BET TAGAD NOPIETNI (V)

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Dsfsdf-1162949844 I 6619 Full

BET TAGAD NOPIETNI (V)
Parunāsimies par ļoti neērtu un sāpīgu tēmu- vecāko cilvēku pašizolāciju un atteikšanos no dažām egoisma formām. Jo radio vēsta – šī karantīna, lūk, esot tieši priekš tiem, kam vairāk par 60…

Izklausīsies sāpīgi un šokējoši, bet opīšus un omītes var pasargāt vislabāk, VIŅUS izolējot. Nevis, izolējot jaunākos, kā tas notiek šobrīd pasaulē. Jo jaunākie pārslimos viegli. Daudzi jau pārslimojuši (es arī). Pilnīgi ačgārni un hipnotiski – histēriski šobrīd tiek iekārtota sabiedrība mums visapkārt. Kā reiz geto laikos, kad ganīja tautu caur radio un megafoniem…

Pagājušonedēļ savās mācītāja gaitās tikos ar dēlu un viņa māti. Dēls bija mammu izolējis atsevišķā mājiņā. Viņa pati spēja vēl par sevi parūpēties. Dēls pārtiku apmēram reizi nedēļā atstāj pie mātes durvim. Un katru dienu ar viņu sarunājas. Bet to dara caur loga rūti. Todien caur aizvērta loga rūti sarunājāmies ar mammu arī mēs. Mums nevajadzēja nekādas maskas. Es- no ārpuses, viņa no iekšpuses. Lūk, tā ir karantīna, kādai redzu jēgu!

Godājamie cilvēki gados, ieskaitot ļoti turīgos, untumainos pasaules fondu turētājus vai pavisam vienkāršos,- lūdzu pašizolējieties un neturiet atkarībā it visu pārējo pasauli ar savām nāves fobijām! Lai cik skaudri tas neskanētu un lai arī kā jūs tuvinieki mānītu, ka jūs nemirsiet, tad tomēr mans mācītāja pienākums ir atgādināt- mēs diemžēl visi reiz mirsim! Nāksim pie prāta un no pareizā sabiedrības gala- no cilvēku paaudzes, kas jau redzējuši karus un dažādus laikus! Nepraktizēsim egoismu, jaunāko paaudzi turot gūstā savu baiļu un fobiju dēļ! Jo kad tad vēl nāksim pie prāta, ticības un Dieva(it visās nozīmēs), ja ne vecumā?! Lūdzu atlaidiet brīvībā no ieslodzījuma savus mīļos jaunos cilvēkus, ja viņus patiesi mīlat un paš-izolējaties! Tas, iespējams, būs Jūsu mūža pēdējais cēlais darbs uz šīs zemes, ko tuvākie pieminēs kā varoņdarbu.

Es pagājušonedēļ apciemoto dēla māti aiz loga pieminu savās lūgšanās bieži. Viņu laikam visu mūžu atcerēšos. Bez tam, viņa vēl arvien ir dzīva un vesela. Un viņai nav bail ne no sevis, ne Dieva, jo viņa sevi ir pārvarējusi. Savu tuvāko brīvības dēļ, jo viņa tos ir atlaidusi brīvībā. Un sevi arī.

/Valters Korālis, savu darbu arī šajās dienās un arī klātienē praktizējošs mācītājs/
Bilde- no tīkla dzīlēm
#covid #corona #metode #veselība #pašizolācija #egoisms #seniors #vecscilvēks #viedums #drosme #patiesība #patiesamīlestība #mīlestība #jaunāpaaudze #bettagadnopietni #mācitājs

BET TAGAD NOPIETNI (III)

izskatās, ka varētu būt arī šādi, kā šajā video. Ļoti iespējams, cilvēkus vienkārši māna. Jo es nekur neesmu redzējis kādā vecumā un ar kādām vēl blakus vainām un/vai neveselīgiem ieradumiem šie cilvēki (kaut vai tikai Itālijā) ir miruši? Viņi tiek aizvesti, neveicot sekciju, uzreiz uz krematoriju. Pat selektīvi neveic. Iespējams, lai izpaliktu jebkādi objektīvi laboratoriski pētījumi. Un cik attiecīgajā laikā un attiecīgajās valstīs mira pagājušajā gadā. Tāpēc uzreiz nevajag tik daudz panikot. Arī iepriekš (un vēl arvien) Pēteris Apinis un citi speciālisti, kas izsaka citas versijas par slimības gaitu un bīstamību, tiek vismaz mazākā mērā izsmieti.

Kaut gan nebrīnīšos, ka pēc šiem dīkstāves mēnešiem, kuros sēž vai visa Latvija, tautsaimniecība būs novesta tik tālu, ka kādā tuvākā otrā pusgada valdības sēdē tiks izskatīts jautājums par LATVENERGO un LATVIJAS VALTS MEŽI (vai tad valstij ir vēl kas palicis kas taustāmāks bez šiem vēl bez himnas un karoga? Ā, vēl AirBaltic un brīvostu zemes… ) pārdošanu ārzemju aizdevēj-onkuļiem. Jo valsts nespēs atdot milzīgo parādu. Tas jau ir skaidrs pat šodien. Toties šajā globālajā “ņigu- ņegu” Ķīna jau nupat pārliecinoši nopelnīja akciju tirgū, atgūstot kontroli gandrīz pār visiem uzņēmumiem savā teritorijā. Bet diez vai Latvija… Eiropa var tikt pamatīgi izlaupīta no starptautiskām aizdevēj-kompānijām.

Ar apzagšanu ļoti bieži ir tā, ka tikai izkāpjot no vilciena vai autobusa, cilvēks attopas, ka ir apzagts. Vai arī attapties, ka tie, kas ieradušies kāzās nav vis “čigāni- budēļi”, bet rūdīti speciālisti. Un tikai daži kāzu viesi- savās nozarēs profesionāļi apjauš, kas patiesībā notiek uz deju plača, bet nedrīkst runāt, jo viņiem liek manīt, kas būs par patiesības izpaušanu.

Šobrīd baznīcām zudusi to profēriskā (Dieva patiesības redzēšanas un paušanas) funkcija. Vienas no pirmajām, kas tika aizvērtas, ir reliģisko organizāciju pulcēšanās (kamēr visi brīvi var doties uz veikaliem un sabiedrisko transportu…) Jo savās atklāsmēs tās pirmās var attapties, kas patiesībā notiek. Tas viss izskatās gana interesanti.

Ka tikai ar Eiropas un citām pasaules tautām vēlāk neizrādās līdzīgi…
Valters Korālis, mācītājs

BET TAGAD NOPIETNI (II)


BET TAGAD NOPIETNI (II)

Kristīgā institucionālā Baznīca, it īpaši Rietumu modernizētās konfesijas, kuras lielākoties un arvien kalpo savu valstu politiskajām varām, un ne tikai tādēļ, lai salāpītu savus baznīcu jumtus, neatzīst bulgāru pareģi Vangu. Baznīcas atzīst savus Bībeles praviešus un daudzus kanonizētos svētos(Romas katolicisms), bet arī tie neko pārāk vieglu laikmeta beigās neparedz. Jāņa Atklāsmes grāmatu baznīcās citē arvien retāk. Un ja citē, tad attiecina drīzāk uz pagātni vai kā citādāk teoloģiski atvieglo šīs grāmatas smagos paredzējumus, kas klājas pār lasītāju zīmju un simbolu valodā un tomēr visai skaidri norāda, ka viegli nebūs. Bet cik zināms, arī Medžugorjes (uz turieni daudzi dodas svētceļojumos) Dievmātes vēstījumi trim mazajiem ganiņiem satur visai daudz brīdinājumu par nākotni, bet Vatikāns vēl arvien nav atklājis visu informāciju par šiem vēstījumiem. Tie vēl dus neizpausto vēstījumu plauktos un failos. Iespējams, ar nolūku, jo tie var tiklab attiekties pat uz pašas Baznīcas (šoreiz visvairāk kā institūcijas) ievainojamību un ietekmes mazināšanos Eiropā islāma invāzijas priekšā.
Bet ja tieši par Vangu, tad, iespējams, ir savi iemesli, jo šī aklā laikmetu zīmju zinātāja jau pagājušā gadsimta 60-ajos gados paredzēja Eiropas ekonomisko galu un humāno krīzi saistībā ar bēgļu invāziju.
Jā, protams, šo materiālu var arī uzskatīt par kaut kādu Krievijas ideoloģijas daļu, bet ikvienam tuvākajos gados ir ir iespējas pierādīt pretējo šiem vai citiem vēstījumiem vai konkrētākiem to atšifrējumiem. It īpaši, šorīt atkal savās automašīnās ielejot Krievijas izcelsmes degvielu…. Un ne tikai tur, pat arī armijas tankos un smagajās automašīnās, jo Eiropas valstīm ir palicis visai maz enerģētisko izrakteņu (ja neskaita Briseles papīru kalnus). 🙂

Latvija un latvieši turpinās nest Eiropas krustu, protams. Un izskatās ka tas nebūs viegls vēl vairākām paaudzēm.

