Kad mestie akmeņi krīt pašiem uz galvas

2008. gada pavasarī www.ticu.lv rakstīja parLELB un Sv. Sīmaņa draudzes amatpersonu mēģinājumiem caur Valsts Policiju pierādīt, ka SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” valde veikusi dokumentu viltošanu. Mēģinājumi ierosināt krimināllietu pret V.Korāli, lai diskreditātu viņu sabiedrības acīs uz baumu pamata. Pret V.Korāli un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” to neizdevās. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka nav pamats uzskatiem par kaut kādiem viltojumiem. Par šiem notikumiem vari lasīt hronikas rakstus vairākos turpinājumos: “Mobings LELB. V.Korāļa atstādināšana”

Lai cik tas interesanti nebūtu, apmēram ap to pašu laiku – 2008.g. pavasarī ir atklājušies fakti par paraksta VILTOŠANU. Un ēna krīt uz kādu citu Latvijas pilsētu “ar nākotni”. Uz Ventspilī reģistrēto SIA “BGW Agency”, kam ir cieša saistība ar Ventspilī reģistrēto un Ventspils Sv. Nikolaja draudzes īpašumus plaši izpārdodošo firmu SIA “GENESIS V” (valdes locekļi abās firmās vieni un tie paši – Romāns Ganiņš un Ludmila Ganiņa – vīrs un sieva). Viņi, kā jau tas parasti notiek, balsojuši par aizdevumiem. Viņi bijuši valdes locekļi gan uzņēmumā, kas aizdod (SIA “GENESIS V”), gan uzņēmumā, kuram aizdod (SIA“BGW Agency”). Par to vairāk lasi rakstā Dienas Bizness par LELB īpašumiem Pie kam fakti, pēc valsts iestāžu dokumentiem vērtējot, iznāk ļoti cieši saistīti ar LELB Nekustamo īpašumu pārvaldes galvenās figūras Romāna Ganiņa vārdu.

“2008.gada 25.februārī Uzņēmumu reģistrā saņemts Valsts Ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes 2008.gada 14.februāra paziņojums Nr.14.1.5-17.1/1851 (turpmāk tekstā – VID paziņojums), kurā norādīts, ka par parakstu viltošanu uz Sabiedrības lietā esošajiem dokumentiem uzsākts kriminālprocess Nr.15830313907 pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas. VID paziņojumam pievienots Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2007.gada 9.novembra eksperta atzinums Nr.07-2146/07-2166 (turpmāk tekstā – Eksperta atzinums), kura slēdzienā cita starpā norādīts, ka Aleksandrs Kolokoļenkins nav izdarījis Aleksandra Kolokoļenkina vārdā veiktos parakstus..”, lasām Galvenā Valsts Notāra R.Baloža lēmumā, kura pilnu teksts ir pieejams – Valsts Galvenā notāra lēmums_www.ur.lv.doc

Šis ir ļoti pārsteidzošs fakts pēc vairāku LELB amatpersonu mēģinājumiem meklēt “parakstu viltotājus” Valmierā. Visdrīzāk tipisks solis, lai piesegtu un slēptu net ikai savas lielās algas, SIA “Pastorāts” pamatīgos 2007. gada zaudējumus, nesaimnieciskumu, nolaidību un vēl papildus – pašiem vien labi apjaušāmas noziedzīgas darbības. Izrādās, ka “izšķērdētājus un viltotājus” par kuru LELB Sabiedrisko attiecību speciālists Ivars Kupcis mēģināja preses melnajā PR padarīt V.Korāli, ir jāmeklē pavisam sev netālu un LELB vadības labāk zinamās aprindās. Galvenā Valsts notāra dokumentos pieminēto A.Kokoļenkinu, kuru R.Ganiņš ielūdzis savu darījumu pasaulē, Ventspils sabiedrība atpazīst kā cilvēku bez īpašas dzīvesvietas. Paši saprotiet… Žēl, ka notiek manipulācijas ar cilvēkiem, kuriem Baznīcai būtu diakoniski jāpalīdz ne šādā veidā, bet PAVISAM CITĀDĀK… 🙁

 Rgb8271
Attēlā: Kas tik vien 2008.g. pavasarī nav noticis…

Lasi dokumenta norakstu, kas pieejams virtuālajā vidē. Tā saturs ir pavisam nopietns un liek aizdomāties: Valsts Galvenā notāra lēmums_www.ur.lv.doc

Interesanti būtu uzzināt pašas Vetspils draudzes cilvēku viedokli par to visu. Vienu no tādiem komentāriem var atrast www.sinode.info, kur komentāru daļā izsakās arī Ventspils draudzes priekšniece. Kas gan notiks ar dokumentiem un parakstiem tad, kad LELB amatpersonām būs darīšana ar lielākām summām? Solītie novērojumi un pētījumi par LELB un Sv. Sīmaņa draudzes amtpersonām, kā arī par viņu saistību ar “debitoriem”, “kreditoriem”, “zemes nomniekiem” un “pircējiem” turpināsies. Secinājumi katra paša ziņā. Seko informācijai!

© Šie un citi materiāli pieejami http://www.ur.gov.lv
© Foto: V.Korālis