BET TAGAD NOPIETNI (V)

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Dsfsdf-1162949844 I 6619 Full

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Parunāsimies par ļoti neērtu un sāpīgu tēmu- vecāko cilvēku pašizolāciju un atteikšanos no dažām egoisma formām. Jo radio vēsta – šī karantīna, lūk, esot tieši priekš tiem, kam vairāk par 60…

Izklausīsies sāpīgi un šokējoši, bet opīšus un omītes var pasargāt vislabāk, VIŅUS izolējot. Nevis, izolējot jaunākos, kā tas notiek šobrīd pasaulē. Jo jaunākie pārslimos viegli. Daudzi jau pārslimojuši (es arī). Pilnīgi ačgārni un hipnotiski – histēriski šobrīd tiek iekārtota sabiedrība mums visapkārt. Kā reiz geto laikos, kad ganīja tautu caur radio un megafoniem…

Pagājušonedēļ savās mācītāja gaitās tikos ar dēlu un viņa māti. Dēls bija mammu izolējis atsevišķā mājiņā. Viņa pati spēja vēl par sevi parūpēties. Dēls pārtiku apmēram reizi nedēļā atstāj pie mātes durvim. Un katru dienu ar viņu sarunājas. Bet to dara caur loga rūti. Todien caur aizvērta loga rūti sarunājāmies ar mammu arī mēs. Mums nevajadzēja nekādas maskas. Es- no ārpuses, viņa no iekšpuses. Lūk, tā ir karantīna, kādai redzu jēgu!

Godājamie cilvēki gados, ieskaitot ļoti turīgos, untumainos pasaules fondu turētājus vai pavisam vienkāršos,- lūdzu pašizolējieties un neturiet atkarībā it visu pārējo pasauli ar savām nāves fobijām! Lai cik skaudri tas neskanētu un lai arī kā jūs tuvinieki mānītu, ka jūs nemirsiet, tad tomēr mans mācītāja pienākums ir atgādināt- mēs diemžēl visi reiz mirsim! Nāksim pie prāta un no pareizā sabiedrības gala- no cilvēku paaudzes, kas jau redzējuši karus un dažādus laikus! Nepraktizēsim egoismu, jaunāko paaudzi turot gūstā savu baiļu un fobiju dēļ! Jo kad tad vēl nāksim pie prāta, ticības un Dieva(it visās nozīmēs), ja ne vecumā?! Lūdzu atlaidiet brīvībā no ieslodzījuma savus mīļos jaunos cilvēkus, ja viņus patiesi mīlat un paš-izolējaties! Tas, iespējams, būs Jūsu mūža pēdējais cēlais darbs uz šīs zemes, ko tuvākie pieminēs kā varoņdarbu.

Es pagājušonedēļ apciemoto dēla māti aiz loga pieminu savās lūgšanās bieži. Viņu laikam visu mūžu atcerēšos. Bez tam, viņa vēl arvien ir dzīva un vesela. Un viņai nav bail ne no sevis, ne Dieva, jo viņa sevi ir pārvarējusi. Savu tuvāko brīvības dēļ, jo viņa tos ir atlaidusi brīvībā. Un sevi arī.

/Valters Korālis, savu darbu arī šajās dienās un arī klātienē praktizējošs mācītājs/
Bilde- no tīkla dzīlēm
#covid #corona #metode #veselība #pašizolācija #egoisms #seniors #vecscilvēks #viedums #drosme #patiesība #patiesamīlestība #mīlestība #jaunāpaaudze #bettagadnopietni #mācitājs

BET TAGAD NOPIETNI (III)

izskatās, ka varētu būt arī šādi, kā šajā video. Ļoti iespējams, cilvēkus vienkārši māna. Jo es nekur neesmu redzējis kādā vecumā un ar kādām vēl blakus vainām un/vai neveselīgiem ieradumiem šie cilvēki (kaut vai tikai Itālijā) ir miruši? Viņi tiek aizvesti, neveicot sekciju, uzreiz uz krematoriju. Pat selektīvi neveic. Iespējams, lai izpaliktu jebkādi objektīvi laboratoriski pētījumi. Un cik attiecīgajā laikā un attiecīgajās valstīs mira pagājušajā gadā. Tāpēc uzreiz nevajag tik daudz panikot. Arī iepriekš (un vēl arvien) Pēteris Apinis un citi speciālisti, kas izsaka citas versijas par slimības gaitu un bīstamību, tiek vismaz mazākā mērā izsmieti.

