulisēm. Tieši pateicoties lasītājiem, arī turpmāk gaidāmas publikācijas par to, kā luterāņi cīnās ar finanšu krīzi, kuru baznīcas vadība noliedz.
Db jau rakstīja, ka, lai mācītājiem samaksātu algas, uzsākta LELB īpašumu pārdošana. Turklāt, lai sāktu izmaksāt garīdznieku algas jau no rītdienas, 1. jūlija, baznīca aizņēmusies no Misūri Sinodes baznīcas ASV 3 milj. USD.
LELB oficiālais viedoklis: nekustamo īpašumu pārdošana pēc būtības neesot steidzama – tā uzsākta savlaicīgi, domājot par algām nākotnē. Peļņa no pārdotajiem īpašumiem – ideālā gadījumā, vairāki desmiti milj. Ls – tiks investēti finanšu tirgos, kurus izvēlēsies tā pati Misūri Sinodes baznīca, kas aizdevusi Latvijas luterāņiem miljonus. Amerikāņi sola nopelnīt Latvijai 8% gadā, turklāt, neatkarīgi no fondu svārstībām, ieguldītā summa nesamazināšoties. LELB aizņēmums nodrošināts ar baznīcai piederošu īres namu Rīgas centrā, Elizabetes ielā.
Parādu Latvijas luterāņi cer atdot līdz 2017. gadam, sākot ar 2011. gadu. Tiesa, atdodamā summa būs pieaugusi, jo Misūri Sinodei pienāksies 5.5 līdz 6.8 % par katru gadu. Db jau rakstīja (28.03.2008.), ka LELB pērn nolēma veidot Garīdznieku atalgojuma fondu, tam ziedojot 30 % no draudžu īpašumiem. Kopējos fonda līdzekļus plānoja uzkrāt 30 milj. Ls apjomā.
Pārdošanai paredzētos īpašumus brīvprātīgi atvēl vairums no Latvijas 206 luterāņu draudzēm, bet aptuveni 25 no tām atsakās noslēgt ar LELB vadību ziedojuma nodomu līgumus.

 Dsc0026-3
http://www.db.lv
© “Dienas Bizness” & Irēna Zandere
© Foto: V.Korālis, V.Stīpnieks

Kad mestie akmeņi krīt pašiem uz galvas

2008. gada pavasarī www.ticu.lv rakstīja parLELB un Sv. Sīmaņa draudzes amatpersonu mēģinājumiem caur Valsts Policiju pierādīt, ka SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” valde veikusi dokumentu viltošanu. Mēģinājumi ierosināt krimināllietu pret V.Korāli, lai diskreditātu viņu sabiedrības acīs uz baumu pamata. Pret V.Korāli un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” to neizdevās. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka nav pamats uzskatiem par kaut kādiem viltojumiem. Par šiem notikumiem vari lasīt hronikas rakstus vairākos turpinājumos: “Mobings LELB. V.Korāļa atstādināšana”

Lai cik tas interesanti nebūtu, apmēram ap to pašu laiku – 2008.g. pavasarī ir atklājušies fakti par paraksta VILTOŠANU. Un ēna krīt uz kādu citu Latvijas pilsētu “ar nākotni”. Uz Ventspilī reģistrēto SIA “BGW Agency”, kam ir cieša saistība ar Ventspilī reģistrēto un Ventspils Sv. Nikolaja draudzes īpašumus plaši izpārdodošo firmu SIA “GENESIS V” (valdes locekļi abās firmās vieni un tie paši – Romāns Ganiņš un Ludmila Ganiņa – vīrs un sieva). Viņi, kā jau tas parasti notiek, balsojuši par aizdevumiem. Viņi bijuši valdes locekļi gan uzņēmumā, kas aizdod (SIA “GENESIS V”), gan uzņēmumā, kuram aizdod (SIA“BGW Agency”). Par to vairāk lasi rakstā Dienas Bizness par LELB īpašumiem Pie kam fakti, pēc valsts iestāžu dokumentiem vērtējot, iznāk ļoti cieši saistīti ar LELB Nekustamo īpašumu pārvaldes galvenās figūras Romāna Ganiņa vārdu.

“2008.gada 25.februārī Uzņēmumu reģistrā saņemts Valsts Ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes 2008.gada 14.februāra paziņojums Nr.14.1.5-17.1/1851 (turpmāk tekstā – VID paziņojums), kurā norādīts, ka par parakstu viltošanu uz Sabiedrības lietā esošajiem dokumentiem uzsākts kriminālprocess Nr.15830313907 pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas. VID paziņojumam pievienots Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2007.gada 9.novembra eksperta atzinums Nr.07-2146/07-2166 (turpmāk tekstā – Eksperta atzinums), kura slēdzienā cita starpā norādīts, ka Aleksandrs Kolokoļenkins nav izdarījis Aleksandra Kolokoļenkina vārdā veiktos parakstus..”, lasām Galvenā Valsts Notāra R.Baloža lēmumā, kura pilnu teksts ir pieejams – Valsts Galvenā notāra lēmums_www.ur.lv.doc

Šis ir ļoti pārsteidzošs fakts pēc vairāku LELB amatpersonu mēģinājumiem meklēt “parakstu viltotājus” Valmierā. Visdrīzāk tipisks solis, lai piesegtu un slēptu net ikai savas lielās algas, SIA “Pastorāts” pamatīgos 2007. gada zaudējumus, nesaimnieciskumu, nolaidību un vēl papildus – pašiem vien labi apjaušāmas noziedzīgas darbības. Izrādās, ka “izšķērdētājus un viltotājus” par kuru LELB Sabiedrisko attiecību speciālists Ivars Kupcis mēģināja preses melnajā PR padarīt V.Korāli, ir jāmeklē pavisam sev netālu un LELB vadības labāk zinamās aprindās. Galvenā Valsts notāra dokumentos pieminēto A.Kokoļenkinu, kuru R.Ganiņš ielūdzis savu darījumu pasaulē, Ventspils sabiedrība atpazīst kā cilvēku bez īpašas dzīvesvietas. Paši saprotiet… Žēl, ka notiek manipulācijas ar cilvēkiem, kuriem Baznīcai būtu diakoniski jāpalīdz ne šādā veidā, bet PAVISAM CITĀDĀK… 🙁

 Rgb8271
Attēlā: Kas tik vien 2008.g. pavasarī nav noticis…

Lasi dokumenta norakstu, kas pieejams virtuālajā vidē. Tā saturs ir pavisam nopietns un liek aizdomāties: Valsts Galvenā notāra lēmums_www.ur.lv.doc

Interesanti būtu uzzināt pašas Vetspils draudzes cilvēku viedokli par to visu. Vienu no tādiem komentāriem var atrast www.sinode.info, kur komentāru daļā izsakās arī Ventspils draudzes priekšniece. Kas gan notiks ar dokumentiem un parakstiem tad, kad LELB amatpersonām būs darīšana ar lielākām summām? Solītie novērojumi un pētījumi par LELB un Sv. Sīmaņa draudzes amtpersonām, kā arī par viņu saistību ar “debitoriem”, “kreditoriem”, “zemes nomniekiem” un “pircējiem” turpināsies. Secinājumi katra paša ziņā. Seko informācijai!

© Šie un citi materiāli pieejami http://www.ur.gov.lv
© Foto: V.Korālis