To aizkapa balsi un psiholoģiskos efektus gan video nevajadzēja, jo šo visu var pateikt arī normālā balss tembrā un izteiksmē. Bet pašlaik viss izskatās, ka viss rit pēc šī scenārija, ko viņa paredz. To pat rīdītiem optimistiem būs grūti noliegt, ja paskatās savos ziņu ekrānos.

I-neta vietnēs var atrast arī vēl senākus datumus un gadus, kad ievietoti tieši Vangas vēstījumu video. Lai visiem veselība, vaļā acis un dzīvesprieks vērot realitāti ārpus sapņu burbuļiem.

Lai tomēr ticība Dievam un labajam, jo Dievs savējos atpazīs tikpat vienkārši kā II Mozus grāmatā. Bet par to citreiz. Jā, ir atšķirība starp praviešiem un pareģiem. Bet ir cilvēki, kas neklausās ne vienos, ne otros. Un pat veselas tautas un kontinenti…
Vēlos vien piebilst, ka Dievs mani iepriekš zīmīgā veidā ir atsvabinājis no reliģiskām konfesijām, lai es par šim tēmām drīkstētu izteikties brīvāk, nekā tie, kas vēl tajās atrodas un ir saistīti ar paklausības reglamentu. Kaut cieņu un svētību it visiem labas gribas cilvēkiem! Un labu šī Gavēņa laika turpinājumu!
Valters Korālis, mācītājs
#vanga #pareģe #pravietojumi #gavēnis #mūžiba #pārdomas #vēstījums #bettagadnopietni

Bet tagad nopietni (I)

2008.12.12 13-20-04 (2)
BET TAGAD NOPIETNI (I)

Šī bilde tapa Aizkrauklē tirgus laukumā 2008. gadā. Bez jebkādas fotomontāžas vienā kadrā un vienā mirklī sagāja viss:
#enerģētika (elektrolīnija);
#pārtika (Latvijai netradicionāla, bet pravietiski drīza);
#demogŗafija (jā, kādam aizejot, vismaz kāds vēlas iebraukt šajā “spēles laukumā”).
Manuprāt, bilde sanākusi eklektiska (tur ir vis kaut kas it kā nesaderīgs blakus) un iespējams, pat filozofiska, tāpēc to šodien izcēlu no saviem bilžu apcirkņiem. Un filozofiska laikam arī tajā ziņā, ka te neredzam neviena cilvēka. Viss ir it kā sastindzis un nofiksēts. Nu, gluži kā tas ir šobrīd karantīnas laikā, kad valdība neiesaka iet laukā un varbūt pat drīz administratīvi sodīs tos, kas taisīsies iet (piemēram, Itālija, kur tas jau tā… ).
Šad un tad aizdomājos- cik zīmīgi , ka šis vispasaules “mēris” – #Covid- 19 cilvēci ir sasniedzis tieši Kristus Ciešanu laikā. Vai nu tas ir vai nav ASV militāri veidots bakterioloģisks ierocis pret Ķīnu un Eiropu, par to norit spraigas diskusijas domubiedru grupās, kur katrs piesauc savas sazvērestības teorijas. Demokrātisti pret “trampistiem”, liberāļi pret “putinistiem” un tā krustu šķērsu kā lielā “psihenes” palātā, kur kaujas ar spilveniem…
Bet viens gan jau šobrīd ir skaidrs – no šī Koronvīrusa sekas ekonomiski arī cilvēkresursu ziņā zaudēs visvairāk tieši Eiropa, jo tā ir visnegatavākā, vishaotiskākā un visvairāk apjukusī no visām civilizācijas vietām. Ja Ķīna vai Izraēla ar šo problēmu tiek galā diezgan ātri un disciplinēti, tad Eiropai tas prasa papildus ideoloģisku izskaidrošanu pret ietiepību lielākā tautas daļā vai pat atsevišķās tautās un valstīs kopumā.
Un iemeslu es, no savas perspektīvas raugoties, redzu nevis tikai demokrātijas straujā attīstībā un personības neaizskaramības vai pat visatļautības galējā triumfā, bet drīzāk citur- reliģiskās prakses neesamībā. Ja Ķīnas pašreizējos sasniegumus veido ne tikai komunistiskā disciplīna, bet, pēc reliģiju pētnieku atziņām,- daoisma, konfuciānisma un budisma gadu simtos veidojušies ieradumi vai jūdiem – jūdaisma bauslības “rāmis”, tad kristietībai šobrīd Eiropā nav nekādas īstas ietekmes un nosacījumu mūsdienu sabiedrībā. Vairumam Eiropas (un arī Latvijas) cilvēku nav NEKĀDAS reliģiskās prakses (ja neskaita pārspļaušanu pār kreiso plecu interviju laikā) un līdz ar to- nekāda pārliecinošai skaidras nojausmas ne par šīs dzīves virsuzdevumu, ne arī par Pēcnāves dzīves perspektīvi.
Nav noslēpums, ka šobrīd, kad tradicionāli kristīgā baznīca praktizē Gavēni (bet ārkārtīgi neliela un ļoti nenozīmīga tautas daļa), pārsvarā sabiedrības tas nenozīmē nekādu gastronomiski vai citu uzvedības jomu izmainītu dzīvesveidu, salīdzinot ar citiem gadalaikiem un reliģiski- filozofiskiem dzīves cikliem, kas tradicionāli ir bijuši klātesoši Eiropas kultūrtelpā un arī pašos cilvēkos. Nu, piemēram, pavērojiet, ar kādām “zobu sāpēm” Rietumu (arī Latvijas) tiek pieņemts pēdējo nodoms- slēgt spēļu zāles vai naktslokālu darbu ierobežot līdz puslīdz saprātīgākam darba laikam. Jau ieminēšanās vien daudzos izraisa pretestību, it kā kādam smēķēt-atkarīgajam atņemtu pēdējo cigarešu paciņu vai dzērājam izrautu šņabja pudeli. Un dīvainā kārtā tā nu tagad ir sanācis, ka būs jāpagavē visiem un visādās nozīmēs.
Nu ir laiks, kad katrs i-netā piedāvā visu ko iklaidējošu, dziedinošu. Daudzi beidzot varēs sēdēt mājās. Nebūs tradicionālās vaimanas i-neta laika joslās par to ka “vergu pirmdiena ir klāt” vai “paldies Dievam- piektdienas vakars ir klāt!”. Beidzot taču ir piepildījies vairums cilvēku lielais sapnis- visas dienas būs vienādas un visās tajās varēs sēdēt pie “ķēķa” loga ar plānu putru un bez lielas naudas “kešā”. Varēs sēdēt vieni vai ar bērniem. Un ja vieni, tad kaifot, klausoties Bokačo “dekamerons” lasījumus, vai ja ar bērniem, tad- skatīties multenes. Bet varam būt visai droši- tikai daži lasīs Bībeli. Labi labi, mīļie “‘žīdu tekstu” nīdēji vai dievturiski noskaņotie- Latviešu Tautasdiesmas. Lasiet ko gribiet, ka tikai tas patiešām vestu tuvāk Mūžībai. Jo tik daudzi neapzinās, ka viens otram varbūt rakstām čatā vēstules pēdējo gadu. Un vēl pārsteidzošāk – tas varbūt esmu tieši es!? Arī tā var būt. Un nevienam te nekur nav nekādu garantiju.
Es laikam neveidošu video tiešraides, kaut man tam ir pietiekams tehniskais nodrošinājums Es drīzāk rakstīšu šādos tekstos. Es pa laikam Tevi ielīksmošu ar dažādiem jokiem vai spriganākiem citātiem, uzlabojot dzīvezsprieku. Bet laiku pa laikam parunāšos arī nopietni. Un ja vien Tu vēlēsies lasīt, tad ik pa laikam es rakstīšu vēl un turpināšu šo sēriju “Bet tagad nopietni”. Ja Tu to vēlies, tad vari arī nospiest attiecīgo taustiņu, lai jūtu atgriezenisko saiti. Un tā būs mūsu kopējā izdzīvošana ar Dieva žēlastību. Jo par ko gan vēl runāt mācītājam, ja ne par reliģiskiem aspektiem? Un ja mācītāji nerunās, tad kas par tiem tad runās?
Valters Korālis, mācītājs
publikācija www.ticu.lv
#bettagadnopietni #saruna #paliecmājās #reliģija #reliģiskijautajumi #cerība

