Saruna par upuri (Jņ. 12:20-33)

untitled-1.jpgUpuris.Jana Ev.Saiets.Valmiera.2009 1-2Upuris.Jana Ev.Saiets.Valmiera.2009 2
Grēksūdze uzruna + sprediķis (Jņ. 12:20-33)
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!
rgb8066.jpg
Valmieras draugu kopas pagaidu saieta vietā (Veides iela 2) telpa nav pārāk liela. Ļoti bieži ir trūcis kur sēdēt, jo no mācītāja dzīvokļa atnestie krēsli ne vienmēr pietika visiem klausītājiem. Ir bijuši gadījumi, kad kopas dalībnieki draudzīgi sēdējuši uz grīdas noklātām segām. Šajā Lieldienu gaidīšanas laikā saieta dalībnieks profesionālais galdniekmeistars Jānis Dobelnieks pagatavoja un uzdāvināja divus solus. Tie pagatavoti no rūpīgi apstrādāta oša koka, ir samontēti un nolakoti. PALDIES!

Ja meklējat labu galdnieku, kas arī jūsu mājoklim pagatavos nestandarta mēbeles, dodiet ziņu! 🙂
________________________________________________________________
Valmieras Draugu kopas saieti līdz Lieldienām – katru trešdienu (Klusajā nedēļā- Zaļājā Ceturtdienā) 16:00-18:00
Pēc Lieldienām – katru trešdienu 18:00 – 20:00
15. aprīlī saietā mūsu īpašais viesis būs dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš). Ielūgti visi, kas ciena viņa talantu un paveikto Dikļos.

Brīvticīgo saietu kalendārs

Ceturtdien, 26. martā pl.18:30 Katlakalna 4a Rīgā nākamais Brīvticīgo klātienes saiets. (3. autobusa galapunkts, netālu no Slāvu apļa). Ko darīsim? Ir saliktas kopā vairākas idejas:

*Kaut fragmentāri paskatīsimies filmu “The Secret”.
* Paturpināsim pagājušajā reizē spontāni aizsākto tēmu par spokiem no visdažādākajiem aspektiem, katrs izsakot savu viedokli un attieksmi par šo fenomenu. Pats piedāvāšu aplūkot laviešu teologa Kārļa Bilzena atsevišķus ieskatus šīs tēmas robežās
Turpini sekot līdzi mūsu kalendārām (skat lapas augšā):
Picture 1-1

.

Brīvticīgās Dzintras likteņstāsts

Vidzemes brīvticīgo kopās sanāk dažādi cilvēki. Ļoti atšķirīgi ir bijuši šo cilvēku mūža ceļi, kas veduši satikties tieši mums. Dzintras Briķes stāsts ir par sajūtām zaudējot savu mazdēlu † Mārci Ādamsonu. Zēns 2004. gadā tika noslepkavots, iemests Gaujā un ilgu laiku bija grūti nonākt līdz zēna apglabāšanai. Bija daudz pārdzīvojumu. Toreiz ar Dzintru satikāmies Sv. Sīmaņa draudzē. Šobrīd – brīvticīgo sarunās un pasākumos, jo Dzintra nav iestājusies nevienā no reliģiskajām organizācijām, kaut ļoti dziļi tic Dievam un Viņa žēlastībai. Dzīve ritējusi uz priekšu arī pēc bērēm un par to ir sanācis pagarš mūsdienu likteņstāsts. Par ciešanām, piedošanu, mīlestību un citiem lieliem vārdiem, kurus īstenībā jau piedzīvo vien tikai tad, kad tie IET CAUR MUMS.
+490
KLIKŠĶINI & IESKTIES!
Visu Vinetas Briškas interviju ar Dzintru Briķi vari lasīt žurnāla “Patiesies Stāsti” 2009. gada marta numurā.

© foto no “Patiesies Stāsti”, 2009, marta Nr.

