Kādu dziesmu dziedās Valmierā?

 Rgb8853

Attēlā: Cēsu Sv. Jāņa baznīcas fasāde ir galēji kritiskā stāvoklī. Tās restaurācijai draudze būtiskus līdzekļus ziedojumos nav saņēmusi. Varbūt ziedos ASV… ?

A1
KLIKŠĶINI un ATVĒRSIES!

Laikraksts “Dienas Bizness” raksta par to, ka Cēsu Sv. Annas draudze atdos SIA “PASTORĀTS” iztirgošanai visus savu zemes īpašumus. Kādu dziesmu draudze dziedās vēlāk, kad būs nepieciešami līdzekļi varenās Cēsu katedrāles restaurācijai un citiem būtiskiem draudzes uzturēšanas izdevumiem, to neviens nezina. LELB Virsvaldē un atsevišķās draudzēs jau sen ir ierasts uz šādiem neērtiem jautājumiem atbildēt ar ticīgo leksikā ierasto frāzi “Dievs gādās!”. Cik labi, ka Dievs vēl neiebilst pret šādu Viņa vārda staipīšanu pāri vērienīgajiem dāvināto zemju izpārdošanas projektiem.

Tai pašā laikā presē lasam analītiskus rakstus par vietējo un globālo ekonomiku. Piemēram, par ASV finansu tirgu, caur ko LELB Virsvalde enerģiskā runasvīra Arta Eglīša vadībā ļausies novirzīt ceramos ienākumus, ko gūs no draudžu zemju izpārdošanas.

Palasām, ko raksta speciālisti: “Analītiķi: ASV bankas turpinās bankrotēt”http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=2f16da58-a376-4bf0-aeb9-19a6579a53c5

 Rgb8844

Hmm.. Ja jau Cēsu Sv. Annas draudze labprātīgi atdod iztirgošanai visu savu zemes īpašumu, tad interesanti draudzīgs varētu izvērsties LELB Visrvaldes un tās ieceltās Sv. sīmaņa draudzes Pagaidu pārvaldes (vairums vietējo uzņēmēju + vēl pāris statiskas garīgas personas) dialogs. Iepretī tam, kas tika norunāts ar Virsvaldes darbinieku Romānu Ganiņu iepriekš, varētu tomēr notikt lielākās daļas (no kopplatības 67 ha zemes Valmierā) atsavināšana. Pie kam, ne tikai pārdodot, bet arī arī mainot. Pilsapulce, visdrīzāk, tieši tādēļ netiek izziņota un visi, kas interesējas, tiek apklusināti ar ārišķīgi dievbijīgām atrunām par draudzes vienprātību. Mācītājs Valters Korālis un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” šajā tuvāko gadu vietējo uzņēmēju un Virsvaldes darbinieku savstarpējā ķimijā izrādījās lieki reaģenti. Visu pravietiski noteiks visuvarenā Virsvalde un dažu ieinteresetu uzņēmēju materiālās ambīcijas. To visu viņi jau šobrīd veic sava iedomātā dieva vārdā, kas vņuprāt par viņiem “gādās”. Kas gādās par citiem, tam jau vairs viņu acīs nebūs nozīmes. Mazdārziņu ne tie turīgākie pilsētu iedzīvotāji ir un būs viena daļa no ekonomisko reformu upuriem bez jebkādām tiesiskām garantijām. Rietumu Baznīcas vēsture ir pilna ne mazums dīvainu un ne visai žēlīgu notikumu. Rādās, ka arīdzan LELB zemju reforma būs ļoti interesants process, kur seno vācu baronu vietā(kuri ziedoja) radīsies jauni baroni un noteicēji draudzēs (viņiem pašiem no sevis neieguldot ne melnuma aiz naga). Viennozīmīgi, ka par to sabiedrības interese būs liela. Laikrasti rakstīs un arī www.ticu.lv neko būtisku garām nepalaidīs. Uz sazināšanos!

© Foto: V.Korālis, www.ticu.lv

RADOŠĀ EKSKURSIJA DIKĻOS

Picture 2-2

 Rgb4157

Attēlā: Nometnes galvenie darbinieki (no kreisās) – Jānis, Mudīte un sētas saimnieks Mārtiņš.

 Rgb4324

Attēlā: Pa ceļam uz “Žagarīšiem” – mājas vieta “Fabrikas”, kur piedzima un agrīno bērnību pavadīja mākslinieks, kultūras un reliģiskais dabinieks un mans (V.K.) radinieks no mātes puses – Ernests Brastiņš

 Rgb4047

Žagarīšu sēta un pirmā sakopšanas darba grupa attēlos sadāļās draugiem.lv- Valters Korālis http://www.draugiem.lv/?aid=14733974 un www.koralis.lv

“ESMU 2008” IEVADS. Vārds “krīze” ir tāds, kuru nelabprāt lietojam un vēl jo mazāk vēlamies piedzīvot. Un tomēr, tieši pateicoties krīzēm, mēs dzīvē kaut ko vispār esam sasnieguši. Parunāsimies par krīzi vairāk kopīgi veidotā divu dienu radošā ekskursijā!

“ESMU 2008” MĒRĶIS – sastapties cilvēkiem, kuriem bija, ir un, visdrīzāk arī vēl būs krīzes un dalīties par to, kas piedzīvots, stiprinot vienam otru.

“ESMU 2008” NORISES VIETA – Žagarīšu sēta, Dikļu pagasts, Valmieras rajons. Precīzāk – 2,5 km no t.s. Dikļu krustojuma Jaunburtnieku (Bērzaines) virzienā.