Mana māja- mana baznīca

Foto: Pirms kristībām un ģimenes mājās Jūrmalā.
Daži teiks, ko tu te mācītāj, plāties! Man nav tik greznas mājas, lai es varētu tajā sarīkot kristības savam bērnam!
Bet es teikšu- dari to nevis savu viesu, bet drīzāk sevis un sava bērna dēļ! Tava māja, lai arī kāda tā būtu, ir tā vieta, kur tu un Tavs bērns atgriežas., lai justos labi. Te ir tavas visnepieciešamākās un mīļākās lietas. Te jūs pārlaižat nakti un jūtaties droši. Piemēram, dabā visas radības ļoti rūpīgi noskata vietu, kur pārnakšņot un kur justies droši pašam un mazulim. Vienam zvēriņām tā ir miga zem egles vai koka dobumā, bet citam- koka kalotnē vītā ligzdā. Vienalga kur, bet tā lai droši!…
Uzdrošinos apgalvot cilvēkiem mājas ir viņu nākamā baznīca tūlīt aiz pašu ķermeņiem. Jā protams, pašu ķermenis ir pati, pati pirmā baznīca! Vispirms jau mūsu mamma, kurā mitām 9. mēnešus bija mūsu mājas. Un tad vēlāk ar sāpēm un jaunpierāšanu iemācījāmies iedzīvoties savos ķermeņos. Un vēl vēlāk daži no mums iemācījās pat būvēt savus mājokļus un tos iekārtot un padarīt mājīgus. Un mēs jau zinām, ka ne vienmēr nepieciešams kaut kas grezns lai justos mājīgi. Un ne vienmēr nepieciešams dārgs mielasts, lai būtu svētki. Svētki ir tad, kad atkal visi svarīgākie cilvēki ir kopā. Visi, kas tur dzīvo un it visas paaudzes. Pieminot lūgšanā arī tos, kas dzīvojuši senāk. Un varbūt pie reizes tieši tāpēc pie reizes svētot ar Dieva Vārdu, vīraku un ūdeni arī māju.
Iespējams, tu tā pa īstam esi pieņēmis savas mājas vien tad, kad to kaut kādā mērā vari saukt [arī] par savu baznīcu. Par svētnīcu. Par vietu, kur tu domā par Dievu un domās ar Viņu runājies. Un arī par vietu, kur tu vēlies svinēt pašus nozīmīgākos svētkus. Pat ļoti skumjus, jo latvieši senāk un vēl arvien uzskata to par lielāko cieņu pret savu tuvinieku- izvadīt viņu no viņa paša mājām (nevis no bezpersoniskas kapličas)… Bet arī pavisam priecīgos brīžos- kāzās vai kristībās.
Es esmu Latvijā vienīgais mācītājs, kurš mudina to visu darīt savās mājās. Un ne tikai tāpēc, ka tā bieži vien darīja arī mūsu senči vai tāpēc, ka latvietis lielā mēra ir viensētnieks, vai tā dara daudzas citas pasaules tautas. Drīzāk tāpēc, ka tas ir visdabiskāk un visgodīgāk gan pret sevi, gan Dievu. Tā ir iespēja teikt Dievam: “Šis ir mans nams, ko Tu man devi. Un es tajā svinēšu it visas mūža dienas, ko Tu man dāvini!” Pieņemt savu māju kaut kādā mērā un vistiešākā veidā nozīmē pieņemt sevi pašu un konkrēto Dieva dāvanu.Ne velti Bībelē ir daudz Psalmu par savu namu gan kā saimes, gan vietas apzīmējumu. Līdizgi kā par sētu latviešu tautas folklorā. Senais cilvēks apzinājās savas dzīves vietas īpašo (pat sakrālo!) nozīmi.
Zinu, ka daudziem “bībeļniekiem” (lasīt: dogmatiski stingri noskaņotiem)vai baznīcu ēkas glorificējošiem manis sacītais varētu nepatikt. Tāpēc nākamreiz parunāsim par māju un mājas dievkalpojumiem Bībelē jeb specifiskāk – Jaunajā Derībā un kāt as vēlāk attīstījās Romas impērijā, un par iemesliem, kādēļ tā notika, sarunāts? /VK/ 🙂
Svētki – kristības un kāzas ārpus reliģiskām organizācijām ļoti īpašiem cilvēkiem dažādās viņu pašu mājās – www.ticu.lv
#kristības #kāzas #svētki #ģimene #bērns #baznīca #māja #istaba #svētnīca #sēta #personība #mājasapziņa #vēsture #jaunāderība #tradīcija #brīvticība #privātprakse #mācītājs #zīmols #tradīcija
 Dsc8648

Kristības un kāzas ārpus reliģiskām organizācijām

 Dsc4300
Pēc kristībām Brīvdabas muzeja baznīcā
 Dsc7042
Kristības pie jūras
 Dsc6834
Attēlā: Kāzas Tērvetes dabas parkā
Vai arī kristības un kāzas dabā no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Dažiem- dabā pat ziemā. Toties telpās – visu cauru gadu.Latvijā un ārzemēs.

Augstākais, ko var izdarīt kādas būtnes labā, – ir darīt to brīvu. /Søren Kierkegaard, dāņu teologs/

* Tici Dievam, bet nevēlies mēnešiem ilgas klātienes mācības baznīcās?
* Tici Dievam, bet nevēlies visu mūžu būt saistīts ar reliģiskām organizācijām,- ziedojumi u.c. pienākumi?
* Tici Dievam un vēlies savas kāzas, sudrabkāzas, kristības u.c. svinēt tur, kur to nosapņoji?

Brīvticība – LR likumīgi reģistrēts un likumā aizsargāts zīmols mācītāja pakalpojumiem ārpus reliģiskām organizācijām.

IK “Valters Korālis” – individuālā komersanta reģistrēta uzņēmējdarbība LR Uzņēmumu Reģistrā un ietver visus galvenos virzienus mācītāja pakalpojumu jomā.

Valters Korālis – Latvijā vienīgais privātprakses mācītājs, kurš piedāvā kāzas, kāzu jubilejas, kristības u.c. svarīgus dzīves notikumus svinēt gan telpās gan dabā ārpus jebkādas piesaistes reliģiskajām organizācijām. Tūkstošiem attēlu internetā rāda, ka tā ir lieliska alternatīva arī Latvijas dzimtsarakstu nodaļu darbinieču piedāvātām svinībām ārpus to telpām.

Pilīs, viesu mājās, Tavās mājās, jūras vai okoāna krastā, gaisa balonā, uz kruīzkuģa. Latvijā un ārvalstīs. Arī darba dienās + pēc tradicionālā darba laika beigām vai pat naktī(!). Latviešu, angļu, krievu saziņas un liturģiskajā valodā. + KĀZU FOTO + KRISTĪBU FOTO, ja vien nepieciešams. Tā tu ietaupi ceļa izdevumus citam fotogrāfam, jo es un mūsu ģimene strādājam arī šajā jomā. Latvijā un ārvalstīs.

