Mūžībā aizsaukta Vija Artmane. Aizlūgsim!

Alida-Vija-Artmane-Lrg

Mūžībā aizsaukta izcilā aktrise Vija Artmane (davātais garīgais vārds – Elizabete), kuras talants vēl ilgi dāvās prieku. Daudzi laikraksti un interneta portāli piedāvā ievērojamās aktrises mūža atskatu. Tādēļ mēs šeit to nedarīsim. Piedāvājam ielūkoties: http://blogs.krustaskola.lv/2008/10/11/sodien-nomira-mana-mate-vija-artmane
Sirsnīga līdzjūtība Kristiānai, Kasparam un visiem tuviniekiem.
Lūgšana: “Ar svētiem dod mieru savas aizmigušās kalpones Elizabetes dvēselei, kur nav nedz slimību, nedz noskumšanas, nedz nopūšanās, bet nebeidzama dzīvošana.”

Mācītājs Valters Korālis ar ģimeni,
Sv. Sīmaņa draudzes Draugu kopa,
kultūras biedrība ESMU

© Foto no: http://blogs.krustaskola.lv