Krāsas un vārdi satiekas Limbažu muzejā

25.janvāra pēcpusdienā Limbažu muzejā notika IMANTA BLŪMA fotoizstādes NO TUMSAS UZ GAISMU atklāšana un dzejnieces MAIRAS ASARES jaunāko grāmatu “SIEVIEŠU ZONA” un “CEĻŠ UZ TŪJU” atvēršanas svētki.

 Rgb5380

Imanta Blūma un Mairas Asares mūža aizsākums bijis Limbažu pusē, tomēr tagad abi dzīvo un maizes darbu strādā Ventspilī. Gan foto krāsas, gan dzejas vārdi abiem te vienam, te otram atnāk un piesakās tad, kad dvēseles atveras notvert.

 Rgb5371 Rgb5338 Rgb5373

Šajā nelielajā izstādē Imants ir izvēlējies fotogrāfijas ar simbolisku laika rotāciju. Vairākas kompozīcijas ataino tieši Ventspils krāsas un laikmetīgo ritmu, kas izteikt savdabīgajā puspagrieziena fotomirklī. Krāsas un līnijas ņirb un sagriežas jautrā karuselī, izsacīdamas Latvijas tonalitāti brīžam rēnā, bet citreiz pavisam drosmīgā krāsu gammā. Uz dažām raugoties, pat grūti noticēt, ka arī TIK krāsaina var būt Latvija šajās dienās, kad daudzreiz tā liekas pelēka un vienmuļa. Un tad nu varbūt šīs fotogrāfijas ir ne tikai tāds kā simbolisks pulksteņa pagrieziens, sagaidot īpašo Ventspils Jauno gadu (krietni pāri pusnaktij ik gadus un to īpaši akcentē viens fotousņēmums), bet arī mūsu pašu skatienam pārbīdīt dvēseles laikrāžus, lai ar sangvinistisku degsmi reiz mēs ikviens sāktu atkal piecelties un dzīvot?!

Labi pazinu Imanta tēvu, mežsargu Imantu Blūmu, kurš nu jau kādu labu laiciņu Mūžībā (par tēti mazliet var izlasīt šeit: https://www.ticu.lv/?p=211) un dēls mantojis spēju dabā redzēt ko īpašu un apstāties, domīgi, nesteidzīgos vārdos aprakstīdams to, kas abtraktajos foto jāsaredz skatītājam pašam.

 Dsc2286 Dsc2276 Dsc2273

Mairas Asares dzeja ir nākusi caur smagiem piedzīvojumiem, kritieniem, patiesām un netēlotām sāpēm. Krājums “Sieviešu zona” nav tikai literāra metafora. Tā ir traģiska Vārda klātesme viņas pašas piedzīvotajam. Tāpēc katrs vārds šeit un arī otrajā krājumā “Ceļš uz Tūju” ir tieši tur, kur tam brīvā kritienā (pantmērā) ir jāiegulst, lai veiksmīgi ieslēgtos pārnese uz lasītāja (klausītāja) sirdi. Krājumu poēzijas valoda ir vienkārša, trāpīga un daudzviet skaudra. Tomēr tā visur nepiekāpīgi saglabā poētismu, par ko dzejnieks Jānis Rokpelnis, sniegdams dzejniecei pirmās konsultācijas, reiz sarkastiski un trāpīgi teicis: “Diagnoze ir noteika, tagad vien jāturpina!” Klausoties pašas autors lasītajā dzejā Limbažu muzejā, viennozīgi kļuva skaidrs, ka tā ir sirdsgudra cilvēka meklējumi un atradumi. Lieli tuvplāni, nedistancējoties un nevispārinot dzīves jēgu un neizvairoties no grūtajiem dzīves jautājumiem. Ieklausies dzejniecē un sadzirdi vēl ko citu vēl bez tā, ko es dzirdēju (klikšķini un audioieraksta): Maira_Asare_dzeja_Limbazu_muzejs_2010