Kaut gan nebrīnīšos, ka pēc šiem dīkstāves mēnešiem, kuros sēž vai visa Latvija, tautsaimniecība būs novesta tik tālu, ka kādā tuvākā otrā pusgada valdības sēdē tiks izskatīts jautājums par LATVENERGO un LATVIJAS VALTS MEŽI (vai tad valstij ir vēl kas palicis kas taustāmāks bez šiem vēl bez himnas un karoga? Ā, vēl AirBaltic un brīvostu zemes… ) pārdošanu ārzemju aizdevēj-onkuļiem. Jo valsts nespēs atdot milzīgo parādu. Tas jau ir skaidrs pat šodien. Toties šajā globālajā “ņigu- ņegu” Ķīna jau nupat pārliecinoši nopelnīja akciju tirgū, atgūstot kontroli gandrīz pār visiem uzņēmumiem savā teritorijā. Bet diez vai Latvija… Eiropa var tikt pamatīgi izlaupīta no starptautiskām aizdevēj-kompānijām.

Ar apzagšanu ļoti bieži ir tā, ka tikai izkāpjot no vilciena vai autobusa, cilvēks attopas, ka ir apzagts. Vai arī attapties, ka tie, kas ieradušies kāzās nav vis “čigāni- budēļi”, bet rūdīti speciālisti. Un tikai daži kāzu viesi- savās nozarēs profesionāļi apjauš, kas patiesībā notiek uz deju plača, bet nedrīkst runāt, jo viņiem liek manīt, kas būs par patiesības izpaušanu.

Šobrīd baznīcām zudusi to profēriskā (Dieva patiesības redzēšanas un paušanas) funkcija. Vienas no pirmajām, kas tika aizvērtas, ir reliģisko organizāciju pulcēšanās (kamēr visi brīvi var doties uz veikaliem un sabiedrisko transportu…) Jo savās atklāsmēs tās pirmās var attapties, kas patiesībā notiek. Tas viss izskatās gana interesanti.

Ka tikai ar Eiropas un citām pasaules tautām vēlāk neizrādās līdzīgi…
Valters Korālis, mācītājs

BET TAGAD NOPIETNI (II)


BET TAGAD NOPIETNI (II)

Kristīgā institucionālā Baznīca, it īpaši Rietumu modernizētās konfesijas, kuras lielākoties un arvien kalpo savu valstu politiskajām varām, un ne tikai tādēļ, lai salāpītu savus baznīcu jumtus, neatzīst bulgāru pareģi Vangu. Baznīcas atzīst savus Bībeles praviešus un daudzus kanonizētos svētos(Romas katolicisms), bet arī tie neko pārāk vieglu laikmeta beigās neparedz. Jāņa Atklāsmes grāmatu baznīcās citē arvien retāk. Un ja citē, tad attiecina drīzāk uz pagātni vai kā citādāk teoloģiski atvieglo šīs grāmatas smagos paredzējumus, kas klājas pār lasītāju zīmju un simbolu valodā un tomēr visai skaidri norāda, ka viegli nebūs. Bet cik zināms, arī Medžugorjes (uz turieni daudzi dodas svētceļojumos) Dievmātes vēstījumi trim mazajiem ganiņiem satur visai daudz brīdinājumu par nākotni, bet Vatikāns vēl arvien nav atklājis visu informāciju par šiem vēstījumiem. Tie vēl dus neizpausto vēstījumu plauktos un failos. Iespējams, ar nolūku, jo tie var tiklab attiekties pat uz pašas Baznīcas (šoreiz visvairāk kā institūcijas) ievainojamību un ietekmes mazināšanos Eiropā islāma invāzijas priekšā.
Bet ja tieši par Vangu, tad, iespējams, ir savi iemesli, jo šī aklā laikmetu zīmju zinātāja jau pagājušā gadsimta 60-ajos gados paredzēja Eiropas ekonomisko galu un humāno krīzi saistībā ar bēgļu invāziju.
Jā, protams, šo materiālu var arī uzskatīt par kaut kādu Krievijas ideoloģijas daļu, bet ikvienam tuvākajos gados ir ir iespējas pierādīt pretējo šiem vai citiem vēstījumiem vai konkrētākiem to atšifrējumiem. It īpaši, šorīt atkal savās automašīnās ielejot Krievijas izcelsmes degvielu…. Un ne tikai tur, pat arī armijas tankos un smagajās automašīnās, jo Eiropas valstīm ir palicis visai maz enerģētisko izrakteņu (ja neskaita Briseles papīru kalnus). 🙂

Latvija un latvieši turpinās nest Eiropas krustu, protams. Un izskatās ka tas nebūs viegls vēl vairākām paaudzēm.

