Lūgšanu brokastis (Entrance only for Christians)

2007.11.17 13-51-41

“Šogad Valsts Lūgšanu brokastīs īpaša uzmanība tiks pievērsta svētības neatsveramajai nozīmībai katra cilvēka, ģimenes, nācijas un valsts dzīvē. Jau mūsu valsts himnā izskan lūgšana: „Dievs, SVĒTĪ Latviju!” Ir pienācis laiks ieklausīties tajā, saskatīt šo vārdu patieso nozīmi, lai pilnīgāk izprastu Dieva svētību iespējamo daudzveidību un krāšņumu. Šis ir laiks, lai ar Dieva svētību vienotībā celtu un atjaunotu mūsu valsti.”

© Pilns teksts: http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=856&start=
____________________________________________________
Nekur tekstā nav pieminēts pats galvenais fakts: ka šis ir kārtējais pasākums ir augstākstāvošajiem ticīgajiem un vienīgi kristiešiem (praktizējošie it kā esot 10 % sabiedrības, bet tie ir ļoti optimistiski dati). Tad nu daži neērti rosinoši jautājumi:

* Vai pārējo reliģisko uzskatu cilvēki Latvijā neēd brokastis vai arī tās ēd dziļā kaunā un slepenībā zem galda?

* Vai pārējie tās neēd par valsts vai starptautisko fondu naudu, bet savas “rīta siermaizes ” ēd par tikai savu naudu un bez vēstniekiem?

* Vai ne- kristieši nedzied “Dievs svētī Latviju” un nevēl Latvijas valstij augšupeju? Vai pārējo reliģisko uzskatu cilvēki Latvijā vēlas tikai kasīties un plēsties viens ar otru?

* Un visbeidzot – CIK tad īsti varētu būt pārējo praktizējošo ticīgo cilvēku kopskaits Latvijā, kuri vēl LV ēd kaut jel kādas brokastis?

Ja Tu praktizē kristīgo ticību ārpus reliģiskajām organizācijām vai arī Tev ir citi reliģiskie ieskati, kas atšķiras no kristiešu doktrīnas, atraksti un padalies ar savu viedokli: valters.koralis@gmail.com

Mācītājs Valters Korālis

Foto: V.Korālis

Veļu laika saruna pagānisma un kristietības kontekstā (pārpublicējums)

Picture 4-1

Attēlā: Pēc Svecīšu vakara Valmierā Kocēnu kapos 2007.gada rudenī

Kas tie tādi veļi? Vai mūsu senču izdomājumi vai reālas būtnes? Kāpēc tie nāk šajā laikā un vēl jābaro? Vai mūsdienās pilsētu dzīvokļos iespējams piekopt veļu barošanas rituālus, un vai vispār to vajag darīt? Grūti ielūkoties, kas īsti notiek aiz veļu upes, ne katram to vajag. Tomēr, ja reiz latviešiem ir šādas tradīcijas, domājams, ka ir tur kāds racionāls grauds. Un svarīgi saprast būtiskāko, jo dzīve uzspiež vai nu atteikties no šīm tradīcijām, vai mainīt tās atbilstoši citam dzīvesveidam (viensētās ļaudis var turpināt arī vecās ieražas, bet esam tik daudzi, kuriem dzīves vide ir kardināli mainīta)….

© Lasi Andas Leiškalnes visu rakstu: http://www.kasjauns.lv/lv/news/?news_id=11421

Foto: V.Korālis

Valmieras brīvticīgie kopā sanāk jaunās telpās

 Rgb3088 1
Attēlā: Valmieras brīvticīgie telpās L.Paegles ielā 9

Valmieras brīviticīgo (ārpus draudzēm ticošo) Draugu kopa ir nosvinējuši Jurģus, izvākuši visas savas mantas no Sv. Sīmaņa draudzes nama un kopš 4. novembra kopā sanāk L. Paegles ielā 9. Pirmajā reizē lūdzām Dieva svētību pār telpām un bijām kopā pirmajā dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu. Kā jau līdz šim iegājies, tradicionālais luterāņu rits ar Bībeles perikopju lasījumiem no trimdas Latviešu luterāņu gadagrāmatas.

Jāatzīst, ka telpas L.Paegles ielā jau šobrīd ir pašauras. Ja Valmierā kāds piedāvās mazliet plašākas telpas (varbūt pat ar malkas apkuri) padomāsim par citu īres variantu.

Šādi dievkalpojumi un tikšanās arvien turpmāk būs veids kā cilvēkiem emocionāli un garīgi pārvarēt krīzi, kas skārusi sabiedrību, ieskaitot vairākas tradicionālo konfesijas, kuras strauji politizējas un norobežojas no dialoga, kas to vadītājiem nešķiet ērti un izdevīgi. Kamēr Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca pirms pievienošanās Romas katoļu baznīcai tuvākajā Sinodē grasās balsot par sieviešu ordinācijas aizliegumu (līdz šim tas bija vienpersonisks arhibīskapa viedoklis) un kārtējiem Satversmes labojumiem, vēl drastiskāk nostiprinot bīskapu varu, Valmieras Draugu kopā aicina pulcēties dažādu ieskatu cilvēkus, kuriem neinteresē garīgā vara vienam pār otru.

Draugu kopas dalībnieki ikdienā cenšas apmeklēt slimnīcā, palīdz viens otram diakoniski ar pārtiku, kristīt bērnus un pieaugušos, laulāt, pavadīt mūžībā, svētīt māju vai auto u.c., toties atsakās kontrolēt personīgo dzīvi vai vervēt jaunus dalībniekus reliģiskas organizācijas veidošanai, jo tāda netiek veidota. Šī ir viena no jaunākajām reliģiskajām kustībām Latvijā ar ļoti liberāliem organizatoriskiem principiem. Valmieras grupa sastāv no ļoti drosmīgiem, pašapzinīgiem un darbīgiem cilvēkiem. Tāpēc vairāki draugu kopas dalībnieki ar organizatorisku pieredzi 4. novembrī uzņēmās veikt atsevišķus pienākumus kopienā. Visi, ieskaitot mācītāju V.Korāli, šajā ziemā savu kalpošanu veiks uz sabiedriskiem pamatiem.

Paldies visiem, kas izturējuši līdzšinējo baznīcas mobingu! Īpašs paldies par tehnisko palīdzību pārvākšanās laikā jāsaka Saukumu ģimenei, kā arī Brigitai Roziņai un Jānim Beldavam!

Nākamā tikšanās trešdien, 18. novembrī pl. 14:00 Valmierā, L.Paegles ielā 9 (ieeja no Ziedu Lejas puses) Visi gaidīti! 🙂

Foto: V.Korālis