Šis un tas par LELB draudžu turpmāko disciplīnu

pielikums_nr.doc– skat. dokumenta projektu, kas atrodams www.lelb.lv

Šis draudzes nolikums (projekts) tiks priekšā statīts LELB Sinodē 7. jūnijā un nobalsots kopā ar “Mācītāju kalpošanas noteikumiem” (skat.iepriekš publicēto materiālu) un Mācītāju algu izlīdzināšanas fonda (draudžu zemju labprātīgās atsavināšanas) projektu.

Viss jau tāpat ir iepriekš viegli prognozējams. Vien daži būtiskākie mūsu vērojumi:

1. Formāli skaitot, 2/3 pantu (p.1 14, ieskaitot) dokumentā runā par draudžu būtību, sūtību un kārtību;

2. Atlikusī 1/3 – detalizēti par likvidēšanas procedūru un pāri palikušās mantas dalīšanu, toties par pāri palikušo ļaužu dveseļu ganīšanas kārtību gandrīz neko un visai pastarpināti!

3. Šajā dokumentā mantas dalīšanas nosacījumi 1/3 pantu (p.14 -– 23) ir būtiski garāki ar detalizētu vielas izklāstu. Tas liek skaidri saprast, ka īstenībā 1/2 dokumenta runā par draudžu jauno statusu, bet proporcionāli atlikusī 1/2 – par likvidēšanas (apvienošanas) procesu ar visu amatpersonu tiesību izklāstu un darbības scenāriju (pietrūkst vien laiks pa dienām un pulksteņa rādījumi, šos darbus veicot…)

Secinājumi:
1. Dažādu iemeslu dēļ tiek pieļauta un plānota LELB draudžu kolektivizācija (apvienošana, pievienošana). Vai masveida apvienošana neatvieglotu Virsvaldes darbā apjomu? Jā gan, jo samazināsies līdzšinējo LELB juridisko vienību – draudžu skaits un ideālos gadījumos 1:1 sakristu ar t.s. mācītāju kalpošanas vietām! (Pēc analoģijas LR, kur no esošām pašvaldībām brīvprātīgi vai administratīvi represīvi tiek radīti NOVADI ar vadošu un attīstītu centru un pieguļošam nomalēm, kaut rodas iedzivotāju satraukums par tiesībām visiem līdzvērtīgi un savlaicīgi saņemt kvalitatīvu med. palīdzību, izglītību u.c.).

2. Par to, ka Virsvalde iecerējusi Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes un draudzes veidoto SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” laulības šķiršanas un mantas dalīšanas procedūru pēc šī dokumenta scenārija, var pat nešaubīties, jo ļoti daudz pantu runā gandrīz kā pēc iepriekšēja pasūtījuma šajā lietā.

3. Atliek vien pasapņot par to, kaut šajā dokumentā tikpat detalizēti un proporcionāli būtu izklāstīts draudžu izveidošanas jeb misijas process!

Saki nu vēl, ka mūsu tauta nav uz iznīcību kodēta nācija… 🙁

1.06. pl.19:50 TV3 raidījums “NEKĀ PERSONĪGA” Skaties to i-netā – klikšķini šeit
Raidījuma rakstītais teksts un komentāri – DELFI.LV

© Teksts un foto – Guna & Valters Korāļi