Krāsas un vārdi satiekas Limbažu muzejā

25.janvāra pēcpusdienā Limbažu muzejā notika IMANTA BLŪMA fotoizstādes NO TUMSAS UZ GAISMU atklāšana un dzejnieces MAIRAS ASARES jaunāko grāmatu “SIEVIEŠU ZONA” un “CEĻŠ UZ TŪJU” atvēršanas svētki.

 Rgb5380

Imanta Blūma un Mairas Asares mūža aizsākums bijis Limbažu pusē, tomēr tagad abi dzīvo un maizes darbu strādā Ventspilī. Gan foto krāsas, gan dzejas vārdi abiem te vienam, te otram atnāk un piesakās tad, kad dvēseles atveras notvert.

 Rgb5371 Rgb5338 Rgb5373

Šajā nelielajā izstādē Imants ir izvēlējies fotogrāfijas ar simbolisku laika rotāciju. Vairākas kompozīcijas ataino tieši Ventspils krāsas un laikmetīgo ritmu, kas izteikt savdabīgajā puspagrieziena fotomirklī. Krāsas un līnijas ņirb un sagriežas jautrā karuselī, izsacīdamas Latvijas tonalitāti brīžam rēnā, bet citreiz pavisam drosmīgā krāsu gammā. Uz dažām raugoties, pat grūti noticēt, ka arī TIK krāsaina var būt Latvija šajās dienās, kad daudzreiz tā liekas pelēka un vienmuļa. Un tad nu varbūt šīs fotogrāfijas ir ne tikai tāds kā simbolisks pulksteņa pagrieziens, sagaidot īpašo Ventspils Jauno gadu (krietni pāri pusnaktij ik gadus un to īpaši akcentē viens fotousņēmums), bet arī mūsu pašu skatienam pārbīdīt dvēseles laikrāžus, lai ar sangvinistisku degsmi reiz mēs ikviens sāktu atkal piecelties un dzīvot?!

Labi pazinu Imanta tēvu, mežsargu Imantu Blūmu, kurš nu jau kādu labu laiciņu Mūžībā (par tēti mazliet var izlasīt šeit: https://www.ticu.lv/?p=211) un dēls mantojis spēju dabā redzēt ko īpašu un apstāties, domīgi, nesteidzīgos vārdos aprakstīdams to, kas abtraktajos foto jāsaredz skatītājam pašam.

 Dsc2286 Dsc2276 Dsc2273

Mairas Asares dzeja ir nākusi caur smagiem piedzīvojumiem, kritieniem, patiesām un netēlotām sāpēm. Krājums “Sieviešu zona” nav tikai literāra metafora. Tā ir traģiska Vārda klātesme viņas pašas piedzīvotajam. Tāpēc katrs vārds šeit un arī otrajā krājumā “Ceļš uz Tūju” ir tieši tur, kur tam brīvā kritienā (pantmērā) ir jāiegulst, lai veiksmīgi ieslēgtos pārnese uz lasītāja (klausītāja) sirdi. Krājumu poēzijas valoda ir vienkārša, trāpīga un daudzviet skaudra. Tomēr tā visur nepiekāpīgi saglabā poētismu, par ko dzejnieks Jānis Rokpelnis, sniegdams dzejniecei pirmās konsultācijas, reiz sarkastiski un trāpīgi teicis: “Diagnoze ir noteika, tagad vien jāturpina!” Klausoties pašas autors lasītajā dzejā Limbažu muzejā, viennozīgi kļuva skaidrs, ka tā ir sirdsgudra cilvēka meklējumi un atradumi. Lieli tuvplāni, nedistancējoties un nevispārinot dzīves jēgu un neizvairoties no grūtajiem dzīves jautājumiem. Ieklausies dzejniecē un sadzirdi vēl ko citu vēl bez tā, ko es dzirdēju (klikšķini un audioieraksta): Maira_Asare_dzeja_Limbazu_muzejs_2010

 Rgb5350 Rgb5416-1 Rgb5393-1
 Rgb5422

Paldies namatēvam, Limbažu muzeja direktoram Jānim Ulmim par atraktīvo un raito vakara vadīšanu. Paldies literatūras skolotājai Erikai Davidsonei par ieskatu grāmatas “Ceļs uz Tūju” ievadā! Mairas Asares dzejoļu krājumus meklēsim grāmatnīcā, bet Imanta Blūma fotoizstādi kviens pats savām acīm var apskatīt Limbažu muzejā.
________________________________________________________________
Aicinu Limbažu muzejā satikties svētdien, 7. februārī pl. 12:00, kad šeit notiks Sveču dienas simbolisks dievkalpojums. Katrs paņemsim līdzi pa svecei un pa kādai ļoti dziļai domai vai lūgšanai! Laipni gaidīti!

Foto un teksts: V.Korālis