 Rgb5350 Rgb5416-1 Rgb5393-1
 Rgb5422

Paldies namatēvam, Limbažu muzeja direktoram Jānim Ulmim par atraktīvo un raito vakara vadīšanu. Paldies literatūras skolotājai Erikai Davidsonei par ieskatu grāmatas “Ceļs uz Tūju” ievadā! Mairas Asares dzejoļu krājumus meklēsim grāmatnīcā, bet Imanta Blūma fotoizstādi kviens pats savām acīm var apskatīt Limbažu muzejā.
________________________________________________________________
Aicinu Limbažu muzejā satikties svētdien, 7. februārī pl. 12:00, kad šeit notiks Sveču dienas simbolisks dievkalpojums. Katrs paņemsim līdzi pa svecei un pa kādai ļoti dziļai domai vai lūgšanai! Laipni gaidīti!

Foto un teksts: V.Korālis

Revidēta www.ticu.lv sadaļa “Bēres”

Page 1-1

RITUĀLIE PAKALPOJUMI BĒRU DIENĀ:
* Atvadu vārdi jeb sēru ceremonijas organizēšana un vadīšana no lauku sētas vai pilsētas privātmājas;
* Atvadu vārdi jeb sēru ceremonijas vadīšana kapličās un kapsētās visā Latvijā;
* Sēru piemiņasmielasta norises vadīšana;
* Sadarbība ar jebkuru izvadīšanas firmu un kapu apsaimniekotāju visā Latvijā.
* Kapraču darba koordinēšana no kapa izrakšanas līdz pat aizrakšanai (ja tuvinieki izšķiras apbedīt aizgājēju, neizmantojot apbedīšanas firmu).

Mācītājs Valters Korālis

Lasi vairāk: https://www.ticu.lv/?page_id=153

Pasaka par Taisnību un Taisnībiņu

Reiz ciematā dzīvoja divas māsas – Taisnība un Taisnībiņa. Laiku pa laikam viņas satikās pastā, ciemata veikalā, autobusu pieturā un vēl dažās vietās. Taisnība vienmēr augstprātīgi Taisnībiņu nopētīja, pirms atņēma sveicienu, jo pirmā viņa nekad nesveicinājās, domādama, ka lietu kārtībai jābūt saskaņā ar Taisnību. Taisnībiņa allaž bija ģērbusies pieticīgāk par Taisnību, neturēdama to par lielu negodu staigāt vienkāršā sievas lakatā, sargādamās no ziemas aukstuma un vasaras karstuma. Toties māsai Taisnībai gandrīz vienmēr galvā bija plata eleganta cepure, kas viņu pasargāja no saules stariem un visu pētošajiem skatieniem. Ļaudis paslepeni smīkņāja, čukstot, ka Taisnībai pārāk gaiša seja, baidoties vēl vairāk izbalēt. Citi gan teica, ka viņai Rīgā lieli radi un šad un tad tos apciemojot.

 Dsc0201

Dīvaini, ka nesen ar katru tādu apciemojuma reizi, Taisnība palika arvien apaļāka, līdz beidzot viņai rokās bija silti noglabāta Nauda. Tā sauca meitiņu, kas pavisam nesen bija dzimusi. Un tad nu ļaudis mēļoja,ka tas esot ārlaulības bērns, kuru esot pagādājis kāds turīgs kungs Likums. Šis kungs uzturoties gandrīz vairs tikai Rīgā, tāpēc to daudzi nebija pat tuvumā redzējuši. Vietējā ziņnese Pastniece kādā pagasta ballē bija atzinusies, ka esot gan lasījusi Likuma vārdā sūtītās vēstules. Brīžam jau licies, ka viņš tās rakstījis pats. Tomēr interesantāki par viņa sausiem, atturīgiem vārdiem rakstīto tekstu esot bijuši tā teksta komentāri. Tos visdrīzāk Likuma laika trūkuma dēļ bija rakstījuši citi. Un tie citi pie izdevības Likumu tā bija tā apkrāvuši ar jautājumiem un komentāriem, ka viņam jau vairākus gadus nebija izdevies aizbraukt līdz savai laukos mītošajai slepenajai mīlai – Taisnībai.