REZERVĀCIJA: ar sarkanu vai zilu krāsu – skaidri rezervētie datumi, par kuriem iemaksāta drošības nauda.
Pirmais drošibas naudu iemaksājošais droši un skaidri rezervē attiecīgā datuma diennakts laiku. Ja svētkus attiecīgajā datumā vēlas vēl kāds (ja vien to ir iespējams attāluma un laika ziņā savienot), tad otrais rezervējošais pielāgojas tam, kurš datumu un laiku rezervējis pirmais. Tādēļ nevilcinies un svini savus svētkus skaisti, savlaicīgi tos saplānojot! (sun)

_____________________________________________________________________
PASĀKUMU KALENDĀRS

13. septembris (trešdiena) pl. 18:00 – Kristības ģimenes mājās Dobelē
15. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Mencendorfa namā Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18.
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

19. septembris (ceturtdiena) pl. 18:00 -– Kāzas. Laulību liturģija v.n. “Brūtes” (Valmiera)
18. septembris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības bērna Dzimšanas dienā ģimenes mājās Saldū.
21. septembris sestdiena) pl. 13:00 – #Kristības ģimenei Ungurmuižā (Cēsis)
22. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī fotopakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

24. septembris (otrdiena) pl. 17:00 – Kristības bērna Dzimšanas dienā ģimenes mājās Codē (Bauska)
26. septembris (ceturtdiena) pl. 18:00 -– Kāzas. Laulību liturģija Ainažu pludmalē

1. oktobris (otrdiena) pl. 18:00 -– Kāzas. Laulību jubilejas atcere un mājas dievkalpojums Daugavpilī.
2. oktobris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Skrīveros.
5. oktobris (sestdiena) laiks-? – #Kristības ģimenei Krastmuižā, Craukstes pagastā (Bauska)
6. oktobris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
6. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

9. oktobris (trešdiena) pl. 17:00 -– Kāzas. Laulību jubilejas atcere un mājas dievkalpojums Tērvetē (Jelgava)
10. oktobris (ceturdiena) pl. 16:00 -– Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Jūrmalā.
12. oktobris (sestdiena) pl. 16:00 -– #Kāzas. Laulību liturģija Kroņaucē, Tērvete
13. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības pie Zvārtes ieža (Sigulda- Cēsis)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī fotopakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

15. oktobris (otrdiena) pl. 18:00 – Kristības un mājas svētīšana Olainē
19. oktobris (sestdiena) pl. 13:00 -– Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Liepājā
17. oktobris (ceturtdiena) Laiks-? – Kristības ģimenei Liepājā.
20. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Mencendorfa namā Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18.
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

23. oktobris (trešdiena) Laiks-? – Kristības ģimene Bikstos (Dobele)
27. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.

31. oktobris (Reformācijas svētki, ceturtdiena) pl. 16:00 -– Kāzas. Zelta kāzu jubileja viesnīcā Jūrmalā (Rīga)

2. novembris (sestdiena) Laiks-? – Kristības ģimenes mājās Dovilai (Klaipēda, Lietuva)
3. novembris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
3. novembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

9. novembris (sestdiena) pl. 15:00 -– Kāzas. Laulību liturģija ģimenes mājās Ērģemē (Valka)
10. novembris (Mārtiņdiena, svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Mencendorfa namā Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18.
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

14 novembris (ceturtdiena) pl. 15:00 -– Kāzas. Laulību liturģija angļu valodā viesu namā Elva (Tartu, Igaunija)
16 novembris (sestdiena) pl. 16:00 -– Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Jūrmalā
19. novembris (otrdiena) Laiks-? – Kristības ģimenes mājā Cēsīs
21. novembris (ceturtdiena) pl. 16:00 -– Kāzas. Laulību liturģija viesnīcā Jūrmalā (krievu-angļu val.)
29. novembris (piektdiena) pl. 12:00 -– Kāzas. Laulību liturģija svētku pilī (Ķekava)

1. decembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

5. decembris (piektdiena) laiks-? -– Kāzas. Laulību liturģija Sv. Trīsvienības tornī Jelgavā
8. decembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības v.n. “Karle” (Tūja- Salacgrīva)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312
22. decembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Mencendorfa namā Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18.
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

26. decembris (ceturtdiena) pl. 13:00 -– Kāzas. Laulību liturģija Daugavpilī (krievu val.

2020.gads
20. marts (piektdiena) pl. 14:00 Kāzas. Laulību liturģija Jūrmalā (krievu-angļu val.)
25. aprīlis (piektdiena) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī Ķekavā (Rīga)
12.jūnijs (piektdiena) laiks-? Kāzas. Laulību liturģija Grobiņā (Liepāja)
20. jūnijs (sestdiena) pl. 17:00 – #Kristības ģimenei Jūrmalā
27.jūnijs (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija Bēršās (Sigulda)
2. jūlijs (ceturtdiena) laiks-? Kāzas. Laulību liturģija Pērnavā (Igaunija)
4. jūlijs (sestdiena) pl. 15:00 – #Kristības ģimenei Salacgrīvā
11. jūlijs (sestdiena) laiks-? #Kāzas. Laulību liturģija viesu namā Bernātos(Liepāja)
6. augusts (ceturtdiena) laiks-? Kāzas. Laulību liturģija viesu namā Siguldā
8. augusts (8.08.2020) (sestdiena) pl. 16:00 #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī (Ķekava, Rīga) angļu valodā

Strādāju arī bērēs, privātajās fotosesijās u.c. darba pienākumos, tādēļ daži datumi ir ierakstīti manā personīgajā plānotājā. Lai uzzinātu, kāds datums vēl ir droši brīvs, visērttāk būs sazināties zvanot: LMT 29107312 vai rakstot: valters.koralis@gmail.com

Paspēj pieteikties un rezervēt savu datumu savalicīgi 2020. gadam!

______________________________________________________________________

Iespējams pieteikties kristībām vai laulībām jebkurā no Latvijas pilīm, viesu mājām, savās mājās, uz jūras vai upes kuģa, gaisa balonā un jebkur, kur esi to sev vai savam bērnam nosapņojis. Arī dienu un laiku vari piedāvāt savu. Pakalpojums iespējams arī ārzemēs. VISOS GADALAIKOS!

Saskaņā ar LR Civilstāvokļa aktu likumu(grozījumi no 1.01.2013), JEBKURIEM laulājamiem (arī tiem, kas to dara jebkurā reliģiskā organizācijā pie mācītājiem, vispirms klātienā jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv kāzu pakalpojumus, pirms mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Lulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva) Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs, kādus nosapņojāt. Vairāk informāciju par šo skat.
https://www.ticu.lv sadaļā INTERVIJAS.

Dsc 0088
Attēlā: Bieži strādāju arī kāzās un kristībās Brīvdabas muzeja koka baznīcās un citās, kas pieder valstij.

Par kāzām un laulību ritu lasi vairāk: https://www.ticu.lv/?page_id=3742
Par kristību piedāvājumu lasi: https://www.ticu.lv/?page_id=1481

Dsc 0268
Kāzas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

Varam vienoties arī par profesionāla līmeņa fotografēšanu svētku norsises laikā un īpašu svētku fotosesiju pirms vai pēc laulībām, kristībām u.c. Mūsu ģimenes veidotos foto skat. www.draugiem.lv vai facebook.com profilā – “Valters Korālis”.

Ja vēlies iedvesmoties savām svinībām ārpus reliģiskajām organizācijām, tad vairāk kā 5000 fotoattēlu no brīvticīgo svētkiem: http://www.draugiem.lv/www.ticu.lv/gallery/ Piedāvāju senas un ne tik senas vietas un fotogrāfijas no pasākumiem, kas raksturo manu piedāvājumu un cilvēku pieprasījumu pavisam individuāliem risinājumiem Kristībām: Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā, visu novadu pilīs , viesu mājās, ģimenes mājās un jebkur, kur vien to vēlies.

Daudziem būs svarīgi, ka Brīvticības (bez cilvēka saistības ar reliģiskajām organizācijām) Kristību/kāzu piedāvājumā ir 3 būtiski principi jomās, ko vēsturiski kontrolējušas reliģiskās organizācijas. Tādēļ Brīvticības piedāvājumā:
1. Galva (uzskati) – Bez iejaukšanās cilvēka personiskajās attiecībās ar Dievu (bez dogmātikas korekcijas un indivīda uzskatu apšaubījuma).
2. Sirds (simpātijas) – Bez liekas interses par cilvēka personisko dzīvi. Bez grēksūdzes un cilvēka pazemošanas kādas baznīcas varas priekšā.
3. Vēders (maks) – Bez liekas intereses par Tavu materiālo stāvokli, jo es neveidoju reliģisku organizāciju un nepretendēju uz ziedojumiem no Tevis.

Un vēl:
* Kristību vai Laulību liturģija, atsevišķi vienojoties, iespējama kopā ar mājas vai auto svētīšanu.
* Svētki var notikt jebkur Tevis izraudzītā un kopīgiem spēkiem iekārtotā vietā.
* Piedāvāju kāzu un kristību liturģijas latviešu, angļu un krievu valodās.