To aizkapa balsi un psiholoģiskos efektus gan video nevajadzēja, jo šo visu var pateikt arī normālā balss tembrā un izteiksmē. Bet pašlaik viss izskatās, ka viss rit pēc šī scenārija, ko viņa paredz. To pat rīdītiem optimistiem būs grūti noliegt, ja paskatās savos ziņu ekrānos.

I-neta vietnēs var atrast arī vēl senākus datumus un gadus, kad ievietoti tieši Vangas vēstījumu video. Lai visiem veselība, vaļā acis un dzīvesprieks vērot realitāti ārpus sapņu burbuļiem.

Lai tomēr ticība Dievam un labajam, jo Dievs savējos atpazīs tikpat vienkārši kā II Mozus grāmatā. Bet par to citreiz. Jā, ir atšķirība starp praviešiem un pareģiem. Bet ir cilvēki, kas neklausās ne vienos, ne otros. Un pat veselas tautas un kontinenti…
Vēlos vien piebilst, ka Dievs mani iepriekš zīmīgā veidā ir atsvabinājis no reliģiskām konfesijām, lai es par šim tēmām drīkstētu izteikties brīvāk, nekā tie, kas vēl tajās atrodas un ir saistīti ar paklausības reglamentu. Kaut cieņu un svētību it visiem labas gribas cilvēkiem! Un labu šī Gavēņa laika turpinājumu!
Valters Korālis, mācītājs
#vanga #pareģe #pravietojumi #gavēnis #mūžiba #pārdomas #vēstījums #bettagadnopietni

Bet tagad nopietni (I)

2008.12.12 13-20-04 (2)
BET TAGAD NOPIETNI (I)

