Adventa nodarbības kopā ar M.Subaču un L.Virskūnu.

 Rgb3768 2
Attēlā: Mākslinieks, filozofs un rakstnieks Māris Subačs
 Rgb3756
Attēlā (no labās): Rudīte Saukuma
 Rgb3786
Attēlā: Zimē mamma Sanita un kuplā Bērziņu ģimene.
 Rgb3894
Attēlā: Pedagoģe Laimdota Virskūna palīdz izvēlēties pareizu auklu svecīšu gatavošanai.
 Rgb3919
Attēlā: Saieta dalībnieki izmanto vaska plāksnītes.
 Rgb3937
Attēlā: Arī māksliniekam Mārim bija iespēja izveidot vaska svecīti.
 Rgb3947
Attēlā: Brigita sagādājusi izcilu parafīnu, kurā krāsas kļūst spilgtas un caurspīdīgas.
 Rgb3953
Attēlā: Brigita, Teodors un Lūcija pēc kopīgajām nodarbībām

Sirsnīgs paldies visiem, kas praktiski atbalstīja šīs tikšanās iznākumu!
It īpaši – Mārim Subačam, Laimdotai Virskūnai, Teodoram Gaiķim, Jānim Dobelniekam, Ilgai Apinei, Brigitai Koļcovai, Rudītei Saukumai, Jānim Beldavam, Armandam Bērziņam, Gunāram Opmanim, Nikam Ērglim, Alnim Kaļānam un ikvienam tikšanās dalībniekam par draudzību un kopīgiem centieniem!Sirsnīgs paldies Valmieras Mēbeļu kombināta ēdnīcas kolektīvam par sapratni un sadarbību!

Kultūras biedrības “ESMU” valde & Korāļu ģimene

 Rgb3745
Attēlā: Māra Subača zīmējums, kas tapa tikšanās laikā, tika uzdāvināts Valmieras draugu kopai.

kultūras biedrības “ESMU”
* MĒRĶI: Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus, piesaistot finansu līdzekļus un cilvēkresursus; atbalstīt un veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī gados vecāku cilvēku iekļaušanos dažādās kultūras aktivitātēs; Apzināt kultūrvēsturiskās vērtības un mantojumu, veidojot pozitīvu attieksmi pret šo vērtību saglabāšanu.
** LR UZŅ. REĢISTRĀ: nevalstiskā organizācija # 40008119562 kopš 2007. gada 5. oktobra
*** ATBALSTI UN PIEDALIES: Latvijas Hipotēku un zemes banka IBAN #: LV17LHZB4200148275001

© Foto: V.Korālis