V.Korāļa atstādināšana. Notikumu hronoloģija, II daļa

Piektdiena, 29. februāris. Izrādās, ka notikumi turpinās tālāk. Šodien no rīta Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes delegācija Rīgā tiekas ar Virsvaldes Nekustamā īpašuma komisiju un draudzes priekšniece Iveta Būmane vienpersoniski paraksta nodoma līgumu par Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes iespējamo ziedojumu iecerētajam mācītāju algu fondam, tādējādi apzināti ignorējot draudzes Padomes un Pilnsapulces pieņemto lēmumu, ka visus dokumentus šī fonda sakarā no draudzes puses paraksta četras (4) personas: Gunārs Opmanis, Andris Freimanis, Iveta Būmane, Valters Korālis. Paraksti ir derīgi visi četri kopā. Līdz ar to var uzskatīt, ka nodoma līgums nav ar juridisku spēku un sekām. Kārtējo reizi redzam, ka tiek ignorēta draudzes cilvēku likumīgi ievēlētā Padome un izvairīšanās saukt draudzes augstāko lēmējinstitūciju — Pilnsapulci, lai likumīgi mainītu pieņemtos lēmumus un paraksta tiesīgās personas.

Šodien pusdienlaikā 13:15 pēkšņi pārstāj darboties telefons un Internets. Zvanot uz Lattelecom un pēc tam draudzes priekšniecei Ivetai Būmanei, noskaidrojas, ka pēdējā ir likusi atslēgt visus Draudzes nama telefonus, pat iepriekš nebrīdinot SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts», kam Draudzes nama kurtuvē telefons kalpo kā saziņas līdzeklis avārijas gadījumā un darbinieku algas tiek pārskaitītas ar Internetbankas starpniecību. Kurš tagad uzņemsies atbildību iespējamas avārijas, nelaimes gadījuma vai dabas stihijas gadījumā? SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» vadītājs Valters Korālis uzskata, ka tas ir apzināts solis no draudzes jaunieceltās pārvaldes puses, lai maksimāli traucētu SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» darbību, nedomājot par ispējamām sekām.

Ar visiem draudzes nozaru vadītājiem māc. Guntars Dimants notur individuālas sarunas, lai viņi visas aktivitātes noturētu tikai Svētā Sīmaņa baznīcā, kas bērnu un jauniešu aktivitātēm ir pilnīgi nepiemērota vieta. Šķiet, ka Draudzes nams apzināti tiek mēģināts pārvērst par pamestu vietu, kur nenotiktu nekāda draudzes garīgā dzīve.

Ja tas tā turpināsies, tad atliek gaidīt, kad Draudzes namam atslēgs arī elektrību un ūdeni…

Valters Korālis sazvana Arhibīskapu Jāni Vanagu un norunā steidzīgu tikšanos, lai vēl tālāk neeskalētu radušos situāciju. Draudzes likumīgi ievēlētā Padome un Korāļu ģimene cer uz veselo saprātu un kristīgu pieeju, risinot konfliktu, un vēl aizvien ir gatava sarunām.

Pirmdiena, 03. marts. Saņemta vēstule no LELB Virsvaldes kancleres Helēnas Andersones ar prasību nodot prāvestam Arnim Bušam automašīnu VW Caddy, kuru Konsistorija līdz šim patapināja draudzei. Šī automašīna ilgus gadus kalpoja draudzes diakonijas humānās palīdzības un sīku saimniecisku darbu veikšanai.

Turpinājums sekos.