Un tomēr māsai Taisnībai ar slavu bija pat īpaši paveicies, jo varēja tikt cilvēkos un būt atpazīstama. Un pat publiski apbrīnota. Ļaudis zināja teikt, ka Taisnības cēlais vārds kopā ar slepeno pielūdzēju Likumu ar kāda arhitekta roku esot labā manierē publiskots – iekalts cilnī uz kādas ēkas iekšsienas. Viņu mīlas sakarā esot pieminēti pat Visi. Tie paši stāstītāji gan nemācēja teikt, kāpēc to nav rakstījuši uz ārsienas, lai tie visi tad arī katru rītu to zina zina un lasa. Tur gan nebija iekalts viņu nesen dzimušo bērna – Naudas vārds. Likuma un Taisnības vārdus cēlsvinīgi izrunāja bīskapi Rīgas skanīgajās un pustukšajās katedrālēs, bet laulāšanu gan vēl neuzsauca. Laikam gaidīja uz kādu paslepenu Likuma un Taisnības grēksūdzi, izklaušinot arī meitiņu Naudu, kurai jau bija iekavējies kristāmais laiks. “Tā jau ar slepenu mīlu allaž notiek”, stāstītāji atņurdēja.

Kādudien ciematā Taisnībiņa, ievēroja, ka māsa Taisnība staigā saraudātām acim. Izmisīgi vērojot māsu Taisnību, Taisnībiņa saprata, ka māsas skaistās cēlās acis atkal atspuguļoja Debesis un tās ir atkal dzidras kā bērnībā, kad abas rotaļājās un ilgu pilniem skatieniem vēroja pamali. Taisnība tad atzinās, ka meitiņa Nauda iepazinusies ar kādu citu sava vecuma draudzeni Varu no turīgas ģimenes. Un tā nu pēdējā laikā arvien mazāk uzturoties viņas lauku mājās. Meitiņa Nauda pavisam nesen esot izteikusi vēlēšanos uzturēties vairs tikai Rīgā, kur varot just dzīves īsteno garšu. Un nu māte Taisnība baidoties būt viena un pamesta.

Tā nu abas māsas pēc ilgiem gadiem apsēdās un, sirsnīgi runājoties, apkampās. Taisnība atzinās, ka viņu laimīgākais dzīves brīdis ir bijis tad, kad abas vēl bija mazas, pavisam jaunas māsiņas, lielu ideālu pārpilnām sirdīm. Tad Tasnībiņa pēkšņi izaucas: “Bet atceries?! Mēs tajos gados daudz runājāmies un tāpēc mēs bijām līdzīgākas. Un nu mēs runājamies atkal un mēs esam laimīgas!”

No tās dienas māsas Taisnība un Taisnībiņa daudz biežāk satikās un centās viena otrai palīdzēt, jo saprata, ka viena nav lielāka par otru.

Valters Korālis, 18.01.2009

www.ticu.lv iPhon versijā

Img 0165Img 0170Img 0166Img 0171Img 0161Img 0167
KLIKŠĶINI šeit vai iPhonā un izmanto priekšrocības!

