Mārtiņdiena draugu kopā

 Rgb2249 1

Attēlā: Draugu kopas svētku mielasts. Tika sveikti Teodors un Mārtiņš viņu Vārda svētkos. Lāčplēša dienas sakārā tika lasīts sprediķis “Asinsupuris” no grāmatas “Nebīsties, tici vien!”, kuras autors ir trimdas latviešu draudžu mācītājs un teoloģijas fakultātes mācībspēks Dr. Imants Eduards Kalniņš.

Foto: V.Korālis