Brīvticīgās Dzintras likteņstāsts

Vidzemes brīvticīgo kopās sanāk dažādi cilvēki. Ļoti atšķirīgi ir bijuši šo cilvēku mūža ceļi, kas veduši satikties tieši mums. Dzintras Briķes stāsts ir par sajūtām zaudējot savu mazdēlu † Mārci Ādamsonu. Zēns 2004. gadā tika noslepkavots, iemests Gaujā un ilgu laiku bija grūti nonākt līdz zēna apglabāšanai. Bija daudz pārdzīvojumu. Toreiz ar Dzintru satikāmies Sv. Sīmaņa draudzē. Šobrīd – brīvticīgo sarunās un pasākumos, jo Dzintra nav iestājusies nevienā no reliģiskajām organizācijām, kaut ļoti dziļi tic Dievam un Viņa žēlastībai. Dzīve ritējusi uz priekšu arī pēc bērēm un par to ir sanācis pagarš mūsdienu likteņstāsts. Par ciešanām, piedošanu, mīlestību un citiem lieliem vārdiem, kurus īstenībā jau piedzīvo vien tikai tad, kad tie IET CAUR MUMS.
+490
KLIKŠĶINI & IESKTIES!
Visu Vinetas Briškas interviju ar Dzintru Briķi vari lasīt žurnāla “Patiesies Stāsti” 2009. gada marta numurā.

© foto no “Patiesies Stāsti”, 2009, marta Nr.