Attīstoties tehnoloģijām, paātrinās un uzlabojas cilvēku saziņa. Tu noteikti nenokavēsi savas kāzas vai bērna kristības, pat tad ja baznīcā Tev tās atteiks. Ja Tavā kabatā ir iPhone, tad šajā mobilajā tālrunī vari ar ātru pārlūkprogrammu lietotwww.ticu.lvjebkurā vietā, kur vien atrodies. Uzzini visātrāk par galvenajiem notikumiem ārpus institucionālajām draudzēm ticošajiem! Tālrunī ar komandu BOOKMARKS saglabāwww.ticu.lv un palūkojies ikreiz, kad vien vēlies! Lai labs pārklājums, dzirdamība un dzīvesprieks! Lieto ērti un pārskatāmi jebkuru nowww.ticu.lvsadaļām Iegūsti ātru informāciju arī tad, kad Tavā tuvumā nav dators

Img 0172

Arī www.ticu.lv kalendārs būs pārskatāms un uzzināsi par jaunākajiem notikumiem un piedāvājumiem brīvticīgajiem (brīvi ticīgajiem ārpus reliģiskajām organizācijām) Latvijā. Sadaļā KONTAKTI uzzini informāciju un saskaņo sava ticības notikuma norises laiku un vietu.

Uz radošu sazināšanos!
www.ticu.lv un mācītājs Valters Korālis

Par kādām skaistām kāzām Cēsu pusē

 Rgb3802-1

Cēsu pusē- Liepas pagasta viesu namā “Mežrozes” ir mājīga saimes istaba un citas telpas jaukām un sirsnīgām kāzām. Cēsu rajona Liepas pagastā laulību liturģiju 2010. gada 12. decembra vakarā svinēja Irēna un Alvis. Par kāzu sagatavošanu bija ļoti parūpējusies Vanda un viņas palīgi. Šo laulību norises vietu jaunlaulājamie bija jau noskatījuši vasarā un šajā 12. decembra vakarstundā sapnim bija lemts piepildīties. Šie svētki notika ļoti šaurā ģimenes lokā.

 Rgb3769-1 Rgb3774-1 Rgb3779-1
Lai nonāktu līdz ceremoniju zālei, jaunlaulājamiem bija jāpārvar daži šķēršļi.
 Rgb3747 Rgb3729 Rgb3789
Laulību liturģija pēc tradicionālas luterāņu liturģijas ar īpašu laulāto solījumu viens otram.
 Rgb3867 Rgb3852 Rgb3872-1
Paraksti brīvticīgo laulību grāmatā.
 Rgb3906 Rgb3693 Rgb3918

Šo laulību norises vietu jaunlaulājamie bija jau noskatījuši vasarā un šajā 12. decembra vakarstundā sapnim bija lemts piepildīties.

 Rgb3947-1

Šie svētki notika ļoti šaurā ģimenes lokā.

Lasi vairāk par iespēju laulāties ar Dieva vārdu, bet nedot zvērestu reliģiskajām organizācijām un nekļūt to biedrs:
https://www.ticu.lv/?page_id=3742

Vēlies ko līdzīgu? Plānosim Tavas kāzas kopā! Aizņem sev tīkamāko datumu jebkurā gadalaikā un saplāno savu laiku kāzām jebkurā Latvijas viesu namā, pilī vai citā skaistā vietā! 🙂

100. reizi tikāmies Valmierā

 Rgb5039

Cauri dziļiem sniegiem Zvaigznes dienā, 2010. gada 6. janvārī Valmieras brīvticīgo Draugu kopa sanāca klātienē apaļo – 100. reizi! Valmieras Draugu kopa izceļas ar īpašu aktivitāti, jo pulcējamies kopš 2008. gada febrāra nogales ik nedēļu, kopīgi atrisinot daudzus praktiskas dabas jautājumus un nebaidoties no grūtībām. Vistālāko ceļu šoreiz bija mērojusi Inese, kuras mītnes zeme šobrīd ir Vācija (Minstere). Vairums no Valmieras un apkārtnes cilvēkiem ir bijuši ar mani kopā ļoti dažādos dzīves brīžos. Par to saku visiem lielu Paldies!

