Prof. Vold. Maldonis. Grēku piedošana – grēku nepieminēšana.

“Grēks” kā jēdziens ir viens no centrālajiem kristīgajā teoloģijā. Un ar to apzīmē gan cilvēka attālumu no Dieva, gan “hamartia”- no gr. val. netrāpīšanu mērķī (tātad kļūdīšanos), gan cilvēka totālo nošķirtību no Dieva utml. Ļoti bieži, kad nomokāmies ar jautājumiem par grēku, esam kārdināti nonākt divās galējībās – sevi vai citu uzskatīt par pilnīgi taisnu un bezgrēcīgu vai šaustīt visu atlikušo mūžu par kādu nodarītu lietu.

Jāņem vērā, ka mūsdienu Latvijā Romas katoļu teoloģija ienesusi pabiezu morālteoloģijas devu un mums pietrūkst spilgti evaņģēliska (t.i. Kristus darbībā un vārdos, kā arī Jaunajā Derībā kopumā) pamatotu skata grēka izpratnes perspektīvē un risinājumos. Visādi citādi cilvēks kārdināts nonākt pie tām pašām “indulgencēm” – grēku atlaišanas mehānisma caur labajiem darbiem (nereti atpērkoties arī ar naudu utml.) vai sevis liekas nonicināšanas paveidiem.

Šis profesora Vodemāra Maldoņa teoloģiskais teksts, ko kopā ar dēlu Tomu esam lasītājiem sagatavojuši, sniegs optimistiskāku ainu, kas pamatota tieši cilvēka ticībā uz Dievu. Mums šis teksts likās piemērots, lai Klusajā nedēļā par šiem jautājumiem dziļāk pārdomātu. (Valters Korālis)

200904090143200904090143-1200904090143-2200904090143-3
200904090143-4
KLIKŠĶINI & LASI!

© Evaņģēlija gaismā, Rakstu krājums veltīts Latvijas Ev.-Lut. Baznīcas Archibīskapa Teodora Grīnberga 40 gadu mācītāja darbības atcerei.// Ev.-Lut. baznīcas Virsvalde, Rīgā, 1939