* Var tikt svētīti krustiņi, izvēlēts bērna (pieaugušā) otrs vārds.
* Pie kam, bez klātienes mācībām (ietaupīta degviela+ laiks), bez eksāmeniem un strīdiem par Tavu viedokli reliģiskos jautājumos ar vietējo garīdznieku.
______________________________________________

Mana darba līdzšinējā pieredze rāda, ka Brīvticības pakalpojumi ir ļoti ērti arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā ārzemēs un svētku dienās ierodas Latvijā, lai izdarītu dažas skaistas lietas. Tostarp, arī kaut ko nozīmīgu uzdāvātu sev laulībās un savam bērnam kristībās – brīvību ticēt Dievam, neatkarīgi no apārtējo cilvēku viedokļiem. Piedāvājums vienmēr izsaucis asas reakcijas no to cilvēku puses, kuriem piederēt reliģiskajām organizācijām un raizēties par to budžetu ir aicinājums vai pieradums. Toties mana piedāvājuma mērķauditorija ir patstāvīgi domājoši un ieksēji brīvi cilvēki. Latvijās brīvticīgo skaits, kas ikdienā neapmeklē baznīcas un dievkalpojumus, varētu būt lēšams ap 80% (saskatitiet svētdienās baznīcā gājējus un lielveikalu apmeklētājus savā pilsētā). Tāpēc tiem, kuriem iekšējais aicinājums ir kļūt par reliģisko organizāciju biedriem, lūdzu lieki nesatraukties un turpināt iesākto. Jo tieši tā mums lieliski palīdzat ! 🙂

Paspēj rezervēt savus svētkos šim vai nākamajam gadam! 🙂

Dsc 0058
mācītājs Valters Korālis
pirmais un vienīgais
privātprakses mācītājs Latvijā,
t.i. brīvs no reliģisko organizāciju pasūtījuma

t. 29107312,
http://www.koralis.lv
https://www.ticu.lv
valters.koralis@gmail.com

Maestro Gido Kokaru Mūžībā pavadot

Screen Shot 2017-03-17 At 21.49.32 2

2017. gada 16. martā Rīgā no AVE SOL koncertzāles tika izvadīts izcilais kora diriģents un mūzikas pedagogs, profesors Gido Kokars (1921.17.08. Gulbene- 2017.09.03. Rīga),
Šeit neliela daļa no šī Notikuma, atspoguļojot manu uzrunu. Ieraksts nav profesionāls un perfekts, bet pietiekams, lai tie, kuri kādu iemeslu dēļ netika, varētu arī savās domās būt klāt un vēlēt Mūzikas Meistaram laimīgu tālāko ceļu pie Dieva.

KLIKŠĶINI un KLAUSIES ŠEIT:
Mācītājs Valters Korālis
.

Atkalsatikšanās Valmierā

Atkalsatiksanas Valmiera 13
Atkalsatikšanās Valmierā. Kopš šiem Ziemassvētkiem esam atjaunojuši tikšanās tradīcijas šajā pilsētā. Kuros datumos tas notiks Valmierā un citviet, skat. www.ticu.lv kalendārā. Dsc4185

Valmierā cilvēkus vieno senāki vai ne tik seni notikumi Valmieras Sv. Sīmaņa vai citās draudzēs, kurās cilvēki piedzīvojuši mobingu, reliģisku autoritārismu, mantkārību vai ko citu, kas saistīts tieši ar reliģiskajām organizācijām. Viņi tur nevēlas atgriezties, bet tomēr šad un tad vēlas sanākt kopā, lai palūgtos un pabūtu kopā.

Atkalsatiksanas Valmiera 1

Mūsu tikšanās reizēs dažreiz ierodas pa kādam ciemiņam. Pie kam, ikvienam drīkst vairāk vai mazāk atšķirties viedoklis par Kristus mācību vai citiem reliģiskiem jautājumiem.
Mūsu norunātā satikšanās gaita ir šāda:

1) kopīgs dievkalpojums pēc senās luterāņu liturģijas (konkrētāk- nekopējot saturā vai liturģiskos tērpos Romas katoļus);
2) kopīgs mielasts, sarunas, dziesmas, joki un atkalredzēšanās prieks 🙂
Starp citu, Latvijas vēsturē jau ir bijušas t.s. Brāļu draudzes, kurās sapulcējās ticīgi cilvēki, kuriem bija iekšējas domstarbības to vai citu iemeslu dēļ ar pastāvošo baznīcu. Tās savā darbībā bija neatkarīgas un pozitīvi ietekmējušas Latvijas vēsturi, kultūru. Tajā darbojušies ļoti daudz pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku vai viņu vecāku. Piemēram, Vidzemē mācītājs Juris Neikens (ipaši viņa tēvs), kas vēlāk radīja Dziesmu svētku kustību, rakstnieki Reinis un Matīss Kaudzītes un ļoti daudz citu ievērojamu personību. Mēs savā darbībā cenšamies neaizmirst šos vēstures piemērus un praksi arī mūsdienās,
Atkalsatiksanas Valmiera 2

1Ar īpašu cilvēku gādību izveidots neliels altāris kristīgās tradīcijās, aizlūguma svecīšu galdiņš, arī viss nepieciešamais Svētā Vakarēdiena saņemšanai. Vieta iekārtota mājīgās telpās pēc tā Gara, kas lasāms Jaunajā Derībā, kura atrodam mājas saiešanas tradīciju gan Kristus dzīves laikā, gan arī pēc Viņa Nāves un Augšāmcelšanās. Tomēr, atšķirībā no reliģisko organizāciju loģikas un prakses, šī saiešana sastāv no cilvēkiem, kas to vai citu iemeslu dēļ nevēlas atrasties nevienas reliģiskas organizācijas sastāvā un nekādā institucionālā draudzē.

Atkalsatiksanas Valmiera 5

1Starp citu, Latvijas vēsturē jau ir bijušas t.s. Brāļu draudzes, kurās sapulcējās ticīgi cilvēki, kuriem bija iekšējas domstarbības to vai citu iemeslu dēļ ar pastāvošo baznīcu. Tās savā darbībā bija neatkarīgas un pozitīvi ietekmējušas Latvijas vēsturi, kultūru. Tajā darbojušies ļoti daudz pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku vai viņu vecāku. Piemēram, Vidzemē mācītājs Juris Neikens (ipaši viņa tēvs), kas vēlāk radīja Dziesmu svētku kustību, rakstnieki Reinis un Matīss Kaudzītes un ļoti daudz citu ievērojamu personību.
Mēs savā darbībā cenšamies neaizmirst šos vēstures piemērus un praksi arī mūsdienās.
1Pašlaik tikšanās notiek Valmierā un Limbažos. Bet ja arī citviet būtu kādi, kas vēlētos ko līdzīgu, tad jānolemj kur un kad, kādam jāparūpējas par telpām, un tad jau viss notiktu. 🙂
Kuros datumos kas konkrēti notiks Valmierā un citviet, skat. www.ticu.lv kalendārā.

Ja šķirt, tad šķirt

Dsc 0067
Attēlā: Stikla piramīda virs Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa. /Foto: VK/

Inaugurācija bez JEBKĀDU reliģisko organizāciju klātbūtnes! Igaunijā ir pareizi saprasts valsts un reliģijas šķirtības jēdziens, kas tiek regulēts Eiropas valstu satversmēs. Privātajā dzīvē katrs dodas kurp vien viņam vajag, bet nevazā līdzi valsti.
Šķirt valsti no reliģijas ir pavisam vienkārši, kaut gan daudzas amatpersonas un reliģisko organizāciju vadītāji izliekas, ka tas nav iespējams. Tas nozīmē vadīties pēc skaidra prāta apsvērumiem un nerīkot un “lūgšanu brokastis” ar dažreiz grūti pārskatāmu sponsoru budžetu un korporatīvām (kopīgām un amatpersonām/reliģisko organizāciju vadītāju abpusēji izdevīgām) saknēm, izcelsmi vai mērķi it kā trūcīgo atbalstā un citās ārējās un bieži tēlotās darbībās. Tādā veidā vieni, – piemēram, pārvēlamās amatpersonas tādos pasākumos lūkojas pēc saviem vēlētājiem, kamēr reliģisko organizāciju un to struktūru (piemēram, draudžu) vadītāji – pēc jaunām reiģiski apstrādājamām dvēselēm. Tai skaitā – no valsts vai pašvaldību ietekmīgo vai turīgāko ļaužu aprindām.
Reliģijas un valsts šķirtība tomēr drīzāk nozīmē netērēt valsts budžetu svētceļojumiem vai citiem pasākumiem, kuriem būtu cieši jāattiecas vien uz pilsoņu privāto dzīvi. Un tas nozīmē līdz aro nevienu reliģisko organizāciju vai pat reliģiju nenolikt aaugstāk par citu.
Un tas nozīmē to, ka ikdienā ikviens valsts pilsonis vai amatpersona dodas un baznīcu, sinagogu, mošeju pagodu vai pie svētozola. bet neliek to obligāti darīt citiem. Ja pilsoņi redzēs, ka ievēlētais (vai ieceltais) godīgi un godprātīgi vada valsti, tad novērojot attiecīgā prezidenta vai deputāta vai citas valsts amatpersonas darba iznākumu un dzīvi kopumā, visdrīzāk paši pievērsīsies viņa gaumei, dzīvesstilam, filozofijai un varbūt pat reliģijai. Bet ja notiek otrādi, tad nav jābrīnās, ka pie varas nākot kādas citas reliģijas sekotājam, visa valsts var tikt atklātāk vai slēptāk virzīta uz tās pusi. Pie kam, par pavalstnieku (pilsoņu) līdzekļiem un bieži pret viņu gribu.
Igaunija atkal ir tā valsts, uz kuru Latvijai un citām paskatīties kā pirmo. Un sākot no pirmā soļa un visaugstākās valsts amatpersonas- prezidenta sākotnējo un lielo publisko notikumu. Un ja tā rīkojas pirmā persona, tad tai ir tiesības arī lūgt to ievērot jebkurai citai pat viszemākā līmeņa amatpersonai un pret jebkuru reliģiju, arī pret visstraujāk augošo. Piemēram, islamu Eiropā. Pret jebkuru. Loģiski un cieņpilni.