Valmieras brīvticīgie (ārpus institucionālām reliģiskām organizācijām) pilnvarojuši vienu no dalībniekiem noslēgt telpu īres līgumu L.Paegles ielā 9, kur katru trešdienu pl. 16:00 mūs var satikt un iepazīt vairāk. Gaidīti visu paaudžu un dažādu reliģisko ieskatu cilvēki! Vairāk informācijas: https://www.ticu.lv/?page_id=155

 Rgb5033 Rgb4889 Rgb4500
KLIKŠĶINI, SKATIES un KLAUSES!

Foto & audio: Valters Korālis

Vai atkal Kavača ēna un mobings?

Nesenhttp://tautastribunals.eu/?p=829 un http://tautastribunals.eu/?p=860 parādījušies raksti, kurā savādā manierē mēģināts apgalvot par mācītāja V.Korāļa saistību ar ČEKU un tamlīdzīgi personiski cieņu aizskaroši apvainojumi. Palasot lapu redzams, ka tā ir agresīva (ja pat ne pat fašistiska), tautu musinoša lapa, kura vēršas pret sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, izmantojot šantāžas un piedraudējuma elementus.

Ar šo rakstu vēlos publiski pateikt, ka neesmu un nekad neesmu bijis saistīts ne ar ČEKU ne kādu citu ārzemju vai Latvijas izlūkdienestu. Tāpat neesmu nekad bijis nevienas politiskas partijas (arī komjaunatnes) biedrs. Man piedēvētie teksti ir klaji meli un uzskatāmi drīzāk par bijušā Valmieras prāvesta A.Kavača vai lapas līdzautora L.Grantiņa radīts melnā PR triks. To satura apspriešanas polemikā pat negrasos iesaistīties.

Lasot lapas www.tautastribunals.eu saturu, redzam, ka tās autoriem pašiem jau šobrīd ir pamatīgas problēmas ar likumu un tiesiskumu. Ja viņi tā turpinās, tad nonāks līdz stāvoklim, kad viņu apgalvojumus var izskatīt Latvijas un Eiropas tiesībsargājošas instances. Atliek vien domāt, ka tā ir tāda kā sava veida agonija tādiem cilvēkiem, kuru dzīve ir mūžīgs politikānisms vai bezcerīgi mēģinājumi vērpt intrigas. Var vien minēt, vai tiešam viņi ir tik naivi vai arī tā ir vainas apziņa? Bet, iespējams, darbojas kāda interesēs? Bet ir daudz citu veidu, kā pirms Saeimas vēlēšanām uzlabot savas politikāniskās un līdzcilvēkus nomelnojošās e-lapas saturu. Tādēļ ar šādu veidu meklēšanu iesaku cītīgi nodarboties, nevis izmantot to cilvēku personvārdus, kuri kādās jomās kaut ko jau sasnieguši.
______________________________________________________

 Rgb6080

Ar gandarījumu es un mūsu ģimene var teikt, ka ar Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi ir panākts izlīgums un vienošanās LR Tiesā visos strīdus jautājumos. Šajos tiesas procesos tā arī nepierādījās neviena no man inkriminētām apsūdzībām – ne izsaimniekošanā, krāpšanā, ne laulības pārkāpšanā, ne arī kādā citā nodarījumā, par kuru man būtu jāatbild LR likuma priekšā. Nevarot pierādīt nekādu apvainojumu tiesiskumu, Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes un LELB Virsvaldes pārstāvji noslēdzošajā tiesas sēdē pieprasīja tiesas sēdes pārtraukumu un beidzot pieņēma abpusēji izdevīga izlīguma rakstiskus nosacījumus. Ar uzvaru tiesā apstrīdēta pat KNAB politizētā rīcība: https://www.ticu.lv/?p=5472. Mūsu ģimene ir jau pieradusi pie provokācijām un savādiem apgalvojumiem. Mūs tie neizbrīna. Acīmredzot, kādam gribētos vēl kādu aktivitāti no mūsu ģimenes puses, bet tādas nebūs. Bijušā Valmieras prāvesta A.Kavača iepriekšējos publiskos uzbrukumus citur presē valmierieši atspēkojuši šeit pieejamos rakstos: https://www.ticu.lv/?p=5016