Šī bilde tapa Aizkrauklē tirgus laukumā 2008. gadā. Bez jebkādas fotomontāžas vienā kadrā un vienā mirklī sagāja viss:
#enerģētika (elektrolīnija);
#pārtika (Latvijai netradicionāla, bet pravietiski drīza);
#demogŗafija (jā, kādam aizejot, vismaz kāds vēlas iebraukt šajā “spēles laukumā”).
Manuprāt, bilde sanākusi eklektiska (tur ir vis kaut kas it kā nesaderīgs blakus) un iespējams, pat filozofiska, tāpēc to šodien izcēlu no saviem bilžu apcirkņiem. Un filozofiska laikam arī tajā ziņā, ka te neredzam neviena cilvēka. Viss ir it kā sastindzis un nofiksēts. Nu, gluži kā tas ir šobrīd karantīnas laikā, kad valdība neiesaka iet laukā un varbūt pat drīz administratīvi sodīs tos, kas taisīsies iet (piemēram, Itālija, kur tas jau tā… ).
Šad un tad aizdomājos- cik zīmīgi , ka šis vispasaules “mēris” – #Covid- 19 cilvēci ir sasniedzis tieši Kristus Ciešanu laikā. Vai nu tas ir vai nav ASV militāri veidots bakterioloģisks ierocis pret Ķīnu un Eiropu, par to norit spraigas diskusijas domubiedru grupās, kur katrs piesauc savas sazvērestības teorijas. Demokrātisti pret “trampistiem”, liberāļi pret “putinistiem” un tā krustu šķērsu kā lielā “psihenes” palātā, kur kaujas ar spilveniem…
Bet viens gan jau šobrīd ir skaidrs – no šī Koronvīrusa sekas ekonomiski arī cilvēkresursu ziņā zaudēs visvairāk tieši Eiropa, jo tā ir visnegatavākā, vishaotiskākā un visvairāk apjukusī no visām civilizācijas vietām. Ja Ķīna vai Izraēla ar šo problēmu tiek galā diezgan ātri un disciplinēti, tad Eiropai tas prasa papildus ideoloģisku izskaidrošanu pret ietiepību lielākā tautas daļā vai pat atsevišķās tautās un valstīs kopumā.
Un iemeslu es, no savas perspektīvas raugoties, redzu nevis tikai demokrātijas straujā attīstībā un personības neaizskaramības vai pat visatļautības galējā triumfā, bet drīzāk citur- reliģiskās prakses neesamībā. Ja Ķīnas pašreizējos sasniegumus veido ne tikai komunistiskā disciplīna, bet, pēc reliģiju pētnieku atziņām,- daoisma, konfuciānisma un budisma gadu simtos veidojušies ieradumi vai jūdiem – jūdaisma bauslības “rāmis”, tad kristietībai šobrīd Eiropā nav nekādas īstas ietekmes un nosacījumu mūsdienu sabiedrībā. Vairumam Eiropas (un arī Latvijas) cilvēku nav NEKĀDAS reliģiskās prakses (ja neskaita pārspļaušanu pār kreiso plecu interviju laikā) un līdz ar to- nekāda pārliecinošai skaidras nojausmas ne par šīs dzīves virsuzdevumu, ne arī par Pēcnāves dzīves perspektīvi.
Nav noslēpums, ka šobrīd, kad tradicionāli kristīgā baznīca praktizē Gavēni (bet ārkārtīgi neliela un ļoti nenozīmīga tautas daļa), pārsvarā sabiedrības tas nenozīmē nekādu gastronomiski vai citu uzvedības jomu izmainītu dzīvesveidu, salīdzinot ar citiem gadalaikiem un reliģiski- filozofiskiem dzīves cikliem, kas tradicionāli ir bijuši klātesoši Eiropas kultūrtelpā un arī pašos cilvēkos. Nu, piemēram, pavērojiet, ar kādām “zobu sāpēm” Rietumu (arī Latvijas) tiek pieņemts pēdējo nodoms- slēgt spēļu zāles vai naktslokālu darbu ierobežot līdz puslīdz saprātīgākam darba laikam. Jau ieminēšanās vien daudzos izraisa pretestību, it kā kādam smēķēt-atkarīgajam atņemtu pēdējo cigarešu paciņu vai dzērājam izrautu šņabja pudeli. Un dīvainā kārtā tā nu tagad ir sanācis, ka būs jāpagavē visiem un visādās nozīmēs.
Nu ir laiks, kad katrs i-netā piedāvā visu ko iklaidējošu, dziedinošu. Daudzi beidzot varēs sēdēt mājās. Nebūs tradicionālās vaimanas i-neta laika joslās par to ka “vergu pirmdiena ir klāt” vai “paldies Dievam- piektdienas vakars ir klāt!”. Beidzot taču ir piepildījies vairums cilvēku lielais sapnis- visas dienas būs vienādas un visās tajās varēs sēdēt pie “ķēķa” loga ar plānu putru un bez lielas naudas “kešā”. Varēs sēdēt vieni vai ar bērniem. Un ja vieni, tad kaifot, klausoties Bokačo “dekamerons” lasījumus, vai ja ar bērniem, tad- skatīties multenes. Bet varam būt visai droši- tikai daži lasīs Bībeli. Labi labi, mīļie “‘žīdu tekstu” nīdēji vai dievturiski noskaņotie- Latviešu Tautasdiesmas. Lasiet ko gribiet, ka tikai tas patiešām vestu tuvāk Mūžībai. Jo tik daudzi neapzinās, ka viens otram varbūt rakstām čatā vēstules pēdējo gadu. Un vēl pārsteidzošāk – tas varbūt esmu tieši es!? Arī tā var būt. Un nevienam te nekur nav nekādu garantiju.
Es laikam neveidošu video tiešraides, kaut man tam ir pietiekams tehniskais nodrošinājums Es drīzāk rakstīšu šādos tekstos. Es pa laikam Tevi ielīksmošu ar dažādiem jokiem vai spriganākiem citātiem, uzlabojot dzīvezsprieku. Bet laiku pa laikam parunāšos arī nopietni. Un ja vien Tu vēlēsies lasīt, tad ik pa laikam es rakstīšu vēl un turpināšu šo sēriju “Bet tagad nopietni”. Ja Tu to vēlies, tad vari arī nospiest attiecīgo taustiņu, lai jūtu atgriezenisko saiti. Un tā būs mūsu kopējā izdzīvošana ar Dieva žēlastību. Jo par ko gan vēl runāt mācītājam, ja ne par reliģiskiem aspektiem? Un ja mācītāji nerunās, tad kas par tiem tad runās?
Valters Korālis, mācītājs
publikācija www.ticu.lv
#bettagadnopietni #saruna #paliecmājās #reliģija #reliģiskijautajumi #cerība