Brīvticības teoloģija un prakse. Īss ievads

brivticigie_salacgriva_8032009-1
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!

Ievads
* Cilvēka pirmais iespaids par pasauli, Baznīcu
* Bezvārdu sazināšanās ar Dievu iepretī dogmātiskiem iekatiem par Dievu
* Ticības dēļ izraisītie kari
* Hipnotiskie veidi, kurus izmanto hierarhiskās baznīcas

Brīvticība
* Vai ticīgais (arī mācītājs) ir viennozīmīgi tikai “komplektā” ar draudzi?
* Vidzemes iedzīvotāju galvenie etnopsiholoģiskie aspekti
* Vai mēs PATIEŠĀM esam luterāņi u.c. jeb mūsdienu reliģiskais sinkrētisms.
* Reliģiskās piederības dilemma
* Latvija kā matriahāla zeme (kultūra, politika, reliģija)
* Nevajadzīgs spēku patēriņš institucionālajās draudzēs
* Ko darīja Kristus iepretī sava laikmeta intitucionālai baznīcai?
* Eklesioloģija (mācība par Baznīcu) mūsos
* Hipnotiskie elementi institucionālo baznīcu Satversmēs

Sakramenti
* Jaunās Derības piemēri
* Sakraments un svētdarbība kā cilvēka iekšējās brīvības meklējums
* Piemērs par fotoaparātu un objektīvu
* Cik dārgi un kvalitatīvi patiesībā ir vietējo institucionālo draudžu pakalpojumi?
* “Religare” jēdziens (reliģija)
* Ko ar mums dara slinkums?

Daži prakstiski aspekti
* Norises vieta- vai vienmēr konkrēta telpa?
* Daba vai mūra arhitektūra
* Daži mūra arhitektūras vēsturiskie aspekti
* Kristības Vidzemes dabā.
* Laulības dabā, pilīs un citviet
* Pamatnoteikumi kristībā, laulībām, iepriekšējā sagatavošanās
* Liturģija un saieti

brivticigie_salacgriva_8032009-2
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!
Jautājumu daļa
* Ko es domāju par teologa J.Rubeņa jaunāko grāmatu un kristīgo meditāciju

brivticigie_salacgriva_8032009-3
KLIKŠĶINI & KLAUSIES!
* Kā mums klājies iepriekšējā gadā
* Ar ko mēs sadarbojamies
* Daži mums nesaprotami brīnumaini notikumi atlaižot no Sv. Sīmaņa draudzes un Vidzemes Apgabaltiesā
* Kultūras biedrības “ESMU” līdz šim paveiktais un ieceres