“ESMU 2008” NORISES LAIKS – 2008. gada 19. un 20. jūlijs.

“ESMU 2008” NORISES FORMAradošā ekskursija, t.i. tā satur sevī statiskas nometnes un pārgājiena elementus. Būtiski, ka bērni ierodas savu vecāku vai pilnvarotas personas vadībā. Nometnes forma nav “armijas reglaments”. Tieši pretēji – ļoti brīva un voluntāra norise. Tā nav plānota kā reliģisks pasākums.

“ESMU 2008” VADĪBA. Radošās ekskursijas galvenais vadītājs un satura koordinators Valters Korālis (t.29107312), saimniecības lietu vadītājs Jānis Dobelnieks (t. 29113605), saimniecības lietu vadītāja palīdze Mudīte Medne (t. 26585225), kasieris Teodors Gaiķis (t. 64235625)u.c.

“ESMU 2008” DALĪBNIEKI – jebkurš cilvēks neatkarīgi no vecuma, tautības, politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.

“ESMU 2008” PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI

* Piedalīties drīkst jebkurš pilngadīgs cilvēks.
* Nepilngadīgie bērni ierodas vecāku vai pilngadīgas pilnvarotas personas vadībā.
* Dalībnieki brīvprātīgi un nepiespiesti piedalās piedāvātajos pasākumos. Drīkst nepiedalīties kopējos pasākumos, eskursijās u.c.
* Dalībnieki nekritizē citas nometnes, organizācijas un cilvēkus.
* Dalībnieki ievēro drošības tehnikas, savstarpējās palīdzības u.c. tehniskās drošibas un ētikas normas.
* Dalībnieki pakļaujas “kultūras biedrība ESMU” valdes lēmumiem un mutiskiem, rakstiskiem rīkojumiem.
* Dalībnieki brīvprātīgi atbalsta kopējos nodomus un pasākumus.

“ESMU 2008” VIESI – dzejniece Saulessvece, rakstniece Ilze Freimane, dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš), teologs Dr. Juris Cālitis u.c.

“ESMU 2008” DISKUSIJAS – Diskusiju grupām piedāvātās tēmas vistuvākajā laikā tiks precizētas.

“ESMU 2008” EKSKURSIJAS. Svētdien (20.07.) paredzētajā ekskursijā –
* Ernesta Brastiņa bērnības mājvieta “Fabrikas”,
* dzejnieka un rakstnieka Vika Pasaku taka,
* Zundas rija (pirmās teātra izrādes Šillera “Laupītāji” latviešu valodā norises vieta),
* Dikļu baznīca (savulaik kalpojis māc. Juris Neikens u.c.),
* Mācītāja J.Neikena kalns un estrāde (notika I Latviešu Diesmu svētki),
* Dziesmu svētku muzejs,
* Grebu kalns

“ESMU 2008” SADZĪVES APSTĀKĻI. Nakšņošana paredzēta teltīs. Vecākiem cilvēkiem- Žagarīšu mājās (8 gultas) un kūtsaugšā. Nometnes dalībnieki ierodas Žagarīšu mājās ar savu personisko transportu vai maršruta autobusu Valmiera – Dikļi, līdzi ņemot visu nepieciešamo divu dienu pārgājienam, gulēšanai utt.

“ESMU 2008” PIETEIKŠANĀS VEIDS UN LAIKS. Pieteikties var personīgi, saņemot pieteikšanās anketas tiekoties vai pa e-pastu: valters.koralis@gmail.com Pieteikšanās – no 30. jūnija līdz 14. jūlijam Valmierā, Veides ielā 2 II stāvā, iepriekš piezvanot – t. 29107312 (Valters)

“ESMU 2008” DALĪBAS MAKSA & ZIEDOJUMI. Dalības maksu nometnes dalībnieki aprēkinājuši un nobalsojuši paši. tā ir Ls 15,– pieaugušjiem un bērniem līdz 12 g. (ieskaitot) Ls. 7,-. Bērni līdz 5 g.v. no maksas atbrīvoti. Dalības maksa ietver sevī divu dienu kopīgās ēdināšanas un elementārās saimnieciskās sagādes izdevumus. Dalības maksa neietver transporta izdevumus līdz norises vietai un ekskursijā. “ESMU 2008” dalības maksu un ziedojumus k/b “ESMU” iespējams veikt ar pārkaitījumu bankā (i-bankā) vai personīgi, saņemot iemaksas kvīti no “ESMU 2008” kasiera. Ikviens mīļi lūgts un aicināts brīvprātīgi atbalstīt radošās ekskursijas “ESMU 2008” norisi ar papildus ziedojumu. (Skat informāciju tālāk tekstā.)

“ESMU 2008” DARBA KĀRTĪBA.Drīz būs šeit lasāma. Seko informācijai!

+159

“ESMU 2008” ZIEDOJUMI & ATBALSTS: Biedrība – kultūras biedrība “ESMU”, Veides iela 2, Valmiera; Reģ. # 40008119562; VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Valmieras filiāle; SWIFT kods: LHZB LV22; konts: LV17LHZB4200148275001

PALDIES PAR GARĪGU & PRAKTISKU ATBALSTU KOPĒJOS MĒRĶOS! 🙂

© kultūras biedrības ESMU vārdā,
Valters Korālis, t.
29107312
valters.koralis@gmail.com
skype: valterskoralis