Kultūras biedrība “ESMU”. Jauns emuārs

Kādu laiku jau latviešu valodā ierasts sacīt : “Viņš vai viņa blogo…” Nereti par tādām “bloga” vietnēm internetā esot jāsaka “emuārs”. Jebkurā gadījumā abi minētie vārdi ir citu valodu tieši pārcēlumi latviešu valodā. Ar laiku mūsu tauta izdomās kā to visu labāk nosaukt dzimtajā valodā. Bet tikmēr baudīsim un lietosim to, ko interneta pasaule informatīvi var piedāvāt.

Picture 2-2

Esam atvēruši jaunu Kultūras biedrības “ESMU” lapu internetā. šobrīd to var aplūkot adresē: http://esmu.wordpress.com

Drīzumā publicēsim nelielu atskatu uz pagājušā gadā iespēto un notikumus, kurus kultūras biedrība “ESMU” piedāvās šī gada pavasarī un vasarā.

Kultūras biedrība “ESMU”

Brīvticības teoloģija un prakse. Īss ievads

brivticigie_salacgriva_8032009-1
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!

Ievads
* Cilvēka pirmais iespaids par pasauli, Baznīcu
* Bezvārdu sazināšanās ar Dievu iepretī dogmātiskiem iekatiem par Dievu
* Ticības dēļ izraisītie kari
* Hipnotiskie veidi, kurus izmanto hierarhiskās baznīcas

Brīvticība
* Vai ticīgais (arī mācītājs) ir viennozīmīgi tikai “komplektā” ar draudzi?
* Vidzemes iedzīvotāju galvenie etnopsiholoģiskie aspekti
* Vai mēs PATIEŠĀM esam luterāņi u.c. jeb mūsdienu reliģiskais sinkrētisms.
* Reliģiskās piederības dilemma
* Latvija kā matriahāla zeme (kultūra, politika, reliģija)
* Nevajadzīgs spēku patēriņš institucionālajās draudzēs
* Ko darīja Kristus iepretī sava laikmeta intitucionālai baznīcai?
* Eklesioloģija (mācība par Baznīcu) mūsos
* Hipnotiskie elementi institucionālo baznīcu Satversmēs

Sakramenti
* Jaunās Derības piemēri
* Sakraments un svētdarbība kā cilvēka iekšējās brīvības meklējums
* Piemērs par fotoaparātu un objektīvu
* Cik dārgi un kvalitatīvi patiesībā ir vietējo institucionālo draudžu pakalpojumi?
* “Religare” jēdziens (reliģija)
* Ko ar mums dara slinkums?

Daži prakstiski aspekti
* Norises vieta- vai vienmēr konkrēta telpa?
* Daba vai mūra arhitektūra
* Daži mūra arhitektūras vēsturiskie aspekti
* Kristības Vidzemes dabā.
* Laulības dabā, pilīs un citviet
* Pamatnoteikumi kristībā, laulībām, iepriekšējā sagatavošanās
* Liturģija un saieti

brivticigie_salacgriva_8032009-2
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!
Jautājumu daļa
* Ko es domāju par teologa J.Rubeņa jaunāko grāmatu un kristīgo meditāciju

brivticigie_salacgriva_8032009-3
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!
* Kā mums klājies iepriekšējā gadā
* Ar ko mēs sadarbojamies
* Daži mums nesaprotami brīnumaini notikumi atlaižot no Sv. Sīmaņa draudzes un Vidzemes Apgabaltiesā
* Kultūras biedrības “ESMU” līdz šim paveiktais un ieceres

Laulības Latvijas brīvticīgajiem cilvēkiem

 Rgb6711
Vai brīvi ticošam cilvēkam cilvēkam ārpus intitucionālām baznīcām un to draudzēm ir iespēja tikt salaulātam? No 2009. gada pavasara priekš Rīgas un Vidzemes brīvticīgajiem mums ir vairākas praktiskas atbildes. Drīz šī sadaļa “laulības” tiks papildināta.
Turpmākā informācija tiks izveitota šeit: https://www.ticu.lv/?page_id=3742

Seko līdz tam, kas notiks skaistā vietā Amatas upes krastā starp Siguldu un Cēsīm!
Picture 5
Picture 2-1