/brīvmācītājs Valters Korālis/

Skat. vairāk: http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/632754-kaljulaida_atteicas_no_inauguracijas_dienas_pateicibas_dievkalpojuma

Reliģiskā garlaikošanās

Dsc 0120

Šad un tad saņemu reliģiski garlaikotu (nejaukt ar patiesi ieinteresētajiem)- kam es ticot? Vai arī – ar kādu noslēguma vārdu beidzoties manas ikdienas lūgšanas utml.

Kad atbildu ar pretjautājumu vai pirms manas atbildes arī viņš (-a) padalīsies ar savu ticības dosjē jeb īso iepazīstināšanu, tad tā arī parasti, ar retiem izņēmumiem, nekas neseko.
Un tādos brīžos es, pie sevis pasmaidīdams, nodomāju – kaut mēs tikpat naski savam ģimenes ārstam pirms vizītes liktu uzrādīt pilnu ainu par savu veselības stāvokli – poliklīnikas grāmatiņu ar visiem rentgena un analīžu rezultātiem. Un tikai pēc tam ķertos pie sava krekla novilkšanas un sevis atrādīšanas. Patiesi slimie, kuriem kaut ko patiešām no daktera vajag, to viņam nevaicās. Līdzīgi kā patiesi izslāpis nejautās pēc akas ūdens laboratoriskās izziņas. Vai arī pirms pirkt konditorijā kūku, nelūgs uzrādīt konditora personiskā vēdera saturu. Vai automehāniķim nelūgs vispirms parādīt savu auto un, vēlams – šķērsgriezumā… Jā, tādus piemērus varētu turpināt.

Šādas dziļākas sarunas iepriekšējos piemēros varbūt notiks tikai tad, ja ārsts vai kāds cits speciālists kļūs mūsu ģimenes draugs vai citādi tuvs cilvēks.

Es saprotu, pasaule ir pilna ar reliģiskajiem ekshibicionistiem, kuriem patīk izrādīt un demontrēt savas dvēseles oderi. Atradīsies arī daudz fanu – kleromānu (domāju, abu dzimumu). Kleromānija no grieķu val. “kleros+ manos” = “mācītājs+ apmātība” , – tie, kuri pastāvīgi iemīlas mācītājos. Vēlāk varbūt viļas un ķeras pie nākamā savas apmātības upura uzmeklēšanas. Atcerēsimies kaut vai Rozi angļu brīnišķīgajā un humora pilnajā seriālā “Smalkais Stils”…

Bet pie manis tad nebūs īstā adrese. Būs jāmeklē laika kavēklis vai arī misionēšanas lauks citur. Es strādāju ar cilvēkiem, neizzinot viņu personiskās ticības jeb dvēseles anatomiju. Tā droši var un drīkst nesakrist ar manējo. Jo tieši tādēļ tā ir Brīvticība – personiska ticība ārpus reliģiskām organizācijām un to kontroles, nepaķļaujot obligātai izziņai kristāmā vai laulājamā sirdi, prātu, gribu, emocijas vai jebko, kas drīkt palikt vaiņa paša pasaule. Un abpusēji, man būtu tādas pašas tiesības paturēt dažas lietas pie sevis. Jo būt mācītājam – tas ir mans darbs. Cilvēks stāstīs tikai tik, cik viņš uzskatīs par nepieciešamu vai tik, cik nepieciešams zināt, lai es saprastu galveno viņa uzticētajā notikumā: bērēs, kristībās vai kāzās, mājas svētīšanā utt. Viss pārējais drīkt palikt pie viņa paša. Un pavisam droši. Lai visiem ticībā interesanta dzīve!

Valters Korālis, brīvmācītājs

Mazliet par eitanāziju

2009.04.21 18-26-49-1

Vairāki cilvēki vēstulēs man jautājuši ko es domāju par eitanāziju. Tāpēc šeit atbildēšu, lai nebūtu jāatkārtojas. Šis ir mans viedoklis un reizē ievads manis paša pārdomām par šo sāpīgo tēmu.

Vai ir atbalstāma eitanāzijas legalizācija?
Vispirms būtu atbalstāma vēlme par šo jautājumu runāt. Slikti ir tad, ja nerunā vai nerunā par to pietiekami brīvi.
No senajiem tekstiem Bībelē Ījāba grāmatas lielajā ciešanu stāstā labi izgaismoti dialogi par eitanāzijas tēmu, kad Ījāba ciešanas ir pārāk lielas, un brīžam škiet, ka pat bezjēdzīgas, tad lasām šo: “Un viņa sieva tam sacīja: “Vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības? Atsaki Dievam un mirsti!”” (Īj.2:9) Jau šeit mēs redzam, ka šajā grūtajā jautājumā iesaistās viens no cilvēka tuviniekiem – sieva, kura iesaka vairs nedomāt ne par Dievu, ne dzīvi.
Domāju, ka vēl ir pāragri runāt par eitanāzijas legalizāciju Latvijā. Lielās zāļu kompānijas un klīnikas ir komerciāli ieinteresētas tiklab eitanāzijā, cik mākslīgā mūža pagarināšanā, kas jau sen notiek, un ir tikpat grūts ētikas jautājums medicīnā, kā eitanāzija. Tomēr jādara viss, lai par abiem runātu. Arī par eitanāziju. Pie kam, ļautu runāt arī tiem cilvēkiem, kurii reāli cieš, nevis tikai filozofē par ciešanām (Ījāba grāmatas gadījumā- Ījāba draugi). Jā, Ījābs cieta nevis kādu nodarījumu dēļ, bet bezvainīgi. Tā gan ir būtiska atsķirība, par ko citreiz būtu vērts parunāt vairāk. Arī Austrumu reliģiju kontekstā – iespēja darīt dharmu, izpērkot savu karmu, būtu pienākums, iegūstot labāku nākamo dzīvi. Vienīgi jāsaka, ka to nevienam nevar uzspiest.

Kādi aspekti runā par vai pret šādam solim?
Par eitanāziju kā praksi noteikti runā mūsu cilvēcība un nespēja noraudzīties kāda cilvēka pamatīgajās mokās, kuras bieži škiet bezjēdzīgas. Un tomēr, ikviens, kurš kaut reizi ir sēdējis pie mirēja gultas, zinās, ka šis jautājums ir noslēpumu pilns. Nāve daudzreiz patiešām ir laba (eu-thanatos- labā nāve (grieķu val.)) palīdz cilvēkam aiziet no dzīves smagās nastas. Manuprāt, ciešanas kā garīgs ceļš nevienam nedrīkst būt uzspiests risinājums ne no mācītāja, ne no ārsta. Uzņemties ciešanas par saviem vai citu nodarījumiem ir dievišķs un pavisam brīvas gribas akts. Mēs varam to vienīgi ierosināt, iedrošināt un nevis uzspiest. Citādi mēs nonākam pie Vidusliaku loģikas un ētikas. Tolaik par kādiem grēkiem sodīja ar nāvi, bet mēs te kādus sodīsim ar dzīvi. Sanāk savdabīgs absurds, mākslīgi ierobežojot cilvēka vēlmi nedzīvot…

Pret runā tas, ka pastāv iespēja gadījumos, kad cilvēka apziņa varētu būt aptumšota, rastos legalizēts veids, kā caur ārstu (vai ārstam pašam) tikt klāt slimu, bet turīgu cilvēku mantojumam vai arī valstī vardarbīgi risināt sociālos jautājumus, samazinot bezcerīgi slimo skaitu (sociālā budžeta ekonomija utt.)

