Prāvests Alberts Ozols mūžībā

Picture 2-3

Mūžībā aizsaukts viens no maniem studiju pasniedzējiem Latvijas Universitātē – prāvests Alberts Ozols (*1915.g. 20. janvārī – † 2009.g. 30.decembrī). Viņš studentiem mācīja sprediķošanu (homilētiku), tās teoriju un praksi. Teologs sarakstījis vairākas grāmatas un bija ievērojams un spilgts latviešu garīgās inteliģences pārstāvis. Mācītāja Alberta Ozola bērnības un jaunības dienas ir bijušas cieši saistītas ar Valmieru. Vēlāk arī ar Rubeni un tās draudzi. Vienmēr atcerēšos Albertu kā staltu, drosmīgu un izlēmīgu cilvēku ar asu prātu un skanīgu balsi. Viņš bija viens no pirmajiem latviešu mācītājiem ASV, kurš pēc II Pasaules kara pulcēja kopā cilvēkus un motivēja nākotnei. Ārkārtīgi nozīmīgs ir bijis virsmācītāja ieguldījums Ņujorkas latviešu draudzes vadīšanā. Dzīvodams labākos apstākļos, viņš vienmēr atcerējās dzimtenē mazo Rubenes draudzi, tai palīdzēdams praktiski. Viņām diemžēl neizdevās piedzīvot savu sapni – redzēt apvienojamies vai tuvināmies, kā arī viena mācītāja pārvaldītas abas – Valmieras Sv. Sīmaņa un 14 km netālo Rubenes draudzi, kā tas bija viņa jaunībā. Manas kalpošanas gados paspējām sirsnīgi uz ilgāku sarunu satikties Valmierā viņa pēdējā braucienā uz Latviju. Mūžīgu mieru Dievs dodi…

Prāvesta Alberta Ozola dzīvesstāsts http://www.gramata21.lv/users/ozols_alberts

Mācītājs Valters Korālis