Kā Valmieras brīvticīgie svinēja 18. novembri

 Rgb3335

Attēlā: Svecītes Dīvala kapsētā pie brīvības cīnītāju pieminekļa iepriekšējā pasākumā – 2009. gada 18.novembrī.
Latvijas Valsts 91. jubilejas svētkos Valmieras brīvticīgie tikās L.Paegles iela 9. Notiks tradicionālais luterāņu rita dievkalpojums, sarunas par nākotnes iecerēm un sveicinājām jubilārus – Dzintru, Andu, Mārtiņu un Teodoru.

Vakara krēslā brīvticīgo Draugu kopas dalībnieki pievienojās Dīvala (Jāņa) kapsētā Latvijas Nacionālās Karavīru biedrības Valmieras nodaļa organizētajam svētbrīdim. Tika diedātas atbilstošas dziesmas un lasīts 44. psalms: “Dievs, paši savām ausīm mēs esam dzirdējuši, mūsu tēvi to ir pauduši: lielus darbus Tu esi darījis viņu dienās, sendienās, ar paša roku. Svešas ciltis Tu esi padzinis, bet viņus dēstījis to vietā, tautas esi sagrāvis, bet viņiem licis izplesties. Un nevis ar savu zobenu tie iekaroja zemi, nedz viņu elkonis tiem bija par palīgu, nē, bet Tava labā roka, Tavs elkonis un Tava vaiga gaisma, tāpēc ka Tu viņus mīlēji! Tu esi mans valdnieks, ak, Dievs, tas, kas sūta palīdzību Jēkabam! Ar Tevi mēs satriecam ienaidniekus, Tava Vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. Nē, es savu cerību nelieku uz savu stopu, nedz mans zobens ir tas, kas man palīdz, bet Tu mūs izglāb no mūsu ienaidniekiem, un, kas mūs ienīst, tos Tu liec kaunā. Par Dievu mēs līksmojam vienumēr, un Tavam Vārdam pateicamies mūžīgi.”

Svinīgo pasākumu atbalstīja nacionālie karavīri Teodors Gaiķis, Imants Grāvītis, Igors Eiduks,mūziķe Irina Pupiņa u.c.

 Rgb3295 Rgb3280 Rgb3320
 Rgb3314 Rgb3304 Rgb3286
 Rgb3294 Rgb3308 Rgb3301
 Rgb3298 Rgb3330 Rgb3319

© Foto: Pāvils Točs