Mācītājs Valters Korālis

Prāvests Alberts Ozols mūžībā

Picture 2-3

Mūžībā aizsaukts viens no maniem studiju pasniedzējiem Latvijas Universitātē – prāvests Alberts Ozols (*1915.g. 20. janvārī – † 2009.g. 30.decembrī). Viņš studentiem mācīja sprediķošanu (homilētiku), tās teoriju un praksi. Teologs sarakstījis vairākas grāmatas un bija ievērojams un spilgts latviešu garīgās inteliģences pārstāvis. Mācītāja Alberta Ozola bērnības un jaunības dienas ir bijušas cieši saistītas ar Valmieru. Vēlāk arī ar Rubeni un tās draudzi. Vienmēr atcerēšos Albertu kā staltu, drosmīgu un izlēmīgu cilvēku ar asu prātu un skanīgu balsi. Viņš bija viens no pirmajiem latviešu mācītājiem ASV, kurš pēc II Pasaules kara pulcēja kopā cilvēkus un motivēja nākotnei. Ārkārtīgi nozīmīgs ir bijis virsmācītāja ieguldījums Ņujorkas latviešu draudzes vadīšanā. Dzīvodams labākos apstākļos, viņš vienmēr atcerējās dzimtenē mazo Rubenes draudzi, tai palīdzēdams praktiski. Viņām diemžēl neizdevās piedzīvot savu sapni – redzēt apvienojamies vai tuvināmies, kā arī viena mācītāja pārvaldītas abas – Valmieras Sv. Sīmaņa un 14 km netālo Rubenes draudzi, kā tas bija viņa jaunībā. Manas kalpošanas gados paspējām sirsnīgi uz ilgāku sarunu satikties Valmierā viņa pēdējā braucienā uz Latviju. Mūžīgu mieru Dievs dodi…

Prāvesta Alberta Ozola dzīvesstāsts http://www.gramata21.lv/users/ozols_alberts

Mācītājs Valters Korālis

Gadumija Limbažu draugu kopā

 Rgb5023-1

Limbažu draugu kopa pēc savās ģimenēs nosvinētiem Ziemassvētkiem atkal nāk kopā. Šī bilde ir pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma. Nākamā tikšanās reize būs Sveču mēnesī – 7. februārī pl. 12:00 Limbažu muzeja Skolas istabā, kad katrs uz saietu atnāks ar vienu sveci, vēlēdamies kādu klusu lūgšanu vai domu 2010. gadam.

KLIKŠĶINI un KLAUSIES saietu uzrunu:
Iesakuma_bija_Vards_Ziemassvetki_Limbazos

Foto & audio: V.Korālis

Kristības Talsu rajona Upesgrīvā (25.12.2009)

 Rgb4769
Krustmātes sarūpētais altāra noformējums bija vienkāršs un reizē svinīgs. Rgb4758

Ziemassvētkos, 25. decembrī Talsu rajona Upesgrīvā savās mājās tika kristīts puisītis Alekss. Arī bērniņa vecāki Aiga un Viktors, kā arī krustvecāki Elīna un Sergejs. Kristības notika pēc tradicionālas luterāņu liturģijas. Bērniņš un vecāki kristību brīdī nepievienojās nevienai reliģiskai organizācijai, nezvērēja apmeklēt dievkalpojumus, maksāt nodevas vai veikt citus paklausības darbus cilvēku veidotām struktūrām. Citiem vārdiem, viņi paliek brīvticīgi Kurzemes cilvēki.

 Rgb4823-1 Rgb4783 Rgb4826 Rgb4814
Dažas Upesgrīvas zvejniekciema ainavas I Ziemassvētku vakarā netālu no Kristību mājām.
 Rgb4792