Pavisam noteikti es izvairos nosodīt tos cilvēkus , kas izšķiras iet eitanāzijas ceļu un palīdz šiem cilvēkiem to veikt. Jo esmu pārliecināts, ka šāda prakse slēptākā veidā jau medicīnā sen notiek un varbūt pat Latvijā.

Valters Korālis,
privātprakses mācītājs,
autora foto

Laulības. Kad nav ar ko…

Dsc 0119 - Version 2
Iespēja izlasīt:
http://www.satori.lv/raksts/7362/Raimonds_Jaks/Laulibu_tirgus?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1357142827
___________________________________
Patiesību sakot, nesenie laikrakstu sludinājumi un mūsdienu neta iepazšanās saiti sen kaut ko šādu piedāvā. Bet šajā ķiniešu tirgū iespējams uzreiz klātienē. Pie kam, laba iespēja iepazīties uzreiz arī ar vecākiem. Jo pēdējie var sagādāt vislielāko vilšanos tajā darījumā, ko sauc par laulībām.
Iespējams pati interesantākā no sublimācijām, ko radijis austrumu precbu tirgus no vienas puses (kur jau bērnībā gandrīz viss skaidrs) un rietumu emociju- mīlestības jūtas no otras puses. Mūsdienu klātienes iepazīšanās klubiņi (rietumu prakse) laikam arī ir kāda nozare, kas šai radniecīga. Ja nē, tad atliek vien nejauša iepazīšanās tramvajā vai pavisam jauša – pie bāra letes….

(sun) 🙂 Starp citu, pie manis kā pie mācītāja ļoti bieži vērsušās sievietes, kas saka: “Es jau pie tevis tajā brīvticibā laulātos, bet nav ar ko! Vienkārši neatrodu nevienu, ar ko precēties.”
Tad nu es pasmaidu un saku, ka esmu arī fotogrāfs. Ja kāds cer iepazīties netā un palielināt profila apmeklējumu, tad bez sakarīgām bildēm tas būs grūti iespējams. Jo redzes impulss vīrietim būs pirmais, kas liks apstāties un atskatīties vēl un vēl, lai beidzot sāktu drosmīgu sarunu. Jo vīrieši tikai vēlāk mīl caur vēderu. Iemīlas viņi tomēr vispirms ar acīm… 😛 (love)
/Valters Korālis, mācītāja privātprakse, fotogrāfs/

Vismaz viens iemesls, kādēļ svētkus plānot Latvijā

Screen Shot 2015-11-22 At 19.31.52

Pagājušonedēļ Zviedrijas prese sāka publicēt kartes, kurās ar tumšsarkanu un dzeltenu krāsu tika iezīmēts terorisma bīstamības piesātinājums katrā no valstīm Eiropā. Latvija un vēl dažas atzīmētas ar visnevainīgākajiem toņiem un atzītas par drošākajām valstīm pasaulē.

Šis fakts, iespējams, drīz varētu likt dažiem ārpus Latvijas mītošajiem vai ekskluzivitāti meklējošajiem izdarīt konkrētus secinājumus arī pulcēšanās brīvības ietvaros. Vēl skaidrāk – plānojot savas dzimtas svētkus (kāzas kāzu jubilejas, kristības u.c.) tieši Latvijā, nevis savās bagātajās mītnes zemēs (iekrāsota ar sarkanāku krāsu) utml. Protams, ka šie ir preventīvi dati un nebūt nenozīmē neko absolūtu. Un tomēr, svētkus svinot Latvijā, ietaupītos ne tikai par viesu aviobiļetēm, bet arī lieks satraukums. Ir taču labi svētkos ierasties bez papildus nervu zālēm…:)

Savukārt, tiem, kas dzivo Latvijā, iespēja mazāk gausties par savu dzīvii, pasmaidīt un ieraudzīt vēl kādu jauku iemeslu atrast skaistu vietu Latvijā un raudzīties pēc īstās kompānijas savos lieliskajos svētkos un arī ikdienā.

Bez tam, ļoti bieži naida un konfrontācijas iemesls ir tieši reliģija vai vēl precīzāk – identificēšanās ar kādu konkrētu reliģisko organizāciju. Ziņu dienesti mums vēsta, ka sprādzieni ļoti bieži notiek pasaules kristiešu, hinduistu un citu reliģiju dievnamos (slēgta tipa ēkās). Tās visbiežāk ir senos gadsimtos būvētas telpas ar visai ierobežotām evakuācijas iespējām. Par šo aspektu Tev vislabāk pastāstīs drošības un glābšanas dienestu darbinieki.

Terorisma un reliģiskā naida risks tuvākajos gadu desmitos visdrīzāk pasaulē nesamazināsies. Tāpēc padomā vairākas reizes, pirms iestājies kādā no reliģiskām organizācijām un pakļaujies tam vai citam religiskajam līderim vai kopienas kolektīvajai disciplīnai, kas ietekmētu Tavu sadzīvi vai pat visu dzīvi kopumā. Nebaidies būt pats un domāt ar savu galvu arī nopietnos reliģiskos jautājumos! Jo ir vērts tieši Tev pašam izlemt, ar kādu (un vai jel vispār ar kādu) reliģisku organizāciju taisies identificēt savu dzīvi un atrašanās vietu konkrētās dienās un stundās.

Izeja? – viena no atbildēm būtu dzīvot “intelektuālos ierakumos” (daudzi atcerēsies padomju laikus…) un atlikt savus svētkus uz nenoteiktu laiku. Bet jau šobrīd ir skaidri jaušams, ka pasaulē mierīgāk nepaliks vēl vairākus gadu desmitus. Un vai gan tas nozīmētu to, ka Tu neprecētos vai nerīkotu lieliskus svētkus saviem bērniem un neielūgtu savus mīļos tuvos cilvēkus? Bet par laimi ir vēl citas atbildes un iespējas, no kurām es varu piedāvāt vienu un konkrētu.

Tāpēc par svētkiem un ikdienu ārpus jebkādām reliģiskām organizācijām lasi šeit:

https://www.ticu.lv/?page_id=3742

/Brīvticība – mācītāja V.Korāļa privātprakse/

30 šamaņa padomi par zīmēm, kuras vajag pamanīt

 Rgb5349
Foto: V.Korālis
1. Kad jūs ejat pa ielu un ieraugāt uz zemes spalvu, paceliet to un atnesiet uz mājām – varat to ielikt vāzē, pakārt vai vienkārši nolikt uz plauktiņa. Tā ir spēcīgs sargs, dots jums no debesīm. Ievērojiet tādas Garu zīmes.
2. Savāciet upītēs akmeņus. Tiem ir liels spēks un enerģija.
3. Visiem spēkiem centieties palīdzēt citiem. Ja nevarat sniegt prieku, tad vismaz nekaitējiet.
4. Grūtības ir… formalitāte! Nopietnas grūtības, jā, ir grūtības, taču – formalitāte. Arī debesīs reizēm savācas mākoņi, taču atliek pielikt pūles (piemēram, iesēsties lidmašīnā), un virs šiem mākoņiem jūs ieraudzīsiet tās pašas zilās debesis. Mieru visiem!
5. Lai tuvotos sapnim, reizēm pietiek spert vienu soli. Nebaidieties no grūtībām, tās vienmēr ir un būs. Gaišu ceļu jums visiem visos jūsu sākumos!
6. Pirmajam jūsu morāles principam vajadzētu būt – nevienam nekaitēt. Šim principam jūsu dzīvē vajadzētu būt ļoti noteiktam: “Es nekad nevienam nekaitēšu”. Padomājiet…
7. Kad jūs būsiet laimes avots, jūs kļūsiet pats laimīgākais. Bet, ja jūs esat kļuvis par ciešanu avotu citiem, jūs, pirmkārt, kļūsiet nelaimīgs pats. Padomājiet…
8. Kaut stundiņu dienā veltiet klusumam… Tas jums ir vajadzīgs, tāpat kā būšana kopā ar citiem.
9. Prasme mīlēt ir augstākā prasme, kas vien ir uz zemes. Protiet mīlēt visus, pat savus ienaidniekus!
10. Nemetiet notekas renēs atkritumus. Nekādus. Ūdens gars var ļoti sadusmoties. Lai viņu pielabinātu, var ūdenī mest maizi, pienu, monētas.
11. Parasti mēs pagātni saucam par zelta laiku, zelta dienām. Tā ir kļūda. Ļoti svarīgi ir saprast, ka ikviens dzīves brīdis ir zelta laiks.
12. Nav pilnīgākās reliģijas un ticības, nav sliktākās – Dievs ir viens. Tāpēc lūdziet, ko vēlaties, bet atcerieties ļoti svarīgus baušļus: dzīvo pēc sirdsapziņas, cieni savus senčus, mīli.
13. Ja jums ir mērķis mainīt pasauli, vispirms mainiet sevi. Iemācieties vadīt prieka un mīlestības enerģijas. Ar tiem noris galvenie dzīves brīži un pārdzīvojumi. Smaidam, smiekliem un priekam ir milzīgs spēks. Kad jūs to iemācīsieties, jūs atklāsiet sev mīlestību.
14. Ir labs teiciens: “Neizsīks devēja roka.” Pēc iespējas centieties dot naudu tiem, kam tās ir maz, kam tā vajadzīga. Nav svarīgi, kādu summu, svarīga ir pati norise.
15. Dzīve ir ellīgi īss laika sprīdis. Netērējiet to strīdiem un asarām, aizskarošiem vārdiem un alkoholam! Jūs varat darīt labu, laist pasaulē bērnus, atpūsties un darīt daudz citu patīkamu lietu!
16. Ja jūsu mīļotais cilvēks sācis uz jums dusmoties, ja jūs esat vainīgi, apķeriet viņu un turiet stipri stipri, viņš nomierināsies.
17. Ja jūsu dvēselei ir slikti un jūs jūtaties vājš, vienkārši dziediet… Dziediet, ko jūsu dvēsele vien vēlas. Viņai arī reizēm gribas izteikties….
18. Vienmēr atcerieties: nav pašas pareizākās reliģijas, nav pašas pareizākās ticības, pašu gudrāko to vai citu kultūru priesteru. Dievs ir viens. Dievs – tā ir klints smaile, bet dažādas reliģijas un ticības atšķirīgi līdz tai aizkļūst. Lūdziet, kuru vēlaties, bet ziniet – galvenais jūsu mērķis ir nevis būt bez grēka, bet sasniegt un iepazīt Dievu.
19. Ja esat kaut ko nolēmis, nešaubieties par sevi. Bailes piespiež aiziet no pareizā ceļa, tas arī ir visa ļaunums instruments. Nezaudējiet cerību, ja ar pirmo reizi kaut kas nav izdevies. Katra mazākā uzvara jūs pietuvina Lielajai.
20. Atcerieties dzīvē vienu svarīgu lietu: katrs iegūst pēc nopelniem. Neielaidiet savā Dvēselē problēmas, savās domās, tad problēma nesasniegs jūsu ķermeni.
21. Dzīve var pagriezt pret jums seju vai citu vietu…, taču reti kurš saprot, ka pats vien to pagriež. Visas muļķīgās domas pagriežas pret mums. Jebkura skaudība arī pavēršas pret mums. Kam tas vajadzīgs? Dzīvojiet mierīgi un samērīgi… Skaust nevajag, tam nav nekādas jēgas. Lai ir kādam lielāka māja, taču ģīmis viņam no tās labāks nepaliks… Zelts vispār ir netīrs metāls, par to nevajag skaust. Biežāk smaidiet, un jums arī uzsmaidīs garāmgājēji, tuvinieki un pati dzīve.
22. Ja gribi, lai tevi ciena, ar cieņu attiecies pret citiem. Uz labo atbildi ar labo, uz ļauno – ar vienaldzību. Cilvēks, kas jums nodara ļaunu, vairāk cietīs no tā, ka nepievērsāt viņam uzmanību.
23. Nelietojiet alkoholu. Vispār. Spirtoti dzērieni indē organismu, smadzenes, jūsu Dvēseli. Es nedzeru jau daudzus gadus un – paldies Dievam. Ja jūs esat šamanis vai ezotēriķis, nodarbojaties ar garīgiem jautājumiem un dzerat, tas nozīmē, ka drīz jums beigsies spēki, Dvēsele jūs sodīs. Alkohols tiešām nogalina, nedariet muļķības. Lai atslābinātos, ir pirts, lai līksmotu, ir dziesmas, lai rastu kopīgu valodu, ir tēja, galu galā, lai tuvāk iepazītos ar sievieti, ir konfektes…
24. Neko nenožēlojiet, tas ir lieki. Viss, kas notiek, notiek pēc Dvēseles vēlmes un viss notiek uz labu.
25. Akmeņus, kas ārēji atgādina dzīvniekus, bez rituāla ņemt nedrīkst, citādi var piesaukt nelaimi. Ja atradāt tādu akmeni un vēlaties to ņemt līdzi, vērsieties pie gara – šīs vietas saimnieka -, ar lūgumu paņemt akmeni, un nesiet viņam upuri. Pēc tam apklājiet akmeni uz zemes ar baltu audumu…
26. Klausoties labu mūziku, jūs attīrāt sevi no negatīvās enerģijas, kas uzkrājusies dienas laikā. Mūzika ir savdabīga meditācija, kas var jums sasniegt harmoniju ar sevi.
27. Lai būtu vieglāk elpot, lai nespiestu sirdi, iemācieties raudāt…
28. Ja jūtat, ka izveidojusies situācija nav atrisināma, paceliet roku augstāk, tad strauji nolaidiet ar vārdiem “lai iet ratā”, un padomājiet par to vēlreiz! Kā teica Varenais, “pat ja tevi apēda, tev ir divas izejas”.
29. Kad sieviete pērk produktus, viņa pērk nākamās laimes dienas savai ģimenei. Katrs svaigais, skaistais, gatavais un patīkami smaržojošais dārzenis vai auglis ir laimīga un mierīga ģimenes dzīve. Vīrietim no savas puses jānodrošina sievieti ar naudu, lai viņa varētu izvēlēties pašus kvalitatīvākos produktus. Ģimene, kurā ekonomē naudu uz produktiem, kļūst nabadzīga un nelaimīga, jo ekonomija uz produktiem – tā ir ekonomija uz savu tuvinieku laimi.
30. Ja jūtat, ka jums nav labi un jūs kaut kas uztrauc, sākiet izpildīt viļnveida kustības ar ķermeni, it kā dejotu. Jūs atgriezīsiet savu enerģiju iepriekšējā gultnē un attīrīsiet to no ciešanām.

/avots: http://www.la.lv un http://www.cluber.com.ua /

Musulmānis mums uzdod jautājumu

P3300022 (1)
Telefonfoto: V.Korālis
Uz jautājumu par terorismu islāmā viens Vācijas musulmanis atbildēja:
Kurš sāka Pirmo pasaules karu? Musulmāņi?
Kurš sāka Otro pasaules karu? Musulmāņi?
Kurš nogalināja 20 miljonus aborigēnu Austrālijā? Musulmāņi?
Kurš nometa atombumbas uz Hirosimu un Nagasaki? Musulmāņi?
Kurš nogalināja 100 miljonu indiāņu Dienvidamerikā? Musulmāņi?
Kurš sagūstīja 180 miljonus āfrikāņu un padarīja par vergiem, no kuriem 88 % tika iemesti Atlantijas okeānā? Musulmāņi?
Kurš iebruka Afganistānā, Palestīnā un Irākā un nogalināja tur vairāk, nekā 1 miljonu cilvēu? Musulmāņi?
Nē, viņi nebija musulmāņi. Sākumā jums pašiem jāformulē terorisms.
Ja nemusulmānis izdara kaut ko sliktu, tad tas ir noziegums. Bet, ja musulmānis paveic to pašu, tad tas ir terorists.
Kas tad patiesībā ir terorisms?
/iztulkoju no islāma lappusēm netā/

Neatbalstu un neattaisnoju nekādu terorismu, tomēr jautājums ir laikam adresēts tieši kristiešiem. Jo kā gan tas viss vēsturē varēja notikt bez kristīgo reliģisko organizāciju atbalsta vai mazākais – ar to klusēšanu? /VK/